Samfund

Rapport om stigende mørke i danske skove kaldes 'uhyre bekymrende'

Socialdemokratiet vil udlægge 75.000 hektar urørt skov som en del af løsningen.

De danske skove har det ringe, og der er ikke noget, der tyder på, at de har fået det bedre.

Sådan opsummerer seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet resultaterne i den årlige rapport fra det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (Novana).

- Skovene er stadig præget af mangel på gamle træer og mangel på dødt ved (dødt træmasse, red.). Og så har det ovenikøbet vist sig, at de er blevet mørkere i den seneste overvågningsperiode, siger Ejrnæs, der er medforfatter til rapporten.

Problemer lurer i mørket

Mørket er et problem for biodiversiteten, forklarer han. Mange vilde dyr og planter er nemlig afhængige af, at der kommer lys ned til skovbunden.

- Det betyder, at der kan være blomster og plads til buske. Det betyder, at der er mad til bestøvende insekter som vilde bier og sommerfugle. Og nogle af skovens store billearter trives også bedst ved lys, siger seniorforskeren til Ritzau.

Skovbruget kan være synderen

Årsagen til, at de danske skove er blevet mørkere, skal findes i skovbrug, forklarer Rasmus Ejrnæs.

Hvis man skal frembringe godt tømmer, skal træerne vokse op i skygge. Så strækker de sig mod lyset, og stammerne bliver lange og lige.

Den udfordring vil Socialdemokratiet løse med en plan om at udlægge 75.000 hektar urørt skov, forklarer partiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen.

- Det, vi har brug for, er at skabe urørt skov til gavn for biller, insekter og sommerfugle, siger han til Ritzau og fortsætter:

- Man kan relativt hurtigt udlægge 50.000 hektar urørt skov på de skovarealer, som allerede i dag er offentlige. De sidste 25.000 er vanskeligere og vil tage nogle flere år.

Hvis vi skal vende tilbagegangen, skal andelen af urørt skov i Danmark øges betragteligt

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Ingen økonomiske kvaler

Når gamle træer får lov til at forfalde, skaber det ifølge miljøordføreren "fantastiske insekthoteller".

Det er endnu et argument for mere urørt skov i Danmark, lyder det, og Christian Rabjerg Madsen (S) mener heller ikke, at der er økonomiske kvaler ved planen.

- Det er den billigste måde at få mest mulig natur og mest mulig biodiversitet for pengene. Du kan komme rigtigt langt, hvis du har ambitionen om at skabe et grønnere Danmark ved at udlægge urørt skov, siger han.

- Uhyre bekymrende

Også Danmarks Naturfredningsforening finder Novanas rapport uhyre bekymrende og peger på mere urørt skov som en løsning. 

- Vi bliver nødt til at lade flere skove passe sig selv. Hvis vi skal vende tilbagegangen, skal andelen af urørt skov i Danmark øges betragteligt, mener foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding.

Novanas rapport omhandler ti forskellige naturtyper. Danmarks Naturfredningsforening har talt op, at der er sket en forværring i fire af de ti naturtyper. Mens ingen af de ti typer viser fremgang.

Novana overvåger de skove, der er beskyttet af EU's habitatdirektiv. Derfor kan man ikke tale om, om der er mere eller mindre skov i forhold til tidligere, da det ikke ændrer sig fra år til år.