Samfund

Ny ferielov: Spar allerede nu på feriedagene, hvis du har planer næste år

1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Forstå ferieloven, og bliv klogere på, hvordan de nye regler påvirker dine ferieplaner.

Danskerne skal allerede fra i år vænne sig til konsekvenserne af en ny ferielov, og det kan få betydning for din ferie i 2020.

Den nye ferielov, der træder i kraft fra 1. september næste år, sikrer først og fremmest, at nyansatte kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.

- Vi sikrer, at man optjener ret til feriepenge allerede fra første dag på arbejdsmarkedet

Troels Lund Poulsen (V), beskæftigelsesminister

Betalt ferie med det samme

Som reglerne er i dag, optjener man ferien i kalenderåret fra januar til december, mens feriedagene først kan afholdes fra 1. maj året efter. Dermed kan nyansatte i dag risikere at skulle vente op til 16 måneder, før de kan gå på ferie med løn.

Men med den nye ferielov optjener og afvikler lønmodtageren sin ferie på samme tid over en periode på 12 måneder fra 1. september til 31. august, hvilket betyder, at man løbende kan afholde ferie, som den bliver optjent.

Eksempelvis kan den ferie, der optjenes i februar måned, allerede afholdes i marts måned samme år.

Desuden får lønmodtageren fra 1. september 2020 mulighed for at afholde ferien i yderligere fire måneder. Dermed bliver der i alt 16 måneder - i perioden 1. september 2020 - 31. december 2021 - til at afholde ferien i.

Det giver den enkelte lønmodtager øget fleksibilitet til at afholde sin ferie.

De nye regler glæder beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der ved aftalens indgåelse i oktober 2017 udtalte:

- Vi sikrer, at man optjener ret til feriepenge allerede fra første dag på arbejdsmarkedet. Dermed løser vi det problem, mange nyansatte har haft, hvor de har skullet vente i over et år på at kunne få feriepenge.

Forstå den nye ferielov - se denne grafik, og læs videre i artiklen.

Ferielov ny

Kan påvirke dine ferieplaner

Loven bliver først til virkelighed 1. september 2020, så både arbejdsgiverne og fagforeningerne kan nå at indrette deres overenskomster efter de nye regler.

Men i praksis kan den nye ferielov allerede nu have indflydelse på, hvordan dine feriepenge skal administreres.

Hvis man plejer at afholde fire ugers sommerferie, så kan det i udgangspunktet ikke lade sig gøre

Jan Vinge Rasmussen, specialkonsulent i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Inden ferieloven bliver en realitet, bliver der indført en overgangsordning, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt - samt af hensyn til både arbejdsgivernes økonomi og samfundsøkonomien.

Det forklarer Jan Vinge Rasmussen, specialkonsulent i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, til TV 2.

I overgangsperioden fra 1. september 2019 og ét år frem, til den nye ferielov endelig slår igennem 1. september 2020, vil de feriedage, du optjener, blive indefrosset.

Folk, der allerede er på arbejdsmarkedet i dag, og som derfor ikke har holdt betalt ferie det første arbejdsår, vil således have en pose penge til gode, når de går på pension.

De penge bliver placeret i en særlig fond kaldet Lønmodtagernes Feriemidler, og pengene udbetales først, når man forlader arbejdsmarkedet.

Lang sommerferie i fare

Det springende punkt i forhold til ens ferieplaner bliver, at danskerne i år 'kun' optjener betalt ferie i otte måneder - mod de normale 12 måneder - fra 1. januar til og med 31. august. Dermed optjener du som lønmodtager færre feriedage i 2019 end tidligere år.

I stedet for de normale årlige 25 feriedage, bliver der nu sat 16,7 feriedage 'i banken', da man får indsat 2,08 feriedage per måned i sit ferieregnskab.

Afstemning

Synes du den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020, er en forbedring?

Og det kan give praktiske udfordringer for sommerferien i 2020.

- Hvis man plejer at afholde fire ugers sommerferie, så kan det i udgangspunktet ikke lade sig gøre, da man 'kun' har optjent 16,7 feriedage, siger specialkonsulent Jan Vinge Rasmussen til TV 2.

Spar på feriedagene

Problematikken kan dog løses, hvis man har opsparet feriedage fra tidligere ferieår, der kan overføres i ferieregnskabet.

Men der vil ifølge eksperten i ferieloven også kunne opstå udfordringer med efterårsferien i 2020.

- Ferieåret begynder 1. september 2020 med ferielovens ikrafttrædelse - og dermed også opsparingen af feriedage. Det gør, at man i udgangspunktet ikke kan nå at opspare en uges ferie til efterårsferien i 2020 - medmindre man har lagt feriedage til side fra tidligere, siger Jan Vinge Rasmussen.

Han opfordrer derfor til, at man som lønmodtager sparer på feriedagene, hvis der skal være tid til at holde både sommerferie og en uges efterårsferie i 2020.

Ferielov under pres fra EU

Den danske ferielov er blandt andet ændret på baggrund af, at den skal harmonere bedre med EU's regler.

I 2014 åbnede EU-Kommissionen en sag mod Danmark, da kommissionen mente, at den danske ferielov strider mod EU's arbejdstidsdirektiv.

Samtlige partier - med undtagelse af Enhedslisten - indgik i oktober 2017 en aftale om at ændre ferieloven, der blev endeligt vedtaget i Folketinget i januar 2018.