Samfund

Lederne vil have fædre på barsel i fire måneder

Kun sådan får kvinder lige løn og lige karrieremuligheder, lyder argumentet.

Glem lige løn og lige karrieremuligheder, hvis ikke mænd og kvinder begynder at dele barslen mere lige imellem sig.

Sådan lyder det fra Ledernes Hovedorganisation, der efter lange overvejelser bryder med sin hidtidige holdning om at lade fordelingen af barsel være op til familierne selv. I stedet for vil Lederne gå radikalt til værks med et af de hidtil mest vidtgående forslag.

Det skriver Finans.

Lederne vil øremærke 16 ugers barselsdagpenge til faderen. Det vil betyde, at moderen kun kan holde barsel med penge fra det offentlige i 30 uger efter fødslen – mod op til 46 uger i dag. Hvis familien vælger, at moderen skal tage flere uger, bliver det for egen regning.

- Barsel lægger en alvorlig dæmper på kvinders lønudvikling og karrieremuligheder. Derfor er vi nødt til at gøre noget og gå grundigt til værks, siger viceadministrerende direktør hos Lederne Bodil N. Ismiris, til Finans.

Hun understreger, at forslaget ikke gælder retten til fravær, men den offentlige finansiering.

- Samfundet har en legitim interesse i at blande sig. I et lille land som Danmark er det fuldstændig afgørende, at talentmassen – og dermed også kvindernes talenter – bliver bragt mest muligt i spil, siger Bodil N. Ismiris.

Dansk Arbejdsgiverforening er imod øremærket barsel og vil lade familierne bestemme selv, mens fagbevægelsen ikke har en samlet holdning. Blandt andet sygeplejerskerne, pædagogerne og Foa går dog ind for øremærket barsel.