Samfund

Millioner af små filtre ødelægger oplevelser og naturen – men vi ved ikke nok, siger eksperter

I kraft af Miljøbeskyttelsesloven er det ulovligt at smide skrald i naturen i Danmark, og det kan give bøder.

Du kender sikkert nogle, der har gjort det.

Eller måske har du selv.

Tændt en smøg. Lavet røgskyer i cirka syv minutter. For derefter at skille dig af med det lille, halvhårde, orange filter. Skoddet.

De færreste gemmer det. Mange ender i skraldespanden. Og en del under skosåler.

Men mange ender også steder, hvor de er til gene. Så mange, at Hold Danmark Rent, der arbejder for at minimere henkastet affald i Danmark, i 2010 estimerede, at der hver dag bliver smidt ni millioner på gader, stræder og i naturen i Danmark.

Og det er for mange, lyder det fra Dansk Vandrelaug, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, der alle oplever, at det skæmmer naturoplevelserne.

Det giver et skår i den gode oplevelse, så rygerne bør vise lidt mere ansvarlighed

Jan Ejlsted, Friluftsrådet.

- Det er utvivlsomt forurening, men vi skal også være opmærksomme på, at folk er i naturen for at slappe af, og hvis de generes af henkastet affald og skodder, har vi et problem. Og når vi spørger danskerne, er affald og herunder skodder klart det, som generer danskerne allermest.

- Det giver et skår i den gode oplevelse, så rygerne bør vise lidt mere ansvarlighed, siger direktør i Friluftsrådet, Jan Ejlsted.

Nedbrydningstider fra to uger til 1 million år

Af undersøgelsen fra Friluftsrådet i 2014 fremgår det, at 18 procent af de adspurgte føler sig direkte generet af affald i naturen, mens 73 procent af dem, der har haft en generende oplevelse i naturen, ser det som en direkte relation til affald.

En rapport fra Miljøstyrelsen i 2008 viser det samme, men at mange alligevel kan finde på at smide det. Vi ”forskyder vores moral afhængig af situation og type af affald”, lyder det.

Det kan de nikke genkendende til i Danmarks Naturfredningsforening, der i denne uge afholder Affaldsindsamlingen 2019, der kulminerer med indsamlinger over hele landet søndag. Her er fokus på skodder, da det er ét af de stykker affald, som mange ikke kender konsekvensen af.

Det fortæller præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding:

- Rigtigt mange efterlader skodder derude. Dels kan fugle tro, at det er mad. Og så er der mikroplast i skodder, der er er et voksende miljøproblem, da det kan ophobes i fødekæder. Derfor er vores fokus her, siger hun.

Skodder var det mest hyppige stykke affald under Affaldsindsamlingen 2018. Video: Kasper B. Andreasen

Under Affaldsindsamlingen 2018 var skodder det mest fundne affald, og i 2018 var skodder det mest fundne stykke affald i verdenshavene.

Og det skal tages alvorligt. Det siger Kristian Syberg, der er lektor og ph.d. i miljørisici ved Roskilde Universitet.

- Filteret er lavet til at rense giftstoffer, inden du inhalerer dem, og de ophobes i filteret, så det er jo faktisk tæt på ’farligt affald’.

Et filter er jo tæt på at være 'farligt affald'

Kristian Syberg, lektor Roskilde Universitet

- Det er jo bare filteret. Derudover sidder der en masse stoffer i det, der gør dem ret giftige. Eksempelvis tjære. Det er det, der gør cigaretskoddet specielt i forhold til andet affald i samme størrelse, siger han og understreger ligesom Danmarks Naturfredningsforening, at de dermed er til fare for dyr og natur.

Han fremhæver derudover, at der er et æstetisk aspekt, der spiller ind, og at undersøgelser bekræfter, at folk mister den værdi, som de får ved at gå i naturen, hvis der ligger affald.

Et cigaretskod består blandt andet af cellulose acetat, der er en form for plastik, og som kan tage op til fem år at nedbryde. Derfra bliver det til mikroplastik, som man ikke kan se med det blotte øje.

Flere skodder på gaden siden 2007

I 2007 trådte rygeloven i kraft i Danmark.

