Samfund

'Ældste' står frem efter kritik af Jehovas Vidner: Andre mennesker kan lære af os

Hans egen datter er udstødt af Jehovas Vidner. Han mener, at Gud står over alt andet.

For Tom Pedersen fra Ulstrup står Gud står over alt andet.

- Det har nogle mennesker lidt svært ved at forstå. At man kan sætte noget over sit eget liv, siger han.

Tom Pedersen er en såkaldt ældste - en religiøs leder i Jehovas Vidner.

De seneste dage har TV 2 fortalt, hvordan flere medlemmer af Jehovas Vidner har oplevet overvågning og udstødelse, og eksperter har kritiseret organisationen for at have et parallelt retssamfund.

Ældste fra Jehovas Vidner, Tom Pedersen, sammenligner Gud med kaffemaskinens grundlægger.

 Men Tom Pedersen vil gerne prøve at forklare, hvordan han oplever livet som medlem af Jehovas Vidner.

Han mener, at den religiøse organisations regler, der bygger på deres egen fortolkning af Bibelen, af kritikere bliver fremstillet som snærende bånd - men andre mennesker kan faktisk lære af den måde, Jehovas Vidner lever på, siger han.

- Mennesker, der måske ikke lever efter de her normer, regler og principper, har ofte et dårligere liv. Jeg føler selv, at jeg har et rigtig godt liv ved at følge de normer og regler.

Vi truer ikke nogen. Vi begår ikke vold mod nogen, der ikke vil være Jehovas Vidne. Det er deres helt frie vilje

Tom Pedersen, ældste

- Man skal huske, hvem der har truffet beslutningen

Hvem er Jehovas Vidner?

  • Stiftet i USA i 1881
  • Udspringer af kristendommen, men følger sin egen bibeloversættelse
  • Mener, at Guds navn er Jehova
  • Menigheder mødes ikke i kirker, men såkaldte rigssale
  • Dåben sker først efter årelang træning og markerer, at den døbte vil tjene Jehova og menigheden
  • Har ifølge egne tal over otte millioner medlemmer på verdensplan. I Danmark er der knap 15.000
  • Styres af et styrende råd med base i New York, USA
  • Udstødelse sker, hvis et medlem ikke angrer en alvorlig overtrædelse af religionens regler. Familiemedlemmer opfordres til ikke at have kontakt til den udstødte.

Kilde: JW.org

Tom Pedersen er ikke født ind i Jehovas Vidner, men valgte at gå ind i organisationen i 1989. For ham blev 'sandheden', som han kalder det, vejen til et bedre liv.

Han føler, at Jehovas Vidner har været en guide til at få et bedre og mere struktureret liv og illustrerer det med en instruktionsbog til en kaffemaskine.

- Ham, der har konstrueret kaffemaskinen, ved bedst, hvordan man skal vedligeholde og pleje den, for at den fungerer længst muligt. Sådan betragter jeg også Bibelen. Det er en måde, Gud beskriver til mig på, hvordan jeg skal leve mit liv for at få et godt liv, siger Tom Pedersen.

Et af de centrale kritikpunkter fra de tidligere Jehovas Vidner, som TV 2 har talt med, er organisationens praksis omkring udstødelse. Et af de tidligere medlemmer er 25-årige Ann Celina, der blev udstødt, fordi hun havde fået en kæreste uden for Jehovas Vidner. Hun ser i dag ikke sin familie.

Når Gud siger ét – og der er nogle følelser inde i os, der gerne vil noget andet - så foretrækker vi det, som Gud siger

Tom Pedersen, ældste

Tom Pedersen mener, at det er medlemmets eget valg - der er ingen tvang, og udstødelse skal ikke ses som en trussel, siger han.

- Vi truer ikke nogen. Vi begår ikke vold mod nogen, der ikke vil være Jehovas Vidne. Det er deres helt frie vilje.

I truer på en måde med udelukkelse?

- Vi truer ikke nogen med noget. Vi betragter ikke udelukkelse som en trussel.

Men han er enig i, at udstødelse kan have store konsekvenser.

- Det, ikke at have kontakt til sin familie, er en alvorlig konsekvens. Men man skal huske, hvem der har truffet beslutningen. Det er jo dem (de udstødte, red.). Konsekvensen rammer jo mig, når de har valgt ikke at være en del af Jehovas Vidner længere, siger han.

At holde menigheden ren

Tom Pedersen har selv haft udstødelse tæt inde på livet. Han ser ikke længere sin datter, fordi hun med hans ord har "valgt et andet liv". Han elsker sin datter, men sætter Guds lov over hende på trods af, at han og hans kone blev kede af, at hun forlod menigheden.

- Når Gud siger ét – og der er nogle følelser inde i os, der gerne vil noget andet - så foretrækker vi det, som Gud siger.

Det handler om at 'holde menigheden ren', siger Tom Pedersen:

- Man har tillid til, at når Gud siger, at man skal lade være med at omgås dem, der er udelukket, så er det, fordi han ved, hvad der er bedst. Det er at holde menigheden ren, så der ikke kommer ting ind i menigheden, som skaber ufred og disharmoni.

Jeg føler mig aldrig overvåget

Tom Pedersen, ældste

- Vi er ganske almindelige familiefædre

Det er ikke kun i forhold til sin egen familie, at Tom Pedersen sætter Guds lov højest. Det gælder også i forhold til dansk lovgivning.

- I almindelighed bliver Jehovas Vidner betragtet som lovlydige mennesker, som betaler deres skat og overholder de regler, der er. Hvis det konflikter med det, Gud siger, så gør vi det, Gud siger, fordi det er vigtigere, siger han.

Et andet af kritikpunkterne fra flere tidligere medlemmer af Jehovas Vidner handler om overvågning - at Jehovas Vidner overvåger medlemmer, der mistænkes for at forbryde sig mod reglerne. Det kan Tom Pedersen dog ikke genkende.

- Jeg føler mig aldrig overvåget. Det er jo klart, at hvis jeg gør noget, der er forkert, så kan det godt være, at jeg har en følelse af, at der er nogen, der ser det. Men vi går jo ikke rundt... Vi er jo ganske almindelige familiefædre, der passer vores arbejde, siger han.

Hvis der er nogen, der kommer og siger, at de bliver seksuelt misbrugt, skal vi gå til myndighederne

Tom Pedersen, ældste

Straffesager skal behandles af myndighederne

TV 2 fortalte tirsdag, at en ældste i 2014 undlod at gå til myndighederne, selvom han blev gjort opmærksom på en mistanke om et seksuelt overgreb på et barn.

I udlandet har lignende sager også skabt overskrifter, og en ekspert i religionret mener, at sagerne kan skyldes Jehovas Vidners interne regler, der blandt andet er beskrevet i en særlig håndbog for ældste.

Tom Pedersen vil ikke forholde sig til konkrete sager, men siger, at alle straffesager skal overlades til myndighederne.

- Hvis der er nogen, der kommer og siger, at de bliver seksuelt misbrugt, skal vi gå til myndighederne.

Hvordan kan de her eksempler så komme?

- Jeg ved det ikke. Vi er alle ufuldkommne.

Tom Pedersen understreger, at han udtaler sig som enkeltperson. Jehovas Vidners skandinaviske afdelingskontor i Holbæk har ikke ønsket at medvirke i et interview med TV 2.

Jehovas Vidner undskylder

Jehovas Vidners afdelingskontor i Holbæk skriver dog i en mail, at organisationen "ikke overvåger medlemmer af menigheden". 

På spørgsmålet om manglende underretning ved mistanke om seksuelle overgreb på børn, skriver kontoret i en anden mail, at Jehovas Vidner i Danmark siden 2003 konsekvent har "rådgivet de ældste om, at alle anklager om børnemisbrug skal meldes til myndighederne".

Hvis nogen tidligere medlemmer af Jehovas Vidner mener, at overgreb ikke er blevet meldt til myndighederne, undskylder organisationen:

- Hvis det er tilfældet, undskylder vi det. Vi vil dog nævne, at ofrene fortsat kan melde det til myndighederne. Hvis myndighederne så kommer frem til, at vi har handlet forkert, vil vi naturligvis tage os af det.