Samfund

Udrulning af 5G vækker bekymring - men skal du være nervøs?

Kritikere mistænker 5G-netværk for at øge risikoen for kræft og sterilitet, men eksperter og myndigheder maner til ro.

Danmark skal være i front, når det gælder udrulningen af den næste generation af mobilnetværk, 5G.

Senest i 2020 skal danskerne have adgang til det hurtigere og mere stabile net, lyder visionen i en ny handleplan, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) præsenterede i forrige uge.

Og allerede i 2019 vil teleselskaberne Telia og Telenor lade nogle af deres kunder afprøve 5G-internettet.

Men udsigten til en hurtig udrulning af 5G-nettet vækker bekymring hos dele af befolkningen.

Allerede ugen inden, den nye handleplan blev fremlagt, fremsatte bekymrede borgere et borgerforslag om at gennemføre test på forsøgsdyr for at afdække mulige sundhedsfarer ved 5G. Flere end 8500 danskere har foreløbigt underskrevet forslaget.

Også interesseorganisationen Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har længe ført kampagne mod det nye 5G-netværk, som den kalder for en miljøtrussel. Organisationen anklager staten for at fortie 5G's og anden elektromagnetisk strålings skadelige effekter på dyr, planter og mennesker.

Flere borgere har henvendt sig til TV 2 med usikkerheden om, hvad 5G-udrulningen vil betyde. Derfor har vi undersøgt sagen for at få svar på, om der er grund til at være bekymret.

Hvad går bekymringerne på?

Kritikerne mener, at vi ikke har nok kendskab til de mulige konsekvenser ved 5G-påvirkningen.

Det fremsatte borgerforslag henviser til internationale læger og videnskabsfolks bekymringer, herunder at 5G-påvirkning vil medføre sterilitet hos børn, voksne og dyr.

Også især forøget kræftrisiko bliver ofte nævnt, når snakken falder på 5G og mobilstråling.

Ifølge Rådet for Helbredssikker Telekommunikation vil 5G-teknologien øge den ufrivillige eksponering med radiofrekvent stråling, hvilket vil føre til, at en lang række insekter og fugle uddør, kollaps af vigtige basale økosystemer, og på sigt vil det have "uoverskuelige og vidtrækkende konsekvenser, også for menneskehedens overlevelse", lyder det.

Hvad siger videnskaben?

Årsagen til den store uklarhed om konsekvenserne ved 5G og mobilstråling er, at der blandt forskere er stor uenighed på området.

På nuværende tidspunkt er opvarmning den eneste veldokumenterede effekt af radio- og mikrobølger fra eksempelvis mobiltelefoner og trådløse netværk.

I 2011 opgraderede Verdenssundhedsorganisationen, WHO, stråling fra mobiltelefoner, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling som potentielt kræftfremkaldende. Og et projekt fra den svenske onkolog og professor Lennart Hardell og hans forskerhold har peget på, at mobilstråling øger risikoen for hjernekræft betydeligt.

FAKTA: Ikke-ioniserende stråling?

Elektromagnetisk stråling kan påvirke biologisk materiale afhængig af strålingens frekvens.

Ioniserende stråling, karakteriseret ved meget høje frekvenser, kan bryde kemiske bindinger i det bestrålede materiale, og der kan opstå en risiko for kræft hos børn og voksne samt risiko for misdannelser hos fostre.

Ikke-ioniserende stråling, som for eksempel radio- og mikrobølger, har for lav frekvens og energi til at ødelægge genetisk materiale. Men de biologiske effekter ved eksempelvis radiobølger fra mobiltelefoner er helt anderledes og mindre veldokumenterede.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Men andre forskere mener, at der ikke er videnskabeligt belæg for konklusionerne. Så hvad skal man tro på?

Christoffer Johansen er professor på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, sagkyndig rådgiver for Sundhedsstyrelsen og har gennem 25 år forsket i helbredsmæssige effekter af ikke-ioniserende stråling.

Han betragter flere af de kritiske studier som utilstrækkelige og henviser til, at der ikke er sket hyppigere forekomst af hjernekræft i befolkningen i takt med teleteknologiens udvikling. Faktisk er forekomstraten af hjernetumorer faldet de seneste ti år, forklarer han.

- Vi har ikke haft teknologierne længe og har derfor ikke mere end 25 års observationer. Men hvis der skulle være et sundhedsmæssigt problem, så havde vi set det nu. Og tager vi den forøgede risiko, som Hardell har påvist, og bruger den risiko, når vi ser på forekomsten af hjernetumorer, så stemmer de to tal ikke overens, siger Christoffer Johansen.

