Samfund

Falck har brudt loven, konkluderer Konkurrencerådet – kan ende hos Bagmandspolitiet

Falck anker rådets afgørelse. De har handlet "pinligt", men ikke ulovligt, siger Falcks direktør.

Falck brød konkurrenceloven, da de i 2014 og 2015 forsøgte at begrænse det hollandske ambulancefirma Bios’ indtog i Region Syddanmark. Det konkluderer Konkurrencerådet onsdag.

Ifølge rådet benyttede Falck flere metoder i et forsøg på at presse konkurrenterne fra Bios, efter det hollandske firma i 2014 vandt et offentligt udbud.

Blandt andet brugte Falck en gruppe på et socialt medie, der fremstod uafhængigt af Falck, men som ikke var det. Gruppen havde til formål at skabe bekymring hos ambulanceredderne i Syd om BIOS som arbejdsgiver.

Desuden formidlede Falck negative historier om Bios i et forsøg på målrettet at påvirke ambulancereddere, så de ikke skulle skifte fra Falck til Bios.

- Aktiviteterne sigtede på at skabe usikkerhed og bekymring om Bios som leverandør og arbejdsplads og afskærme Bios fra at rekruttere ambulancereddere i Region Syddanmark, lyder det blandt andet i afgørelsen fra Konkurrencerådet.

Skulle begrænse konkurrencen

I sidste ende var formålet at begrænse konkurrencen på området, og da Falck på daværende tidspunkt havde en ”dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester”, er der tale om et brud på konkurrencereglerne, vurderer Konkurrencerådet.

I afgørelsen påbyder rådet Falck, at de straks skal stoppe med overtrædelserne af konkurrenceloven, hvis det ikke allerede er sket. De får også forbud mod lignende aktiviteter i fremtiden, og så skal Region Syddanmarks og Falcks egne medarbejdere informeres om afgørelsen.

Det sidste skal dokumenteres over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, slår de samtidig fast.

Målet var, at redderne ville afholde sig fra at søge over hos Bios

Konkurrencerådets afgørelse

Kan ende hos Bagmandspolitiet

Rådet har også besluttet, at sagen skal anmeldes til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - SØIK, eller i daglig tale Bagmandspolitiet - med henblik på en at få placeret et ansvar. Først skal sagen dog prøves som en ankesag ved Konkurrenceankenævnet. Det står klart efter, at Falck har valgt at anke Konkurrencerådets afgørelse.

Allerede i sommer undskyldte Falck deres opførsel, som de kaldte ”pinlig”. Men de er ikke enige i, at de har brudt konkurrenceloven, fortæller Falcks administrerende direktør, Jakob Riis, i en pressemeddelelse:

- Det er pinligt for Falck, at vi står i en situation, hvor konkurrencemyndighederne kan skabe tvivl om vores ageren. Vi har ikke levet op til vores egne og omverdenens forventninger til Falck, men vi har ifølge vores juridiske rådgivere holdt os inden for konkurrencelovens rammer. Vi ser frem til domstolenes vurdering af sagen, siger Jakob Riis.

Han understreger dog, at Falck vil følge Konkurrencerådets påbud og ikke en anden gang agere, som de gjorde i 2014-15, hvor de ifølge Jakob Riis ”ikke levede op til deres egne og omverdenens forventninger”.

Startede med et udbud

Historien om Bios og Falck begyndte i marts 2014, da Region Syddanmark lancerede et udbud på ambulancekørsel, præhospitale støtteenheder og lignende sygetransport. Udbuddet var delt op i fire delaftaler - Fyn, Trekantsområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland - og havde en varighed på ti år fra 1. september 2015.

Både Falck og det hollandske selskab Bios bød ind på alle fire aftaler, mens et konsortium bød på Trekantsområdet.

25. august 2014 offentliggjorde Region Syddanmark deres beslutning om at tildele tre af områderne til Bios og den sidste til konsortiet. Dermed mistede Falck hele Region Syddanmark, som firmaet ellers har dækket i mange år.

Sommeren efter klagede Bios dog over, at Falck efter deres opfattelse forsøgte at forhindre Bios i at overtage ambulancetjenesten i Syddanmark. Falck vidste, at Bios var afhængige af at rekruttere en stor del af Falcks ambulancereddere i Region Syddanmark, skriver Konkurrencerådet i deres afgørelse onsdag.

Vi har nu sort på hvidt, at Falck misbrugte sin position

Stef Hesselink, administerende direktør, Bios-Groep

En overordnet, ekskluderende strategi

Ifølge Konkurrencerådet forsøgte Falck aktivt at begrænse Bios’ adgang til ambulancereddere og skabe tvivl om firmaet som både arbejdsplads og leverandør af syge- og ambulancetransport.

Det skete blandt andet gennem en gruppe på et socialt medie, der lod til at være styret af en ambulancefører i Region Syddanmark, men som Falck reelt set havde direkte adgang til, og som et kommunikationsbureau var blevet hyret til at overvåge og styre.

Det skulle skabe bekymring hos ambulanceredderne om Bios som arbejdsgiver og mobilisere redderne, deres familier, venner og øvrige borgere i protest over Bios som fremtidig ambulanceleverandør.

- Målet var, at redderne ville afholde sig fra at søge over hos Bios, skriver Konkurrencerådet blandt andet i sin seks sider lange afgørelse.

Generelt har Falck flere gange benyttet sig af aktiviteter udført i ”armslængde”, skriver Konkurrencerådet, hvilket betyder, at de konkrete aktiviteter ikke kunne spores tilbage til Falck med det formål, at de skulle fremstå ”objektive og troværdige for redderne i Falck og offentligheden”.

Den 27. juli 2016 erklærede Skifteretten Bios konkurs. Siden har Region Syddanmark selv stået for ambulancetjenesten i de områder, Bios tidligere havde.

I en pressemeddelelse siger den administrerende direktør i Bios’ hollandske moderselskab, Stef Hesselink, at man vil nærlæse afgørelsen, men at man ”selvfølgelig vil søge at blive kompenseret for det enorme tab som Falcks helt uhørte adfærd har kostet vores virksomhed”.

- Vi har nu sort på hvidt, at Falck misbrugte sin position og forhindrede os i at levere en bedre og billigere service til borgerne i Region Syddanmark, siger Stef Hesselink videre.