Uge 7 eller 8 - derfor ligger danskernes vinterferie forskelligt

Danskernes trang til skiferie banede vejen for en ferie mellem jul og påske.

For de fleste skolebørn er det normalt, at vinterferien ligger i årets syvende uge, og derfor er det netop i de her dage, at mange børnefamilier er på skiferie eller har mere tid til biografture og museumsbesøg.

Nogle danskere må dog vente lidt endnu med at lægge arbejdet fra sig, da det enkelte steder i Danmark er i uge otte, at man kan gå på vinterferie.

Årsagen til, at vi ikke alle kan holde fri på samme tid, skal findes hos de lokale politikere. Det er nemlig de enkelte kommuner, der bestemmer, hvornår skolerne holder vinterferie, fortæller historiker Keld Grinder-Hansen, der har forsket i skole- og uddannelseshistorie.

- Da konceptet om en vinterferie så dagens lys i 1970'erne, kunne kommunerne selv bestemme, hvornår de ville lægge den. Derfor ser vi stadig, at vinterferien ikke ligger i samme uge alle steder, siger Keld Grinder-Hansen.

Selvom vinterferien første gang gjorde sit indtog i skoleåret i 1970'erne, var det dog først i slutningen af 1980'erne, at ferien blev almindelig i hele landet.

I dag holder 77 ud af landets 98 kommuner vinterferie i uge syv, mens det hos 20 kommuner er i uge otte. På Bornholm har man valgt en helt tredje mulighed og afholder ferien i uge ti.

Danskerne ville på ski

Ideen om en egentlig vinterferie til skoleelever og det arbejdende folk opstod i en tid, hvor flere tog et skridt op ad velfærdstrappen, og vi begyndte at ændre vores rejsemønstre.

Flere danskere fik muligheden for ikke kun at holde sommerferie, men også tage fri i vinteren og tage på skitur til udlandet. Det betød, at forældrene fritog deres børn fra undervisning i forskellige uger henover vinteren.

- Fra myndighedernes side kunne man godt se, at det var upraktisk, at folk tog deres børn ud af skolen i uge tre, fire, fem, seks, syv, otte eller ni, siger Keld Grinder-Hansen.

Beslutningen om ferien var derfor en praktisk reaktion på virkeligheden, og man samlede en række fridage, der før var spredt ud over skoleåret, til en samlet uge. Der var derfor ikke tale om ekstra fridage, som tidligere ikke eksisterede.

Sådan holder danske skoler vinterferie

Nogle kommuner valgte at holde vinterferien i uge syv, andre i uge otte, og gennem årene har flere skiftet ferieuge. I 2013 besluttede de ti kommuner på Fyn eksempelvis, at man fra skoleåret 2014/2015 ville flytte vinterferien til uge syv.

Siden midten af 1980'erne havde den ellers ligget i uge otte.

- Tiden er løbet fra, at vi i et lille land som Danmark skal holde ferie på forskellige tidspunkter på kryds og tværs af kommunegrænser. Det er bøvlet ad Pommern til for den moderne familie, som måske selv har børn og forældre, der bor i forskellige byer og ikke kan holde ferie sammen. Samtidig er det bøvlet for landets pendlere og for vores uddannelsesinstitutioner, sagde daværende borgmester i Odense Anker Boye dengang i en pressemeddelse.

Gammel amtsgrænse bestemmer stadig

Et af de steder, hvor man holder fast i uge otte som vinterferie, er Lejre Kommune på Midtsjælland.

Her forklarer borgmester Carsten Rasmussen, at årsagen skal findes i de gamle amtsgrænser.

- Roskilde Amt, som vi i Lejre Kommune hørte under, havde sin vinterferie i uge otte, og derfor har vores kommune det stadigvæk også i dag. Det samme gælder for de øvrige kommuner i det tidligere amt, siger Carsten Rasmussen.

Det sker dog fra tid til anden, at borgere i kommunen kommer med forespørgsler om, hvorfor vinterferien ikke ligger i uge syv i stedet. Men Carsten Rasmussen mindes ikke, at det har været diskuteret i kommunalbestyrelsen.

- Vi har tidligere spurgt ud i skolebestyrelserne, om den skulle flyttes, men der har svaret været, at den skulle blive, hvor den var, siger Carsten Rasmussen.

Vinterferie blev først helt almindeligt for danskerne i slutningen af 1980'erne.
Vinterferie blev først helt almindeligt for danskerne i slutningen af 1980'erne. Foto: Danski

Stadig ferie i flere forskellige uger

Selvom vinterferien blev opfundet for at holde børn i skolen på samme tid, er spørgsmålet, om det faktisk har hjulpet, og om vi er blevet bedre til at holde ferie på samme tid? Ikke rigtigt, siger Keld Grinder-Hansen.

- Det sjove er, at man dengang gjorde det for at modvirke, at forældre tog deres børn ud af skolen. Men i dag er der mange forældre, der tager børnene ud af skolen i enten ugen før eller efter, fordi det passer bedre med deres arbejde.

- Samtidig er vinterferien også blevet dyrere. I uge syv og otte koster ferierne meget mere, så der er mange forældre, der tager deres børn ud drypvis, siger Keld Grinder-Hansen.

Vinterferien opstod dog også af andre årsager end danskernes lyst til at stå på ski i vintermånederne. Eftersom skolebørnene ingen ferie havde mellem jul og påske, var der et ønske fra danskerne om at bløde op i den lange mørke tid uden ferie.

Til sammenligning er ferierne i julen og påsken forbundet med den kristne højtid, mens efterårsferien blev oprettet for omtrent 100 år siden, fordi der var behov for børnenes hjælp, når man skulle høste.