Millionsvindel i Socialstyrelsen

Britta Nielsen var direkte kontaktperson til Rigsrevisionen

Britta Nielsen har lettere kunnet skjule svindel i Socialstyrelsen, da hun selv har stået for dialogen med Rigsrevisonen, fastslår rapport.

Når Rigsrevisionen efterspurgte materiale fra Socialstyrelsens tilskudsordning, var det Britta Nielsen, der tilsendte det. 

Og når revisionen aflagde styrelsen et kontrolbesøg, var det Britta Nielsen, der tog imod dem og viste dem rundt i styrelsens systemer. Det fastslår Kammeradvokatens undersøgelsesrapport, der tager udgangspunkt i årene 1993 - 2018. 

- BN (Britta Nielsen, red) har i væsentligt omfang været kontaktperson i forbindelse med Rigsrevisionens besøg, herunder har forberedt materiale og fremsendt efterfølgende dokumentation, konkluderer Kammeradvokaten. 

- BN har således også i den sammenhæng haft mulighed for at skjule sine besvigelser og dertilhørende metoder, hvilket hverken Socialstyrelsen eller Rigsrevisionen har været opmærksomme på, da ingen ifølge vores oplysninger har haft mistanke om svindel og dermed heller ikke har haft dette fokus, står der videre i rapporten. 

Lavede fiktive projekter og stod selv for udbetaling

Fredag fremlagde Socialministeriet to uvildige undersøgelser i svindelsagen fra henholdsvis revisionshuset PWC og Kammeradvokaten.

Den 64-årige kvinde er sigtet for at have udnyttet sin stilling i Socialstyrelsen ved at overføre penge til sig selv. Gennem undersøgelserne er det blandt andet kommet frem, at der er svindlet for mindst 120,6 millioner kroner gennem en periode på 25 år

Rapporterne viser også, at størstedelen af udbetalingerne er sket gennem oprettelse og udbetaling af tilskud til "fiktive projekter og foreninger". En enkelt person har med andre ord haft mulighed for at ændre stamdata som kontonumre og foretage udbetalingerne - uden kontrol udefra. 

Hvem har ansvaret?

Det er Rigsrevisionens opgave at sikre, at den danske stat forvaltes effektivt, og herunder skal de blandt andet føre kontrol med Socialministeriets arbejde. 

Rigsrevisionen kan efterfølgende gå til de ledende embedsmænd - Statsrevisorerne - hvis de finder fejl og mangler. I undersøgelsesrapporten fra revisionshuset PWC fremgår det, at Rigsrevisionen flere gange har anbefalet, at sikkerheden omkring tilskudsadministrationen på socialområdet forbedres. 

- På trods af at ministeriet løbende har fulgt op, må det konstateres, at der kun er sket en delvis opfølgning eller tiltag ikke er implementerede, står der i rapporten. 

Derfor ligger det primære ansvar for svindlen også i Socialministeriet, mener næstformand for Statsrevisorerne, Klaus Frandsen (RV): 

Statsrevisor retter skarp kritik mod Stat

- De har slet ikke fået kigget deres kontrolrutiner igennem. Der har været mangelfulde kontroller i it-systemet - og når det er mangelfuldt, burde man have lavet arbejdet manuelt. Der har Rigsrevisonen gang på gang sagt, at der skulle laves en strammere risikoanalyse, og det er aldrig blevet gjort, siger Klaus Frandsen. 

- Problemet er jo, at det giver Britta Nielsen større mulighed for at gemme svindlen, at hun er den, der har haft dialogen. Men et kontrolforløb skal jo kunne holde til, at det er den svindlende, der laver indrapporteringen. De kontroller, der er lavet, burde under alle omstændigheder have givet det svar, at der er tale om svindel. Især når det er sket over så lang tid. 

Socialministeren er "ikke tilfreds"

Alligevel er Socialministeriets foreløbige konklusion, at der ikke kan placeres et tjenstligt ansvar. Årsagen er, at det har været meget begrænset, hvilke oplysninger om administrationen af tilskudsmidler man overhovedet har kunnet grave frem i ministeriets arkiver. Det fortæller børne- og socialminister, Mai Mercado: 

- Der kan ikke placeres et tjenstligt ansvar, men det betyder ikke, at jeg er tilfreds med det, jeg ser. Jeg kommer til at handle på det, det kan man være forvisset om, lyder det fra Mai Mercado, som fortsætter: 

- Jeg er optaget af, at vi skal have tilbagebragt tilliden. Der skal være en tillid, og man skal kunne regne med, at det offentlige håndterer tilskudsudbetalinger korrekt. 

Næstformand for Statsrevisorerne, Klaus Frandsen, siger, at selvom det muligvis kan blive svært at finde frem til enkeltpersoner i Socialministeriet, bør ledelsen står til ansvar. 

- Det er et klart ledelsessvigt i ministeriet. Og når vi taler om ledelsesansvar, så taler vi om ledelsen som gruppe, som i en årrække med sikkerhed ikke har løst sit arbejde.

Britta Nielsen har været varetægtsfængslet, siden hun blev fremstillet i grundlovsforhør 10. november 2018. 

Det er uvist, hvordan hun forholder sig til sigtelsen, der er rejst mod hende.