Samfund

'Parallelt retssamfund' i Jehovas Vidner på kant med religionsfrihed, mener ekspert

Det anerkendte trossamfund Jehovas Vidner har et internt regelsæt, hvor religiøse ledere kan dømme i sager om alt fra rygning til drab.

I Danmark findes der 173 menigheder i Jehovas Vidner, der hver ledes af et religiøst råd - et såkaldt ældsteråd.

Rådene består af op til 12 ældste - Jehovas Vidners religiøse ledere - som ifølge en hemmelig håndbog skal dømme efter et sæt regler, der bygger på bibelske kilder.

Typerne af overtrædelser tæller blandt andet rygning, sex før ægteskabet, drab og seksuelt misbrug af børn. Overtrædelser, som de ældste ifølge håndbogen skal undersøge og dømme i, hvis der foreligger de rigtige beviser. Den hårdeste sanktion er udstødelse af menigheden.

Ældsterådene er ifølge flere tidligere Jehovas Vidner, som TV 2 har talt med, mere betydningsfulde for mange medlemmer end de danske myndigheder.

En af Danmarks førende eksperter i religionsret Lisbet Christoffersen, professor ved Roskilde Universitet, mener, der er tale om et parallelt retssamfund, hvilket kan være problematisk af flere årsager.

- Udfordringen er, hvornår det, der ligger i trossamfundet, er udtryk for religionsfrihed, og hvornår det er udtryk for, at man tiltager sig en almen lovgivende kompetence, man ikke burde have, siger hun.

Hvem er Jehovas Vidner?

  • Stiftet i USA i 1881
  • Udspringer af kristendommen, men følger sin egen bibeloversættelse
  • Mener, at Guds navn er Jehova
  • Menigheder mødes ikke i kirker, men såkaldte rigssale
  • Dåben sker først efter årelang træning og markerer, at den døbte vil tjene Jehova og menigheden
  • Har ifølge egne tal over otte millioner medlemmer på verdensplan. I Danmark er der knap 15.000
  • Styres af et styrende råd med base i New York, USA
  • Udstødelse sker, hvis et medlem ikke angrer en alvorlig overtrædelse af religionens regler. Familiemedlemmer opfordres til ikke at have kontakt til den udstødte.

Kilde: JW.org

Professor: På kant med religionsfriheden

Ifølge håndbogen skal de ældste ved beviste overtrædelser nedsætte et dømmende udvalg, der i sidste ende kan betyde udstødelse af et medlem af menigheden. Det kan medføre, at medlemmets venner og familie ikke vil have kontakt til den udstødte.

Udstødelse - eller udelukkelse, som Jehovas Vidner selv betegner det - skal ses som et udtryk for kærlighed, fremgår det af organisationens eget blad 'Vagttårnet': 

- Familiemedlemmer kan vise deres kærlighed til menigheden og til overtræderen ved at respektere udelukkelsen, står der.

Netop dette finder Lisbet Christoffersen problematisk, fordi hun mener, det er på kant med den individuelle religionsfrihed.

- Ikke alene for trossamfundet, men også for familien og alle medlemmer, bliver den udelukkede simpelthen luft. Man bliver ikke-eksisterende. Det er jo ikke en anerkendelse af individuel religionsfrihed, siger hun.

- Et usynligt fængsel

Udviklingschef på Kristeligt Dagblad og ph.d. i religionssociologi, Morten Thomsen Højsgaard, har indgående kendskab til Jehovas Vidner. Han er bekymret over, at mange medlemmer af Jehovas Vidner betragter ældsterådene som vigtige autoriteter.

- I en dansk sammenhæng er der ikke retsgyldighed i, hvad der står i en ældstebog - her er det den danske straffelov, der gælder. Men for dem, der er opvokset med, at man skal følge Jehovas anbefalinger, så har det jo i praksis en ligeså stor betydning - nærmest større - end gældende dansk lovgivning. Derfor bliver det et parallelsamfund, siger han.

Et parallelsamfund, der skaber en form for socialt fængsel, mener han.

- Det er ingen tvang hos Jehovas Vidner, og heller ikke hverken vold eller militarisme. De ligner jo alle ordentlige og anstændige borgere. Men det er et usynligt fængsel forstået på den måde, at hvis du bryder med de regler, der står i håndbogen, så bryder folk jo sammen og knækker helt, siger Morten Thomsen Højsgaard.

Jehovas Vidner: - Vi blander os ikke i myndighedernes behandling

Et andet problem er ifølge Lisbet Christoffersen, at de ældste ifølge håndbogen skal håndtere sager, som også ifølge dansk straffelov er strafbare. 

- Hvis det handler om straffelovsovertrædelser, så er det jo politiets og domstolenes opgave. Det skal jo ikke være en eller anden intern justits. Det er et problem, vi har diskuteret i forhold til alle børnesagerne (pædofili-sagerne, red.) i den katolske kirke over hele verden, og det er lige så relevant i forhold til Jehovas Vidner, siger hun.

Der har i udlandet været flere sager om netop misbrug af børn i Jehovas Vidner, der aldrig er kommet videre til myndighederne blandt andet på grund af det interne regelsæt.

I Australien fandt en større undersøgelse eksempelvis frem til, at Jehovas Vidner i løbet af en årrække havde mistænkt i alt 1005 personer for seksuelt misbrug af børn uden at orientere politiet.

I USA er Jehovas Vidner blevet dømt til at betale store beløb til ofre for overgreb, fordi organisationen ikke gik videre til myndighederne med mistanker.

Jehovas Vidners afdelingskontor i Holbæk ønsker ikke at stille op til interview, men skriver i en mail, at de ældste i sager om misbrug af børn altid går til myndighederne i Danmark.

"Det virker ... uhæderligt at sammenblande myndighedernes efterforskning med menighedens interne eksklusionsbehandling af en anklage. Vi blander os ikke i myndighedernes behandling af en anklage."

Ifølge kontoret har Jehovas Vidner i Danmark siden 2003 rådgivet de ældste om, at alle anklager om børnemisbrug skal meldes til myndighederne.

"Det har vi konsekvent gjort, og det kan vi i givet fald dokumentere over for myndighederne."

Kontoret skriver videre, at hvis en person anklages for børnemisbrug, vil de ældste foretage en undersøgelse i harmoni med biblens vejledning.

"De ældste følger en religiøst begrundet procedure, hvis eneste formål er at tage stilling til den anklagedes medlemskab af Jehovas Vidner."