Samfund

Danske unge bliver mindre intelligente, og ingen ved helt hvorfor

Faldende intelligens kan skyldes, at mindre intelligente får flere børn end tidligere.

Mænd er blevet dummere. Det viser i hvert fald tal fra Forsvarets sessioner, hvor danske mænd i den værnepligtige alder siden 1998 har scoret lavere og lavere.

Det skriver Berlingske.  

I 1998 toppede de unge danske mænd. Denne årgang satte den højeste gennemsnitscore på Forsvarets intelligensprøve. Siden er det gået ned ad bakke:

- Det var uundgåeligt, at kurven vil knække på et tidspunkt, siger dr. med. sci. Thomas Teasdale, der er lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, TV 2.

Prøven blev udviklet af psykologen Børge Prien i midten af det forrige århundrede. Fra 1957 til 2010 ændrede prøven sig ikke, og først i 2010 blev den digitaliseret.

Prøven består af fire delprøver, og de tre af delprøverne er ifølge Thomas Teasdale så abstrakte, at de stadig fungerer i dag.

- Den sidste del er jeg dog lidt betænkelig ved. Dele af den virker forældede, og derfor kan det have været lettere at løse for en ung mand i 1960 end i dag, siger Thomas Teasdale. 

Bedre hvert eneste år

Fra indførslen i 1957 og frem til frem til 1998 steg gennemsnitsscoren hvert år.

- Jeg mener, at stigningen hænger sammen med, at uddannelsesniveauet frem til 1998 steg blandt de unge. Der kom for eksempel bedre muligheder for særundervisning, de unge gik flere år i skole, og børnehaverne blev mere pædagogisk strukturerede, siger Thomas Teasdale.

Men i 1999 var festen forbi. Forsvarets prøver viser, at intelligensen hos de unge mænd begyndte stagnere og i nogle år ligefrem at falde. Et fald, som videnskaben ikke har nogen nagelfast forklaring har på.

Dumme mennesker får flere børn

Thomas Teasdale mener, at stagnation og fald skyldes, at udviklingen i uddannelsessystemet har nået et niveau, hvor ændringerne ikke er gennemgribende.

Den britiske intelligensforsker Michael Woodley har dog et andet bud: Han mener, at den faldende intelligens skyldes, at mindre intelligente samfundsborgere de senere år har stået for befolkningstilvæksten. Det er en teori, som flere forskere støtter op om.

Berlingske har talt med seniorforsker ved det samfundsøkonomiske forskningscenter Frischsenteret under Oslo Universitet, Ole Røgeberg. Han studerer udviklingen i intelligens gennem det norske forsvars intelligensprøver. Her er billedet det samme som i Danmark: Intelligensen er faldende.

Ole Røgeberg mener derfor, at den faldende intelligens handler om det moderne samfund:

- Jeg er født i 1974 og brugte ikke lommeregner i skolen. Men det gjorde mine yngre brødre, som hører til generationer, der scorede lavere på intelligenstest end min generation. Og til en intelligenstest kan det være en fordel at have mere erfaring med at regne på papir, siger Ole Røgeberg til Berlingske.

Prøven er forældet

Han siger samtidig til Berlingske, at faldet i gennemsnitsscoren ikke nødvendigvis betyder, at ungdommen i dag er mindre intelligente end i 1998.

Røgeberg mener derimod, at det er prøven, der ikke passer til samfundets udvikling. For eksempel er unge i dag markant bedre til fremmedsprog.

- Hvis testen viser, hvor gode vi er til et sæt af færdigheder, eksempelvis ordforståelse på vores modersmål, men ikke på fremmedsprog, er det jo ikke bekymrende. Men skulle det vise sig at være ernæring eller forurening, der spiller ind, så er det klart, det er mere bekymrende. Men det tror jeg nu ikke, det er, siger Ole Røgeberg til Berlingske.