Overlæge med skarp kritik af politiet: - Der hersker en bandeagtig mentalitet

16x9
En ledende overlæge har fået indberetninger om, at unge hundeførere fryses ude og mobbes. Foto: Bax Lindhardt / Scanpix

Københavns Politis hundesektion er martret af grov mobning og dårligt arbejdsmiljø, lyder kritik fra arbejdsmedicinsk klinik.

Selvom Københavns Politis hundesektion efterlevede et påbud fra Arbejdstilsynet i 2016, er der fortsat store problemer med arbejdsmiljøet i afdelingen.

Det bekræfter ledende overlæge Jane Frølund Thomsen fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital i København, der stadig modtager patienter fra hundesektionen.

Det skriver Avisen.dk.

En bandeagtig mentalitet

Hun mener, at forholdet mellem ledere og menige hundeførere i sektionen er stærkt kritisabelt.

- Der hersker en bandeagtig mentalitet. Hvis man ikke følger et bestemt kodeks og gør, hvad der bliver sagt, risikerer man at blive groft chikaneret. Hvis man rejser problemstillinger, der ikke ønskes rejst, bliver man forfulgt, indtil man er ude. Det er en kultur, man ellers ser i bandekulturer, siger Jane Frølund Thomsen til Avisen.dk.

Problemet med den grove mobning hersker fortsat i stor stil på trods af Arbejdstilsynets påbud i 2016, fortæller Jane Frølund Thomsen.

- Det er helt tydeligt ikke blevet løst. Vi får beretninger om, at der stadig foregår grov mobning, latterliggørelse, og at man fryses ude af kollegafællesskabet. At man tvinges til at holde op og blive sygemeldt, siger Jane Frølund Thomsen, der i et brev til Rigspolitichefen har forsøgt at gøre øverste myndighed klar over problemets omfang.

Blev bidt under øvelse

Den ledende overlæge har fået indberetninger om, at unge hundeførere fryses ude og mobbes, hvis de sætter spørgsmålstegn ved den hierarkiske hakkeorden.

Den seneste sag er fra september 2018 og handler om en ung hundefører, som oplevede at blive fysisk afstraffet af sin holdfører efter at have modtaget en ordre fra ham.

Afstraffelsen, som medarbejderen opfattede, at der var tale om, skulle ifølge Avisen.dk’s oplysninger være sket i form af et hundebid under en træningsøvelse.

Københavns Politi bekræfter, at hændelsen er meldt som en arbejdsskade, og at Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) nu skal undersøge sagen. Københavns Politi erkender, at der fortsat er problemer med arbejdsmiljøet i hundesektionen.

- Vi er ikke nået i mål med udfordringerne endnu, men vi er et andet sted nu, end hvor vi stod i 2016. Det er klart; vi accepterer ikke mobning i Københavns Politi, og det er alle lige fra ledelse og medarbejdere til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter selvfølgelig enige om, siger Rikke Laulund, stabschef i Københavns Politi.

Udsat for systematisk mobning

Den tidligere bølge af mobning og chikane i hundesektionen fandt sted 2014-2016.

Her blev fire-fem medarbejdere frosset ude af kollegafællesskabet og udsat for systematisk mobning. Flere af dem måtte af egen vilje eller ved tvang forflyttes til andre afdelinger i Københavns Politi.

En af dem er hundeføreren Jack, hvis rigtige navn Avisen.dk er bekendt med. Han er blevet kaldt racistiske øgenavne som 'bomuldsplukker', 'vores sorte ven' og 'Sambo'.

Mobningen forekom blandt andet, når medarbejderne kritiserede træningsmetoder med hundene.

DUP har blandt andet undersøgt brug af stødhalsbånd, der kan påføre hunde smerte i særlige situationer. Efterforskningen er dog siden blevet afsluttet af Statsadvokaten.

Som konsekvens af mobningen har to ledende medarbejdere i hundesektionen været i tjenstligt forhør og blevet idømt tjenestebøder for ”intimiderende adfærd”.