Samfund

Trafikselskab eftergiver bøde til 1-årig

Sagen bliver afgjort ved Ankenævnet i næste uge.

22. august sidste år var Irene Dahl på vej med metroen i København med sine tre børnebørn, treårige Ellie og tvillingerne Villum og Kaya på 21 måneder.

Ganske som hun plejer, bippede hun sit rejsekort ind i den tro, at børn under 12 år kunne rejse med hende på kortet.

Men hun blev klogere. For da kontrolløren kom forbi, fortalte vedkommende, at kun to børn kunne rejse på kortet.

Irene Dahls egen billet var i orden, og derfor måtte afgiften udstedes til et af børnene. Det blev Kaya på bare 21 måneder.

Kayas mor, Stine Dahl, der er jurist og ejer af bloggen jernmor.dk, var noget chokeret over hændelsen.

- Min mor havde misforstået reglerne, ja. Men kontrolløren gjorde et stort nummer ud af det og rev blandt andet den første afgift i stykker, hvor min mor var ved at skrive sit navn. Det skulle jo være min datters. Min ældste datter, Ellie, blev meget utryg ved situationen.

Det er jo det samme, som hvis et barn fik en bøde for ikke at have spændt sin sele i en autostol

Stine Dahl, jurist og blogger

- Det er jo en skør sag. Det er jo det samme, som hvis et barn fik en bøde for ikke at have spændt sin sele i en autostol.

Hændelsen fik Stine Dahl til tasterne for at klage til Metro Service, der står for driften af metroen og dermed har kontrollørerne ansat.

"Reglen er klar på området"

De afviste imidlertid klagen med det argument, at mormor Irene Dahl ikke havde fulgt de gældende regler, der lyder, at det er kundens ansvar at have gyldig billet, samt at maksimum to børn på til og med 11 år kan rejse med på samme billet.

Stine Dahl klagede så via et seks sider langt brev til Ankenævnet for bus, tog og metro, hvori hun anerkendte, at Metro Service var i deres fulde ret til at udskrive afgiften, og at det via erstatningsansvarslovens paragraf 24a ganske vist fremgår, at børn under 15 år kan gøres erstatningsansvarlige, men at dette kan bortfalde ved ”manglende udvikling hos barnet, handlingens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt”.

TV 2 har fået indsigt i afgørelsen, der faldt ud til Stine Dahls fordel 12. december 2018.

Vi medgiver, at det kan virke lidt underligt at udstede en afgift til et lille barn

Karen Rønberg, kundeservicedirektør Metro Service

Dén afgørelse valgte Metro Service at opponere imod kort efter for at få afprøvet sagen og eventuelt ændret reglerne. Det fremgår af en mail, som selskabet har sendt til Ankenævnet for bus, tog og metro, og som TV 2 har fået tilsendt.

- Vi medgiver, at det kan virke lidt underligt at udstede en afgift til et lille barn. Reglen er dog klar på området - en voksen med gyldig rejsehjemmel kan gratis medbringe to børn under 12 år på samme rejse. Medbringer man tre eller flere børn, skal der betales for disse, skriver Karen Rønberg, der er kundeservicedirektør i Metro Service, til TV 2 tirsdag.

Eftergiver bøde

Metro Service skriver videre i mailen til Ankenævnet, at der i sagen var grundlag for at tildele kontrolafgifter efter jernbanelovens paragraf 14, der lyder:

- Jernbanevirksomheder kan opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel.

Metro Service argumenterer videre for, at der ikke er taget stilling til, hvor gamle børn skal være for kunne blive pålagt en afgift, og at de derfor vil have klarere regler.

Vi tager Ankenævnets afgørelse til efterretning i den konkrete sag og er nu gået i gang med at tydeliggøre rejsereglerne

Karen Rønberg, kundeservicedirektør, Metro Service

I det skriftlige svar til TV 2 skriver Metro Service, at man har valgt at eftergive afgiften til Stine Dahl, men at man samtidig vil have et klart svar på, hvornår man kan give en bøde:

- Vi tager Ankenævnets afgørelse til efterretning i den konkrete sag og er nu gået i gang med at tydeliggøre rejsereglerne i forhold til håndtering af mindreårige uden gyldig rejsehjemmel i toget.

FAKTA: Gældende rejseregler for børn under 12 år

  • Det er kundens ansvar have en gyldig rejsehjemmel udstedt til korrekt kundetype.
  • Gratis barn ifølge med voksen (maksimum to børn til og med 11 år).
  • Betalende barn (fra 12 til og med 15 år eller alene under 12 år).

Det fremgår endvidere af Rejsekortets hjemmeside:

”Voksne kan have to børn under 12 år med på deres rejsekort, pendlerkort på rejsekort og rejsekort med pendler kombi gratis”

Kilde: De fælles rejseregler for DOT, DSB, NT, Sydtrafik, Arriva, Midttrafik og Fynbus.

- Vi har i den forbindelse bedt om Ankenævnets holdning, idet vi mener, at det er den voksne, der har barnet i sin varetægt på rejsen, der skal betale, såfremt der ikke haves en gyldig billet til eksempelvis et tredje barn, skriver Karen Rønberg.

Desuden oplyser Metro Service i mailen til Ankenævnet, at de gerne vil have afklaret, hvor gammelt et barn skal være for at kunne pålægges en afgift.

"Har aldrig handlet om bøden"

Stine Dahl er tilfreds med, at bøden nu er trukket tilbage.

Men for hende har det aldrig handlet om bøden, der lyder på 375 kroner for rejsende under 16 år uden gyldig billet.

Ja, det er jo kun 375 kroner, og det handler heller ikke om dem. Det handler om at beskytte andre

Stine Dahl, jurist og blogger

- Det er jo rart, men det har jo været lidt spild af tid. Det har jo skreget til himlen fra dag ét.

For hende har det ligeledes handlet om at få klarlagt reglerne og eventuelt ændret dem:

- Ja, det er jo kun 375 kroner, og det handler heller ikke om dem. Det handler om at beskytte andre senere hen, for problemet er jo, at man skal være ressourcestærk og have overskud for at kunne køre sådan en sag. Det er et jo lille barn mod et stort selskab, siger Stine Dahl.

Hun anfægter imidlertid ikke, at Metro Service har fulgt egne samt de øvrige kollektive trafikselskabers retningslinjer, men hun bestrider, at der er hjemmel i loven til at udskrive afgiften til så lille et barn.

- De kan jo ikke bare læne sig op ad egne regler, når loven siger, at man ikke kan gældsforpligte et lille barn.

Ifølge Ankenævnet bliver sagen afgjort ved førstkommende møde, der er 6. marts.

I 2016 handlede 200 ud af i alt 299 sager i Ankenævnet for Bus, Tog og Metro om bøder udskrevet af kontrollører i metroen.