Nedbrydningstider af affald i naturen

Døde dyr, madrester og hundelorte: 2 uger

Toiletpapir: 2-4 uger

Bananskræl: 2-5 uger

Æbleskrog: 2 måneder

Avis: 3-5 måneder 

Bomuldstshirt: 2-5 måneder

Cigaretskod: 1-5 år

Tyggegummi: 5 år 

Plasticpose: 10-20 år - men op til 500 år

Nylonreb: 30-40 år

Dåse: 200-500 år

Glasflaske: 1 million år

Kilde: Hold Danmark Rent, Save on Energy, CVWMA

Det betød, at man ikke længere må ryge indendørs.

Derfor er folk rykket udenfor, siger Hold Danmark Rent. Og det samme bekræfter Københavns Kommune. I 2008 estimerede de, at det kostede dem omkring to kroner at fjerne ét eneste cigaretskod på gaden.

Siden har stikprøver vist, at københavnerne smider færre skodder på gader og stræder, men alligevel oplyser Københavns Kommune til Danmarks Naturfredningsforening, at 86 procent af al opsamlet affald i 2018 var cigaretskod. De kan ikke give et præcist tal på, hvad det koster per skod, men i 2018 brugte de 263 millioner på renhold.

- Vi ser mange cigaretskod, men affald generelt fylder meget, så det vil kun være dejligt, hvis der kom mere fokus på det, siger Steen Kobberø-Hansen, der er landsformand for Dansk Vandrelaug, hvis cirka 10.000 medlemmer er nogle af dansk naturs flittigste brugere – og affaldsopsamlere.

Begrænset viden

Affald og plastikforurening har fået verdens fokus inden for en relativ kort periode.

Når du ser, at en plastikkop vil være 400 år i miljøet, er det beregninger, der er taget ud af kontekst

Kristian Syberg, lektor Roskilde Universitet

Og problemet med plastik er reelt, men vi skal huske på, at vi ikke har det fulde billede endnu, siger Kristian Syberg:

- Når du ser, at en plastikkop vil være 400 år i miljøet, er det beregninger, der er taget ud af kontekst. Plastik har jo slet ikke eksisteret i 400 år. Jeg har set mikroplastik i havet, der er blevet nedbrudt på max 50 år, så der sker nogle ting, som vi endnu ikke forstår.

Kristian Syberg slår fast, at det er helt afgørende, at vi nedsætter de store mængder plastik, som vi udleder i naturen i øjeblikket. Formår vi det, er der håb:

- Problemet er, at vi har produceret det i så få år, og i så store mængder, at evolutionen ikke har kunnet følge med og adoptere, at det grundlæggende er mad. Man naturen fungerer også sådan, at når der er mad, så vil bakterier over tid lære at spise det. Men hvornår, aner vi ikke, siger han.

Samme melding kommer fra Torkel Gissel Nielsen, der er professor ved Akvariske Ressourcer på DTU Aqua.

- Skodder er en delmængde, men samtidig en god måde at sætte fokus på et større problem, plastikforurening. De fleste ved det. Og bekymringen er der, fordi det er så visuelt, siger han.

Vidensgrundlaget om mikroplastik er meget, meget lille

Torkel Gissel Nielsen, professor DTU Aqua

- Reelt set er det bare ikke det største miljøproblem. Global opvarmning har fortsat en meget større effekt. Og så er vidensgrundlaget om mikroplastik meget, meget lille. Vi har indikationer på, at nedbrydningen går hurtigere – men vi ved det ikke 100 procent.

I 2018 blev der ved Affaldsindsamlingen i Danmark indsamlet 173.000 kilo affald og 102.000 dåser. Den årlige affaldsindsamling er blevet afholdt hvert år siden 2006.

Affaldsindsamlingen blev skudt officielt i gang 25. marts, og ugen igennem har skoler og institutioner samlet ind. Søndag 31. marts samler mere end 1000 foreninger over hele landet ind. Du kan finde en indsamling her.

I kraft af Miljøbeskyttelsesloven er det ulovligt at smide skrald i naturen i Danmark. Bøden kan lyde på 1000-5000 kroner, hvis skraldet ikke ender i skraldespanden.