Samfund

Tre ud af fire plejeboliger mangler sprinklere

Ikke alle plejeboliger overholder de relevante krav om brandsikkerhed, viser en foreløbig rapport.

3. august sidste år døde tre ældre kvinder, da der udbrød brand på plejecenteret Farsøhthus i Allingåbro i Djursland. En rapport om sikkerheden på plejecenteret viste dengang, at brandsikkerheden på stedet ikke levede op til kravene.

Nu viser en ny rapport fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, at "stort set alle" kommuner, der har besvaret undersøgelsen, ikke lever op til kravene for brandsikkerhed. 

Blandt andet viser de foreløbige tal, at tre ud af fire af de 164 bygninger, der er omfattet af krav om sprinkleranlæg, ikke har det. Kun i 17 af tilfældene er der givet dispensation. 

Det er fuldstændig tragisk, at vi skal se sådan nogle dødsfald, fordi man har slendrian og lemfældighed med andre menneskers liv.

Michael Teit Nielsen, Ældre Sagen

Omkring en femtedel af det samlede antal undersøgte plejeboliger har mangler i forhold til den såkaldte passive brandsikkerhed, som eksempelvis dækker brandadskillelser og branddøre.

Lige så mange steder, cirka 20 procent, er der enten ikke styr på flugtvejsgange, ellers er der registreret "mangler i forhold til de driftsmæssige krav", lyder det i undersøgelsen.

Forarget minister

I det hele taget er antallet af bygninger med afvigelser fra brandkravene større end antallet af dispensationer, viser undersøgelsen. Og det er uacceptabelt, lyder det fra trafik-, bolig- og bygningsminister, Ole Birk Olesen (LA).

Han ser de manglende sprinkleranlæg som det absolut største problem og er meget overrasket over det foreløbige resultat af undersøgelsen.

- Kommunerne ser tilsyneladende stort på, at bygningsreglementet siger, at de skal sørge for, at der er sprinkleranlæg. Jeg er dybt forundret og også meget forarget over det, siger han til TV 2. 

- Jeg forventer, at kommunerne kender reglerne på området og har en vilje til at overholde dem. Især når det drejer sig om noget, der er så vigtigt som brandsikkerhed for ældre borgere, der nogle gange er så svage, mentalt eller fysisk, at de ikke selv kan flytte sig i tilfælde af en brand.

Ældre Sagen: - Bissen skal på

Ifølge Michael Teit Nielsen fra Ældre Sagen sender undersøgelsen et signal om, at kommunerne ikke tager ældres sikkerhed alvorligt. 

- Det er uacceptabelt, hvis det er de ældres liv, der skal betale for manglende kommunikation og samarbejde, siger han.

Ifølge Michael Teit Nielsen er der tale om omkring 40.000 mennesker, som er stærkt svækkede. Det gør det helt afgørende, at brandsikkerheden er i orden. 

- Det er fuldstændig tragisk, at vi skal se sådan nogle dødsfald, fordi man har slendrian og lemfældighed med andre menneskers liv.

Mange manglende svar

På den positive side lever 95 procent af bygningerne op til kravene om automatiske brandalarmanlæg, mens 90 procent har de krævede brandsikringsanlæg som varslingsanlæg og flugtvejsbelysning.

Undersøgelsen er foreløbig og baserer sig kun på 500 bygninger. På landsplan er der 2100 relevante bygninger, men på grund af manglende besvarelser eller uregelmæssigheder i svarene er datagrundlaget altså for nu nede på 500.

Landets største kommuner, København, Aarhus, Odense og Aalborg, er blandt dem, som endnu ikke har svaret. Svarfristen er nu forlænget, og den endelige rapport ventes færdig sidst i februar.

Det er endnu ikke lykkedes TV 2 at få en kommentar fra Kommunernes Landsforening.