Er 5G anderledes end forgængerne?

Frygten for skadelig mobilstråling har været til stede lige siden første generations mobilnetværk (1G) så dagens lys i 80'erne og start-90'erne og frem til det nuværende fjerde generations netværk (4G).

Når vi i fremtiden overgår til 5G-netværket, er det springende punkt, at frekvensen i mobilstrålingen bliver mange gange højere end ved det nuværende 4G. Derved får vi hurtigere net.

Men når frekvensen stiger, bliver bølgelængden og rækkevidden til gengæld mindre, hvilket betyder, at der skal opstilles flere master til 5G-nettet, end det er tilfældet i dag. Og udsigten til flere master er netop en af grundene til, at kritikere frygter, vi i fremtiden bliver udsat for mere stråling.

Men sådan forholder det sig ikke, forklarer professor ved Aalborg Universitet og en af landets førende mobileksperter Gert Frølund Pedersen.

- Vi får flere master, men styrken i den enkelte mast bliver meget mindre. Lægger man det sammen, bliver den samlede energi ikke større end i dag. Faktisk er styrken faldet en lille smule fra de første generationer og frem, forklarer han.

Det første 5G, som skal udrulles inden 2020, vil endda ligge på samme frekvenser som i dag. Et kraftigere 5G-net med højere frekvens kommer vi, ifølge Gert Frølund Pedersen, først til at se tre-fem år længere fremme i tiden.

Hvad betyder det så for os?

Da opvarmning er den eneste veldokumenterede effekt af strålingen, er det også udgangspunktet for EU's grænseværdier for ikke-ioniserende stråling for trådløs teknologi. Disse grænseværdier bliver fulgt i de fleste europæiske lande, herunder Danmark.

- Det er svært at sige, om noget nyt er farligt, men hvis vi holder os inden for de samme grænseværdier, kan jeg ikke se nogen grund til bekymring ved 5G, siger Gert Frølund Pedersen.

Han hæfter sig også ved, at varmepåvirkningen endda er lavere ved højere frekvenser, da bølgerne ikke kan trække ret langt ind i kroppen.

Christoffer Johansen når frem til samme konklusion, men han erkender, at vi har brug for mere forskning på området.

- Hvis vi får mere viden om, hvordan vi skal opsætte systemerne, og vi gør det efter de eksisterende regler og tænker os om, kan jeg ikke se et sundhedsmæssigt problem, siger han.

Også Sundhedsstyrelsen vurderer, at der med den viden, der foreligger i dag, ikke er tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag for at sandsynliggøre en sammenhæng mellem eksponeringen fra trådløse netværk og skadevirkninger på den menneskelige organisme.

Hvad siger politikerne?

Tilsvarende lyder det fra Christiansborg, hvor der heller ingen bekymring er at spore. Alle Folketingets partier er med i den aftale fra sidste år, der skal sikre, at Danmark er i front med 5G.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, der også er landets teleminister, oplyser til TV 2, at han følger debatten om radiobølger og udrulning af 5G tæt.

Han understreger, at reglerne på området er fastsat i overensstemmelse med sundhedsfaglig rådgivning og viden, og at der på nuværende tidspunkt ikke er forskning, som peger på sundhedsskadelig fare med de fastlagte grænseværdier.

- Jeg kan forsikre alle borgere om, at jeg tager deres bekymring meget alvorligt. Mit ministerium er løbende i dialog med sundhedsmyndighederne og telebranchen. Vi vil sammen følge forskningen og udviklingen på området i takt med, at 5G bliver udrullet i Danmark, oplyser teleministeren i et skriftligt svar til TV 2.

Kan vi selv gøre noget?

Er du alligevel bekymret, foreslår eksperterne, at du frem for at frygte 5G-masterne retter fokus mod din egen mobiltelefon.

Ifølge Christoffer Johansen er eksponeringen 4000-6000 gange større, når du holder telefonen op til hovedet, end hvis du stod helt tæt på en mast.

Sundhedsstyrelsen har opstillet følgende forholdsregler for at mindske eksponeringen:

  • Brug headset, håndfri funktion med øresnegl eller højtalerfunktion ved samtale.

  • Brug så vidt muligt sms i stedet for samtale.

  • Begræns varigheden af samtaler.

  • Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet.

  • Begræns samtaler under dårlige sende-/modtageforhold og i transportmidler.

  • Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende.

  • Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering.