Samfund

København kræver alle el-løbehjul fjernet fra offentlige steder

Mange københavnere er trætte af udlejningsløbehjul, der står rundt omkring i byen.

Københavns Kommune vil nu kræve elektriske løbehjul og cykler, som ulovligt udlejes fra offentlige steder, fjernet.

De bliver i stigende grad efterladt på veje og fortove, hvor de er til gene for fremkommeligheden og optager parkeringspladser for almindelige cykler, lyder det fra kommunen.

Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen tirsdag sendt et varsel om påbud til virksomhederne Tier og Voi, som udlejer el-løbehjul, samt Donkey Republic, der udlejer cykler på samme vis.

Regler for el-løbehjulene

  • Må kun køre på cykelstierne
  • Skal bruge lygter og reflekser
  • Må maksimalt køre 20 km/t
  • Er underlagt færdselsloven
  • Chaufføren skal være fyldt 15 år
  • Lovændringen trådte i kraft i januar som en 1-årig forsøgsordning

De tre virksomheder har fået ti dage til at gøre indsigelser, hvorefter de vil blive mødt med krav om at fjerne deres løbehjul og cykler. De skal også dokumentere, at der ikke længere udlejes cykler og løbehjul fra offentlige arealer gennem deres apps.

- Vi har nu i en længere periode fulgt udviklingen på området. På baggrund af vores egne tilsyn og henvendelser fra københavnerne, kan vi konstatere, at der finder udlejning sted fra kommunens arealer. Det er i strid med reglerne, hvilket vi ad flere omgange har understreget over for virksomhederne, siger enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen Mikkel Halbye Mindegaard i en pressemeddelelse.

Klar til politianmeldelse

Hvis virksomhederne ikke fjerner deres cykler og løbehjul fra kommunens arealer, så fjerner kommunen dem for udlejerens regning og vil overveje politianmeldelse. Det gælder også for de løbehjul og cykler, som kunder har stillet fra sig efter endt brug, og som genudlejes via en app. 

Udlejerne af løbehjul, svenske Voi og tyske Tier, har indtil nu afvist, at deres løbehjul bliver udlejet ulovligt fra kommunens arealer.

- Vi arbejder inden for lovens rammer, og vi er meget opmærksomme på at tilpasse os den danske lovgivning, har Vois danske landechef, Eric André, sagt til TV 2.

Men Københavns Kommune ser helt anderledes på det. Enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen fortæller til TV 2, at der ikke er givet nogen tilladelser til at udleje elektriske løbehjul i København. Det vil sige, at alle Vois og Tiers løbehjul skal fjernes fra offentlige veje og fortove.

- Vi har været på en del tilsyn det sidste stykke tid og i denne her uge, hvor vi har lavet dokumentationen, har vi konstateret stribevis af steder, hvor de er opstillet uhensigtsmæssigt. Og når man kigger på deres apps, kan man se, at vi måske kun har fået toppen af isbjerget, siger Mikkel Halbye Mindegaard.

Forvaltningen har blandt andet brugt udlejernes apps til at dokumentere, at de elektriske løbehjul står til udlejning steder i byen, hvor de ikke må. Derudover er der kommet en hel del henvendelser fra københavnere, der er trætte af, at løbehjulene står uhensigtsmæssigt parkeret, siger Mikkel Halbye Mindegaard, der kalder omfanget "rigtig stort".

De elektriske løbehjul findes i flere europæiske og amerikanske storbyer, hvor de udlejes på gaden. I Danmark har det været lovligt at bruge små motoriserede løbehjul og skateboards på cykelstierne siden nytår, hvor transportminister Ole Birk Olesen (LA) satte en forsøgsordning i gang.

Siden har Voi og Tier tilsammen stillet cirka 400 eldrevne løbhjul op i København.

Kommunen bestemmer

Virksomhederne mener, at de lovligt udlejer løbehjulene gennem aftaler med private partnere, som butikker, cafeer og hoteller, der har givet tilladelse til at have dem stående, og om aftenen indsamler de løbehjul, som brugere har efterladt rundt omkring i byen.

Men Mikkel Halbye Mindegaard understreger, at det ikke er nok at have tilladelse fra en samarbejdspartner til at opstille el-løbehjul eller cykler til udlejning, hvis det foregår på offentlige området foran butikkerne.

Københavns Kommune har praksis for at give tilladelse til eksempelvis udlejningscykler foran hoteller og cykelhandlere, men det kræver stadig en tilladelse fra kommunen, og Teknik- og Miljøforvaltningen siger, at den ikke fået nogen ansøgninger om at opstille el-løbehjul i byen.

- Vi har godt hørt, de siger, de har nogle samarbejdspartnere og informerer dem om, at de har lov til at være der, men der må jeg understrege, at før man har en specifik tilladelse, hvor der står, at man har lov til at stille el-løbehjul foran sin butik, så har man ikke en tilladelse til at stille den op, siger han til TV 2.

Det er kommunen, der bestemmer, hvad der må være af kommerciel aktivitet på offentlige arealer. Udlejerne har ansvaret for, at cykler og løbehjul står et sted, hvor de har tilladelse til at udleje dem fra. Det gælder også, hvis en bruger har efterladt det på fortovet eller i en park.