Bilisterne er uenige - ikke alle er villige til at sænke hastigheden på motorveje

Tre kommuner vil sænke hastigheden på udvalgte motorveje.

Det møder forståelse hos bilisterne, at kommunerne Hvidovre, Vallensbæk og Brøndby har ansøgt Vejdirektoratet om at få sænket hastigheden på motorvejsstrækningerne, der krydser gennem kommunerne.

- Vi kan kun være interesserede i, at larmen er lav i de bebyggede områder, siger bilisten Allan Mortensen, der er praktiserende læge, til TV 2.

De tre kommuner mener, at hastigheden på dele af Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3 skal sættes ned fra 110 kilometer til 90 kilometer i timen, fordi dette vil sænke støjniveauet lige akkurat nok til at gøre det acceptabelt for beboerne. Generelt siger eksperterne, at hver gang hastigheden bliver sat 10 km/t lavere, falder støjen med 1-1,5 dB. 

Men larmen er ikke bare irriterende. Den kan også være decideret sundhedsfarlig.

Vi får ondt i ørerne

Mogens Jørgensen er formand for en grundejerforening i Hvidovre tæt ved de berørte motorveje. Han er gået aktivt ind i kampen for mindre støj. 

- Vi kan ikke sidde ude i haven en sommerdag om eftermiddagen og drikke vores kaffe. Vi får ondt i ørerne, fordi vi har en støjbelastning på over 70 dB, siger han.

Takket være en nyere bekendtgørelse fra december 2017 kan kommuner anmode Vejdirektoratet om nedsættelse af hastigheder på motorveje med helt ned til 60 kilometer i timen.

Argumentet for en nedsættelse af hastigheden i et byområde skal dog være af hensyn til støjgener for beboere. 

Afstemning

Overskredne grænseværdier

Og det kriterium bliver overholdt for beboerne langs motorvejene i de tre kommuner, hvor der, ifølge kommunerne selv, ligger hele 24.000 boliger, der er så berørt af støj, at det overskrider Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 decibel

- Jeg forstår, hvad beboerne går igennem. Jeg har selv boet tæt på en motorvej, så jeg ved, hvor meget det larmer, siger Robert Owen, der arbejder som DJ. 

Han kalder derfor idéen om lavere fartbegrænsninger for god.

- De fleste vil nok ikke sænke hastigheden, men jeg tror, at jeg ville gøre det, siger Robert Owen.

Frygter kødannelse

Taxavognmanden Khalil Ur Rehman er ikke meget for lavere hastigheder.

- Ja, det larmer lidt, men 110 kilometer i timen er lavt nok. Den skal ikke længere ned, siger han.

 Khalil Ur Rehman argumenterer for, at lavere hastigheder kan føre til kødannelse.

- Sætter jeg farten ned, vil det både tage længere tid at komme frem, og motorvejen bliver spærret, siger Khalil Ur Rehman.

Parret Jeanette Karlsen, dagplejer, og Jesper Andersen, selvstændig, stiller sig i hver deres lejr. Jeanette Karlsen vil gerne sænke hastigheden, mens Jesper Andersen hellere ser andre løsninger. 

- Jeg synes ikke, at man skal rode ved det. Man kan bygge støjskærme, der er bygget andre steder, siger Jesper Andersen. 

På landsplan er 1,4 millioner danskere belastet med støj over grænseværdierne på 58 dB.