Samfund

Højesteret udviser 26-årig for bestandigt efter overfald

En 26-årig mand er blevet udvist med indrejseforbud for bestandigt efter et overfald på fængselsbetjent.

Højesteret beslutter, at et nu 26-årigt medlem af banden Loyal To Familia (LTF) udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

Det oplyser Højesteret på sin hjemmeside.

Manden, der er pakistansk statsborger, er opvokset i Danmark, hvor hans familie bor. Han har tre gange siden 2009 været i Pakistan, hvor han har besøgt familie.

Han er tidligere dømt tre et halvt års fængsel for et voldeligt overfald på en fængselsbetjent, forsøg på hæleri samt narkokriminalitet.

Han er tidligere idømt tre et halvt års fængsel for et voldeligt overfald på en fængselsbetjent, forsøg på hæleri samt narkokriminalitet.

Overfaldet blev begået i juni 2015. I maj samme år blev han ifølge retten medlem af banden LTF.

Der kastede den nu 26-årige mand sammen med ukendte medgerningsmænd sig over en betjent, som var på vej hjem fra arbejde i Vestre Fængsel.

De sparkede ham, slog ham med knyttede næver, slog ham i hovedet med en skiftenøgle og stak ham med en kniv i lår og balle.

Udvises af hensyn til offentlig tryghed

Netop det grove overfald, som blev begået efter forudgående aftale med de øvrige gerningsmænd, har vejet tungt.

Højesteret vurderede, at det var nødvendigt at udvise manden af hensyn til den offentlige tryghed.

- Der er betydelig risiko for, at (den 26-årige, red.) også fremover vil begå samfundsskadelig kriminalitet i Danmark. Højesteret fandt, at ubetinget udvisning med indrejseforbud for bestandig ikke var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, står der i domsresumeet.

Bandemedlemmet er tidligere straffet for at have truet nogen på livet, at have overtrådt våbenlovgivningen og alvorlige brud på færdselsloven.

Sagen har været behandlet i både by- og landsret tidligere. Men med seks et halvt års fængsel samt ubetinget udvisning for bestandig er Højesterets dom en skærpelse af straffen. 

Landsretten idømte manden en straf på fængsel i tre år og betinget udvisning af Danmark.

Den 26-årige har nægtet sig skyldig i alle tiltaler, og sammen med sin forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen, vil han vurdere, om sagen skal ankes til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.