Samfund

Her er syv vilde løsninger på klimaproblemerne

Opsugning af CO2, en kæmpe mur under vandet og en kunstig vulkan er nogle af de løsninger, der - måske - kan minimere klimaproblemerne.

Det kan lyde som det rene vanvid, men ikke desto mindre er der blandt klimaforskere en seriøs diskussion om, hvorvidt geoengineering kan løse vores klimaudfordringer.

FN's klimapanel, IPPC, har i en rapport fra efteråret offentliggjort en lang række teknologiske løsninger, der kan sætte en stopper for de temperaturstigninger, der er ved at smadre kloden.

I panelet har den danske klimaprofessor Sebastian H. Mernild siddet med.

- Opsugning af CO2 og beplantning af træer ser jeg som de mest sandsynlige løsninger. Det med at placere spejle oppe i atmosfæren eller andre lignende tiltag skal vi holde os fra. Vi kender ikke konsekvenserne af sådanne indgreb i naturen og i klimasystemet, siger Sebastian H. Mernild, professor i klimaforandringer og direktør for Nansen Centeret i Bergen.

Ingen løsninger kan stå alene

De første forsøg med opsugning af CO2 har allerede fundet sted. Men kan de teknologiske løsninger så løse klimaproblemerne, så vi ikke længere skal bekymre os om vores adfærd?

- De omtalte løsninger har ikke et perspektiv her og nu, så derfor er vi også nødt til at tænke over vores adfærd - både herhjemme, men også globalt. Vi danskere kan ikke alene løse det klimaproblem, vi står overfor. Det bedste vil være, at vi begrænser udledningen af CO2, kombineret med at vi hiver CO2 ud af atmosfæren, siger Sebastian H. Mernild.

Udledningen kan begrænses ved at fremprovokere en adfærdsregulering hos mennesker. Det kan ske gennem skatter og afgifter på forbrugsgoder, og det er lige netop, hvad Enhedslisten vil i deres nye klimaudspil, som de har fremlagt onsdag.

- Det kan have en social slagside, så hvordan brugen af adfærdsreguleringen skal fungere skal nøje overvejes, siger Sebastian H. Mernild.

Enhedslisten vil pålægge en afgift, der stiger med antallet af flyvninger og rejsens længde. Og så vil de gøre det dyrere at køre i bil. 

Nedenfor ses syv af de teknologiske løsninger, som kan reducere CO2 på kloden. Flere af dem er dog langt fra færdigudviklede, og konsekvenserne af metoderne kendes heller ikke.

Rumspejle

Ved at sende kæmpestore spejle ud i rummet kan lyset fra Solen blive reflekteret tilbage til rummet, før det rammer klodens overflade. Spejlene skal sendes 1,5 millioner kilometer væk fra Jorden, hvor der er balance mellem Solens og Jordens tiltrækningskraft. Spejlene vil kunne sende én procent af Solens stråler tilbage.

Opsugning af CO2

Der er lavet flere forsøg med at suge CO2 ud af luften, og dette er nok den mest realiserbare teknologiske løsning. Det foregår ved, at luften bliver sendt igennem et anlæg med vifter, hvorefter luften ender i et filter, som sørger for at udskille CO2'en fra luften. Derefter kan den rene CO2 opbevares.

Gødning af havene

Ved at gøde havene med jernsulfat, kvælstof eller fosfor vil algeproduktionen vokse, og algerne optager CO2. Når algerne så dør og synker til bunds, vil de tage CO2'en med sig ned til havbunden. Metoden er dog kritiseret fra mange sider, da vi ikke kender konsekvenserne af gødningen.

Plantning af skovarealer

Plantning af skovarealer kan være en løsning, da træer kan optage CO2. Der er allerede lavet forsøg med denne metode, men der er stadig et stykke vej, før det kan skaleres op i den størrelsesorden, der skal til. Estimater tyder nemlig på, at der skal bruges et areal på størrelse med Nordamerika og Europa for at kunne hive CO2 ud af atmosfæren på naturlig vis. Flere har også forsøgt sig med kunstige træer, der har et filter, der kan absorbere CO2 på samme måde som almindelige træer.

Kunstige vulkaner

En af de metoder, der er beskrevet i rapporten fra FN's Klimapanel, svarer til at lave en form for kunstig vulkan. Vulkanen skal sende svovlpartikler - såkaldte aerosoler - op i stratosfæren, da svovlpartiklerne derfra kan reflektere Solens stråler tilbage til rummet, så de ikke rammer Jorden.

Undervandsmur ved gletscherne

For at undgå at gletscherne smelter, kan man bygge en høj undervandsmur. Muren skal forhindre de varme havstrømme i at trænge ind til isen. Hvis man eksempelvis skal bremse indlandsisens nedsmeltning, skal der en 100 meter høj mur til, der skal stå på tværs af den fem kilometer brede fjord ved Jakobshavn på Grønland. Problemet med murene er dog, at gletscherne hele tiden forandrer sig.

Lagring af CO2 i undergrunden

Denne metode går ud på at opfange CO2 fra kraftværkernes røg for derefter at pumpe den ned i undergrunden, hvor den skal lagres. Den kan for eksempel lagres i udtømte oliefelter. Kritikere er dog nervøse for, at CO2'en bliver liggende i undergrunden.