Samfund

Ordning skulle hjælpe PTSD-ramte veteraner – ét år efter har kun to fået erstatning

Beskæftigelsesminister siger onsdag, at han nu vil overveje, om der skal ændres på reglerne.

Danmark og danske soldater har i årevis været i krig.

I alt har mere end 75.000 danskere haft Dannebrog på skuldrene, når de har været udsendt i løbet af de seneste 27 år.

Nogle er kommet hjem hele. Andre er kommet hjem med sår på krop og sjæl.

Det er et faktum. Men det er også et faktum, at kun 2 ud af 64 veteraner har fået gavn af forsøgsordningen ”Second opinion”, der fra januar 2018 skulle forbedre vilkårene for veteraner med posttraumatisk stress (PTSD) og lade afviste erstatningssager få endnu en vurdering af en speciallæge, viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ifølge JydskeVestkysten .

Og det er en falliterklæring, lyder det fra Veteranalliancen:

- Det gør jo ingen forskel. Målet er jo ikke at få en second opinion. I mange af de her sager, der er blevet genoptaget, lå der i forvejen to, tre, fire speciallægeerklæringer, så det at få endnu én er ikke en sejr.

Det er jo kun en sejr, hvis det rent faktisk ændrer noget på afgørelsen

Claus Stenberg, talsmand for Veteranalliancen.

- Det er jo kun en sejr, hvis det rent faktisk ændrer noget på afgørelsen, siger Claus Stenberg, der er talsmand for Veteranalliancen, og selv er én af dem, der fik sin sag taget op i 2018, uden at det ændrede noget.

Blev vedtaget i efteråret 2017

Second opinion-ordningen blev vedtaget som en del af en veteranpakke i efteråret 2017, da den nuværende regering ønskede at række hånden ud til hjemvendte veteraner. Det skete efter flere års kritik fra soldater- og veteranforeninger.

Og med veteranpakken fik veteraner, der tidligere havde fået deres PTSD-lidelse afvist som værende en arbejdsskade, lov til igen at få tjekket deres sag hos en ny læge.

Hvad er PTSD?

PTSD er en stressreaktion, som kan opstå efter voldsomme oplevelser som for eksempel krig eller vold, hvor man har følt stærk frygt, rædsel eller hjælpeløshed. Lidelsen har ramt lidt over to procent af den europæiske befolkning. 

Personen med PTSD genoplever ofte den traumatiske situation igen og igen, både i vågen tilstand som flashbacks, og i søvne som drømme eller mareridt.

Han eller hun føler oftest et stærkt ubehag forbundet med alt, hvad der minder om den traumatiske begivenhed.

Kilde: Psykiatrifonden

Det kunne være sager, hvor afslaget blev begrundet med, at det ikke fandtes bevisligt, at soldaternes PTSD skyldtes udsendelse.

Men på et år er det altså kun lykkedes 2 ud af 64 veteraner at få anerkendt sygdommen som arbejdsskade, oplyser Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der behandler arbejdsskadesagerne.

Det har ikke været muligt for TV 2 at få en kommentar fra AES, men til JydskeVestkysten siger afdelingschef Lene Frosch:

- Hvis vi ikke kan anerkende sagen, er det, fordi det ikke er dokumenteret, at belastningen, man har været ude for, er den, som har givet sygdommen,.

Ministeren udelukker ikke at ændre kriterier

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) stod for veteranpakken i 2017.

Han siger onsdag til TV 2, at man nu vil evaluere ordningen:

- Vores politiske intention var jo, at der var flere veteraner, der fik en mulighed for en second opinion. Og det skulle også i min verden have ført til, at der var flere, der kunne få tilkendt en erstatning.

Derfor tager jeg også denne her kritik alvorligt, og vi sætter os nu ned og ser, om vi kan lave nogle forbedrede vilkår

Troels Lund Poulsen (V), beskæftigelsesminister.

- Derfor tager jeg også denne her kritik alvorligt, og vi sætter os nu ned og ser, om vi kan lave nogle forbedrede vilkår.

Ministeren afviser dog, at regeringen skulle have bidraget til at give veteranerne et falsk håb:

- Nej, det gør vi ikke. Second opinion-ordningen var et af flere initiativer, der styrkede vores veteranindsats. Og jeg vil gerne slå fast, at vi skylder vores veteraner en stor tak. Og det er også derfor, at vi allerede før jul startede på at evaluere ordningen.

Troels Lund Poulsen holder fast i, at de 64 afgørelser, som det ser ud nu, ikke vil blive omstødt.

Men han siger, at man som en del af evalueringen vil overveje, om reglerne og kriterierne skal ændres i forhold til den bevisbyrde, som veteranerne skal løfte for at blive tilkendt en erstatning.

Høj anerkendelsesproces

Veteranpakken fra 2017 indeholdt foruden second opinion-ordningen en lovning på at sænke sagsbehandlingstiderne, der tidligere kunne tage flere år.

I 2018 blev der indhentet nye vurderinger fra speciallæger i 105 erstatningssager. Ud af disse er der indtil videre faldet afgørelse i 64 sager.

Fra 1992 og frem til april 2017 var anerkendelsesprocenten for veteransager omhandlende PTSD cirka 80 procent

En række veteraner stod i 2018 frem med et ønske om, at danskerne anerkendte deres bidrag til Danmark mere. Derfor satte de sig for at lave en festival, der skulle skabe en bedre forståelse for veteraner. Og et af deres ønsker var blot, at danskerne huskede at sige "tak".