Samfund

Fredens Havn ved Christiania skal ryddes for slum

Det ventes at koste cirka 25 millioner kroner at fjerne omkring 90 fartøjer, vrag og anlæg i Erdkehlgraven.

Der er opnået politisk enighed om rydning af et område med havneslum i København kaldet Fredens Havn.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), har indgået en aftale, som sikrer en oprydning af Erdkehlgraven, hvor Fredens Havn ligger, langs Refshalevej nær Christiania.

- Min tålmodighed er brugt op. Derfor har jeg bedt Kystdirektoratet om at varsle nye påbud til anlæggenes ejere om, at de skal fjernes nu, siger Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

- Varslingen om påbuddene er allerede meddelt. Man kan godt betragte det som et ultimatum. Enten fjerner de selv anlæggene, eller også gør myndighederne, siger han.

Ingen ville betale i 2018

Igennem en lang årrække har den flydende fristad Fredens Havn, der består af gamle både og skibsvrag og huser omkring 45 mennesker, været lagt for had, ikke mindst blandt naboerne.

I 2006 begyndte de første bådejere at kalde stedet for deres hjem, men det har været imod loven.

Det besluttede Kystdirektoratet i 2015, hvor ejerne fik påbud om at fjerne bådene. En stor del af fartøjerne er sunkne eller forladte.

Som sent som i november 2018 var der dog ikke noget, der umiddelbart tydede på en løsning og oprydning af den flydende fristad, for der var ingen, der ønskede at betale regningen.

Det fortalte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til TV 2 på daværende tidspunkt.

- Vurderingen fra Kystdirektoratet er, at det kan koste op imod 26 millioner kroner at rydde op. Det er der nogen, der skal betale. De penge har jeg ikke, men jeg har et meget stort ønske om, at det her bliver ryddet op.

Oprydning til 25 millioner

Men nu har piben fået en anden lyd, for ejerne af anlæggene i Erdkehlgraven er torsdag og fredag blevet varslet om, at de skal fjerne deres både inden for fire uger.

I alt skal omkring 90 fartøjer, vrag og anlæg fjernes.

Hvis det ikke sker, vil myndighederne indlede arbejdet med at få ryddet op i havnen.

Oprydningen ventes i alt at komme til at koste cirka 25 millioner kroner.

Miljø- og Fødevareministeriet leverer 15 millioner kroner, mens Københavns Kommune står for ti millioner kroner af finansieringen.

Et voksende problem

Overborgmester Frank Jensen var sidste efterår skuffet over, at der ikke blev sat penge af på finansloven for 2019 til at få ryddet slumområdet. 

Han glæder sig over, at der er fundet en løsning.

- Erdkehlgraven har i de seneste år været et voksende problem både socialt og miljømæssigt i form af skrald og møg. Derfor er jeg tilfreds med, at vi nu har fået banet vejen for en oprydning, lyder det fra Frank Jensen, som uddyber:

- Hovedparten af områdets beboere er socialt udsatte, og vores hjemløseenhed vil være klar med akut hjælp og vejledning til de beboere, der ønsker det i forbindelse med en rydning.