Samfund

Færre svage ældre får hjælp derhjemme

73.000 svage ældre står uden hjemmehjælp, konkluderer rapport. Politikere fra alle sider kalder på handling.

Svage ældre får i mindre grad hjælp til opgaver såsom at støvsuge, lave mad eller at vaske sig selv.

Det konkluderer en ny analyse fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Her har de set nærmere på udviklingen i hjemmehjælp til svage ældre over ti år.

Mindre praktisk hjælp i hjemmet

Rapporten definerer svage ældre som hjemmeboende i alderen 67 til 87 år, som ikke kan udføre en eller flere nærmere bestemte opgaver. Det kan for eksempel være at klippe egne tånegle, købe ind, tage tøj på eller at gå på trapper.

For denne gruppe er andelen, der modtager hjemmehjælp, dalet fra 43 til 25 procent fra 2007 til 2017.

- I undersøgelsen finder vi, at det er blevet langt mindre sandsynligt over tid, at de svage ældre får hjemmehjælp, siger Tine Rostgaard, der er professor i komparativ socialpolitik og står bag Vives undersøgelse.

Ifølge professoren handler det især om, at de får mindre praktisk hjælp i hjemmet. Det skyldes i høj grad, at kommunerne har været for optimistiske med hensyn til, hvor langt man kunne nå ved 'hverdagsrehabilitering' - altså ved at hjælpe og genoptræne de ældre til i højere grad at kunne klare sig selv.

- Man har antaget, at mellem 60 og 80 procent af de ældre, som søger hjemmehjælp, vil kunne hjælpes med et 8-10-12 ugers intensivt rehabiliteringsprogram og så i bedste fald være selvhjulpne efterfølgende. Og det er klart, at det har man også antaget ville betyde en reduktion i budgetterne. Jeg tror ikke helt, man har fået den effekt, man havde regnet med, siger Tine Rostgaard.

Bedre til selvhjælp

Rapporten viser dog, at der faktisk er flere ældre, der er i stand til at klare sig selv. Andelen af svage ældre er fra 2007 til 2017 faldet fra 19,9 procent til 14,7 procent.

Det skyldes især, at der er blevet færre af de allersvageste ældre med to eller flere funktionsnedsættelser.

Men selv hvis man kontrollerer for disse udviklinger, er ældres sandsynlighed for at modtage hjemmehjælp dalet, står der i rapporten.

- Faldet må enten skyldes, at de ældre selv i mindre grad ansøger om hjemmehjælp til praktiske opgaver som rengøring (...) eller en ny visitationspraksis i forhold til tildeling af hjemmehjælp til rengøring og dermed ændring i den lokale ældrepolitik, konkluderes det.

Analysen er foretaget på opdrag af interesseorganisationen Ældre Sagen. Her mener de, at sagen er klar. Udviklingen skyldes besparelser i kommunen, lyder det.

- Ældre Sagen konkluderer på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport, at kommunerne ikke længere kan argumentere for besparelser i hjemmeplejen med baggrund i sund aldring og rehabilitering, skriver organisationen i en meddelelse.

73.000 svage ældre er uden hjælp

I alt er det omkring 73.000 svage ældre, der i 2017 står uden hjælp, vurderes det i rapporten.

- Der er grund til at være bekymret, for nogle ældre kan godt råbe op selv, og de har også et netværk, som kan være med til at tale for dem, men der er også ældre, der ikke kan. Og det er jo helt afgørende, når vi taler ældrepleje, at man er tryg, og at man har ret til den velfærd, man har behov for efter et langt liv, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, om undersøgelsen.

Formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl siger, at han er enig med Ældre Sagen i, at der er tale om 'et svigt' af de svage ældre:

- Det bekræfter den fornemmelse, vi havde for et par år siden: At niveauet var blevet for ringe i Danmark, og at vi skal have niveauet højere op til gavn for de svageste ældre, siger han.

Ældreminister Thyra Frank (LA) har sendt en skriftlig kommentar til TV 2 efter at have læst rapporten. Her skriver ældreministeren, at "svækkede ældre skal have den hjælp, som de har brug for, og hvis det ikke er tilfældet, er det bekymrende".