Samfund

Havørn blev skudt - anmeldt til politiet

En havørn, der kunne følges på webkamera, er fundet død ved et reservat på Lolland.

En havørn er fundet død ved et reservat ved Saksfjed-Hyllekrog på Lolland. Miljøstyrelsen oplyser, at rovfuglen er blevet skudt, og styrelsen har nu politianmeldt sagen.

Havørnen er blevet undersøgt af DTU Vildtundersøgelser, og her er der påvist to hagl i fuglen.

- Det er overvejende sandsynligt, at fuglen er død som følge af skud, skriver DTU ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fulgt af flere

Et webkamera har været opsat ved ørnereden, og det har gjort det muligt for interesserede at følge ørneparret. 

- Det er uhyre trist, at der er nogle, der kan finde på at gøre sådan noget, siger Egon Østergaard, formand for DOF Birdlife Danmark under Dansk Ornitologisk Forening.

- Det er desværre ikke første gang, vi ser, at nogle af vores ørne bliver skudt, siger han.

Egon Østergaard henviser til, at en ynglende kongeørn i 2016 blev fundet dræbt af skud ved Limfjorden.

Sker ikke ved et uheld

Han mener, at det er en bevidst handling, at havørnen på det sydlige Lolland er blevet skudt.

- Det er lidt svært at skyde en ørn ved et uheld. Så skal man da have bind for øjnene i hvert fald. 

- Det er en overlagt og bevidst handling, det er jeg ikke i tvivl om, siger Egon Østergaard.

Havørnen har et vingefang på op til to meter.

- Den er jo stor som en dør, der bliver kastet op i luften. Der er ikke noget at tage fejl af, siger Egon Østergaard.

Gjorde sig klar til at yngle

Den døde havørn på Lolland blev fundet 15. februar cirka et par kilometer fra reden.

Få dage før fundet blev ørnen, der er en hun, set på reden sammen med hannen på webkameraet.

Her var parret i gang med at forberede sig på at yngle i år.

Den tilbageværende han har nu fundet sig en ny mage.

Håbet er ifølge Egon Østergaard, at parret yngler og sender flyvefærdige havørneunger på vingerne.

Forsvandt i over 80 år

Havørnen var op til midten af 1800-tallet udbredt i det meste af Danmark. Men i 1911 forsvandt den som ynglefugl herhjemme grundet intensiv jagt.

Havørnen genindvandrede først til Danmark i 1995 og har siden været i langsom fremgang.

De ynglende havørne ses blandt andet på Sjælland, Langeland og Lolland samt Fyn og Sønderjylland.

Rovfugle, herunder havørne, har siden 1967 været fredede i Danmark.