OVERBLIK: Forstå Falck-sagen på to minutter

Falck vil blive meldt til politiet for at presse konkurrenten Bios ud af markedet. Bliv klogere på historien her.

Konkurrence- og Forbrugerrådet anmelder nu redningskoncernen Falck til Bagmandspolitiet. 

Det står klart, efter at virksomheden ikke anker Konkurrencerådets afgørelse mod selskabet fra sidste uge. Her slog rådet fast, at Falck har misbrugt sin position til at presse konkurrenten Bios ud af markedet.

Samtidig undskylder Falck nu for selskabets handlinger, da man bekæmpede den nye konkurrent på markedet for ambulancekørsel i årene 2014-15. Det skete, efter Bios havde vundet udbuddet om ambulancekørsel i Region Syddanmark.

Ifølge Konkurrencerådet misbrugte Falck sin position og iværksatte en målrettet kampagne for at tilsværte og udmanøvrere Bios.

Sagen i korte træk

Marie Løvbjerg, advokat i Horten Advokatpartnerselskab, forklarer her i korte træk, hvad sagen handler om:

Hvad har Falck gjort?

- Falck har misbrugt en dominerende stilling ved at ekskludere Bios fra det danske marked for ambulancetjenester. Konkret har Falck ifølge afgørelsen gjort det svært for Bios at rekruttere reddere og forsøgt at skabe usikkerhed om Bios som leverandør gennem medierne.

Hvorfor er det forkert?

- Misbrug af en dominerende stilling i strid med konkurrencereglerne er en begrænsning af konkurrencen. Det kan forringe konkurrencen og medføre højere priser, ringere kvalitet og produktudbud.  

Hvad sker der nu?

- Konkurrencerådet har tilkendegivet, at man vil anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet – også kaldet Bagmandspolitiet. De vil herefter tage stilling til, om der skal rejses en straffesag mod Falck.

- Retspraksis for denne type sager er utrolig beskeden, og derfor er det svært at sige, hvad strafniveauet kan være. I forarbejderne til konkurrenceloven er udgangspunktet et grundbeløb på fire millioner kroner for alvorlige overtrædelser og 20 millioner kroner for meget alvorlige overtrædelser. Det maksimale niveau er efter forarbejderne ti procent af virksomhedens koncernomsætning.

Forstå Falck-sagen på to minutter
2014
25. august
Region Syddanmark beslutter, at Bios, et nystiftet dansk-hollandsk selskab, skal overtage ambulancedriften i Syd- og Sønderjylland og på Fyn fra 1. september 2015. Også selskabet Responce får en bid af kagen. De erstatter Falck.
September
Falck klager over beslutningen til Klagenævnet for Udbud. Falck mener, at selskabet er bedømt for lavt på en række parametre. Klagen får dog ikke virkning.
November
De første problemer melder sig blandt ambulancepersonalet hos Bios. Redderne efterlyser informationer om vagtplaner og vilkår.
2015
Marts
Ambulanceredderne begynder for alvor at sige op og i stedet tage job i andre regioner eller hos Falck.
1. september
Driften af ambulancerne overgår officielt fra Falck til Bios.
Oktober
Vagtplanerne hænger ikke sammen for Bios. Det betyder for få ambulancer og langsommere responstid.
 
2016
Januar
Bios kan ikke stille med nok beredskaber. Fra 1. januar har selskabet skullet betale bod, hvis det ikke opfyldte kontrakten. Det er tilfældet i hele første kvartal.
 
Maj
Bios skal betale 13-15 millioner kroner i bod, men det afviser selskabet.
Juli
Bios' regnskab viser et underskud på 42 millioner kroner. Fyens Stiftstidende afslører, at regionen har forudbetalt 31,5 millioner kroner for meget til Bios. Regionen indkalder Bios til et hastemøde.
Parterne kan ikke blive enige om en plan for tilbagebetaling, så regionen begærer Bios konkurs ved skifteretten i Odense. Bios bliver erklæret konkurs.
August
JydskeVestkysten skriver, at regionen har 63 millioner kroner til gode hos Bios. Gælden kommer fra fejlagtig ekstra udbetaling og samlet bod, der er løbet op i 31,8 millioner kroner.
I henhold til planen overtager Region Syddanmark driften af ambulancerne.
 
2017
8. januar
Region Syddanmark har gennemgået 489 sager om lønkrav fra Bios-tiden. I alt er der godkendt bagudrettede krav for godt 47 millioner kroner.
 
2019
31. januar
Konkurrencerådet varsler en anmeldelse af Falck til Bagmandspolitiet. Falck misbrugte sin markedsposition blandt andet ved i det skjulte "at formidle negative historier om Bios til presse og medarbejdere", skrev formand for Konkurrencerådet Christian Schultz i en meddelelse. Falck anker straks.
2. februar
Kommunikationsbureauet Advice bekræfter, at det har samarbejdet med Falck om kampagnen. I Konkurrencerådets afgørelse blev samarbejdspartnere hemmeligholdt.
 
4. februar
Konkurrencerådet anmelder Falck til Bagmandspolitiet. 
Det sker efter, at redningskoncernen har meddelt, at man ikke anker Konkurrencerådets afgørelse mod selskabet.