Samfund

Vi bliver ældre - uden at få det bedre

Selvom vi bliver ældre, bliver de ældre ikke sundere hverken fysisk eller mentalt, viser nye tal fra Sundhedssstyrelsen.

Danskerne bliver ældre. Men de bliver ikke bedre, sundere eller stærkere.

Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Her har man sat sig for at tegne en såkaldt ældreprofil af Danmark og danskerne. Og selv om det generelle billede af befolkningen over 65 år er godt, og middellevetiden stiger, viser rapporten også, at det ikke er gået fremad med de ældres helbred i årene fra 2010-2017.

Mere kvalitet og forebyggelse

Det bekymrer styrelsen, som opfordrer til, at der kommer mere fokus på kvaliteten af de ekstra leveår og flere tilbud om forebyggelse til de ældre.

- Vi havde gerne set, at helbredet var fulgt med det faktum, at danskerne bliver ældre, siger Mads Biering la Cour, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Ikke nok med, at danskerne bliver ældre. Der bliver også flere i flokken.

Mens der i 2018 er 1,116 million danskere over 65 år, fortæller en fremskrivning af tallene, at der vil være 1,566 million danskere i 2050. Altså en lille halv million flere i ældrekategorien. Og det vil både kunne ses og mærkes.

- Det vil både få betydning for samfundsøkonomien, men det vil også få konsekvenser for den enkelte, hvis helbredet ikke er i orden. Det betyder, at der vil være flere år med behov for pleje og behandling, siger Mads Biering la Cour.

Store udfordringer forude

Regeringen har via satspuljerne afsat 165 millioner, der skal styrke det gode ældreliv med forebyggelse, som det hedder i hensigtserklæringen. 

Det er tanken, at penge fra satspuljerne skal styrke tilbud og initiativer rettet mod ældre. Men spørger man i Ældresagen, er der store udfordringer forude.

- Det her er en torpedo under begrebet sund aldring, for man havde forventet, at et bedre helbred ville medføre besparelser på ældreområdet, men tallene her viser jo, at det ikke er tilfældet. Det er en udvikling, som i høj grad udfordrer sundhedsreformen, for som udviklingen ser ud, vil antallet af demente stige fra 90.000 til 125.000 over de næste ti år, siger direktør Bjarne Hastrup, der venter en voldsom stigning i efterspørgslen på plejehjemspladser. Og ikke mindst varme hænder.

- Man kan ikke både pålægge kommunerne nye opgaver i forhold til de ældre som at skabe bedring på sundhedsområdet samtidig med, at der venter samfundet en kæmpe plejeopgave, advarer Hastrup.

Administrerende direktør Bjarne Hastrup om perspektiverne for ældre i de kommende 10 år.

Skal sætte flere penge af

Ældreordfører Jeppe Jakobsen fra DF vil have flere penge til en forbyggende indsats med henblik på at styrke en sund alderdom.

- Vi kommer til at sætte flere penge af både til ældreomsorgen men også til at få skabt nogle retningslinier for en forebyggende indsats.

Sundhedsstyrelsens rapport peger på forebyggende indsatser som nøglen til et bedre helbred for en gruppe på 20 procent af borgerne over 65 år. Det er en gruppe, som ifølge rapporten godt ved, hvad sund livsstil er. Men som ikke kan eller ønsker at efterleve det.

Det er med andre ord borgere, som ikke får motion nok, spiser forkert og for fedt, der fortsat ryger, og som drikker en sjat eller fem over Sundhedsstyrelsens anbefaling på syv genstande om ugen.

Kunne have stået værre til

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er knap så pessimistisk på vegne af de aldrende danskere. Hun advarer imod at tolke tallene for negativt. Og så at sige kalde glasset for halvt fuldt.

- Man kunne med lige så stor ret konkludere, at det kunne have stået meget værre til, hvis kommunerne ikke havde gjort så meget, som de allerede gør. Det er netop en styrkelse af kommunernes arbejde i det nære sundhedsvæsen, vi vil opnå med sundhedsreformen, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en mail til Berlingske.

De ældre står stille på sundshedsfronten

 1. Stagnering i udviklingen

  Andelen af dårligt fysisk og mentalt helbred er stort set uændret fra 2010 til 2017.

 2. Mænd drikker for meget

  Knap 25 procent af ældre mænd har tegn på et problematisk alkoholforbrug.

 3. Får for lidt motion

  Over 25 procent af de ældre er stillesiddende i fritiden, og af dem vil over halvdelen gerne være mere fysisk aktive.

 4. Plages af overvægt


  Næsten 20 procent af ældre mænd og 16 procent af ældre kvinder er svært overvægtige.

 5. Uden foreningsliv

  42 procent deltager aldrig eller sjældnere end månedligt i foreningsliv eller fritidsaktiviteter.

 6. Trækkes med sygdom og handicap

  47 procent af alle ældre har langvarig sygdom, langvarig eftervirkninger af skade, handicap eller langvarig lidelse af mindst seks måneders varighed.

 7. Social isolation

  20 procent er aldrig eller sjældent i kontakt med naboer eller beboere i lokalområdet.

 8. De får for lidt

  43 procent mænd og 48 procent kvinder har inden for det seneste år hele tiden eller ofte haft manglende eller nedsat lyst til sex.

 9. Gigten bider fra sig

  Andelen med slidgigt er 35 procent mænd og 52 procent kvinder

 10. Trækkes med sygdom

  10 procent ældre mænd og 13 procent kvinder har fem eller flere sygdomme.


Kilde: Sundhedsstyrelsens rapport »Ældres sundhed og trivsel 2019« er baseret på sundheds- og sygelighedsundersøgelser fra 1994-2017, de nationale sundhedsprofiler fra 2010-2017 samt udvalgte registre.