Samfund

Tidligere PET-chef Jakob Scharf får fire måneders fængsel for brud på tavshedspligt

Sagen handler om bogen 'Syv år for PET', hvor Jakob Scharf er fundet skyldig i at have brudt sin tavshedspligt 24 gange. Selv fortryder han ikke.

Københavns Byret har afsagt dom over den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) Jakob Scharf og idømt ham fire måneders ubetinget fængsel.

Jakob Scharf har under skærpende omstændigheder videregivet fortrolige oplysninger.

Det har en domsmandsret - bestående af en dommer og to lægdommere - besluttet efter næsten to måneders votering i straffesagen mod Jakob Scharf, hvor det 17. og sidste retsmøde blev afholdt i slutningen af november 2018.

Det er brud på tavshedspligten, der sender den tidligere PET-chef i fængsel Video: Hans-Henrik Busk Stie

Dermed har retten delvist valgt at følge anklagemyndigheden i sagen.

Har brudt tavshedspligt 24 gange

De to anklagere havde krævet en ubetinget fængselsstraf på mellem seks og ni måneder, fordi Scharf i bogen 'Syv år for PET', der er skrevet af journalist Morten Skjoldager, skal have brudt sin tavshedspligt i alt 28 gange.

Retten har fundet Jakob Scharf skyldig i have brudt den 24 ud af de 28 gange.

Desuden havde anklagemyndigheden krævet, at en fortjeneste på cirka 400.000 kroner fra bogen skulle konfiskeres, hvilket retten har efterkommet.

Alle 28 forhold giver et meget klart indblik i PET's maskinrum, som offentligheden ikke burde have fået kendskab til

Jakob Berger Nielsen, anklager og vicestatsadvokat

Jakob Scharfs forsvarer havde derimod forlangt frifindelse.

Jakob Scharf-sagen kort

PET forsøgte i oktober 2016 at stoppe bogen 'Syv år for PET' om tidligere PET-chef Jakob Scharf. PET mente, bogen indeholdt fortrolig information om efterretningstjenesten, der kunne skade Danmarks sikkerhed. PET fik i første omgang anlagt et fogedforbud mod udgivelsen, men det blev brudt af Dagbladet Politiken, der udgav bogen i et særtillæg få dage efter. 25. januar 2019 blev Jakob Scharf idømt fire måneders fængsel i Københavns byret for at bryde sin tavshedspligt i forhold til sit arbejde i efterretningstjenesten. Jakob Scharf har anket dommen til landsretten.

Sagen mod 52-årige Scharf, der bygger på et anklageskrift på 16 sider, er blevet kaldt for enestående, og anklagerne har sagt, at de ikke har set nogen fortilfælde.

Ved domsafsigelsen i Københavns Byret var sagens hovedperson ikke mødt op.

"Jeg står inde for mine udtalelser"

Men i et skriftlig svar til TV 2 slår Jakob Scharf fast, at hans bidrag til bogen medvirker til en bredere samfundsmæssig forståelse for udviklingen og bekæmpelsen af terror samt truslerne i Danmark.

Og han understreger, at han har været meget bevidst om tavshedspligten:

- Der har været fuld åbenhed om min medvirken til bogen og om indholdet af mine udtalelser til brug for bogen, og jeg kan fortsat stå helt inde for mine udtalelser, som aldrig har haft til formål at skade PET. Tværtimod.

- Bogen indeholder mere end 450 udtalelser fra min side, og jeg har i forbindelse med alle mine udtalelser til bogen fulgt nøjagtig samme linje, når det gælder åbenhed og fortrolighed, som mens jeg var chef for PET. Jeg har altid taget tavshedspligten meget alvorligt, både mens jeg var chef for PET og efterfølgende. Men jeg har også altid ment, at tavshedspligten ikke udelukkede en vis åbenhed om PET, og at en sådan åbenhed ikke bare er hensigtsmæssig i forhold til efterretningstjenestens arbejde, men også nødvendig i et demokratisk samfund, skriver han.

Jakob Scharf er derfor naturligt nok ikke enig i afgørelsen, men vil nu tænke sig godt om, inden han overvejer at anke.

- Nu foreligger byrettens afgørelse, og i første omgang vil jeg gennemgå dommens præmisser nøje sammen med min advokat og herefter tage stilling til ankespørgsmålet, skriver Jakob Scharf blandt andet.

Indblik i maskinrummet

Sagens kerne er bogen 'Syv år for PET', der handler om perioden fra 2007 til 2013, hvor Jakob Scharf var chef for Politiets Efterretningstjeneste.

PET, ved chef Finn Borch Andersen, mener, at bogen indeholder fortroligt materiale, og at Jakob Scharf med sine oplysninger gentagne gange har brudt sin tavshedspligt i sin daværende rolle som øverste chef for Politiets Efterretningstjeneste, hvilket har haft skadelig effekt for myndigheden.

- Alle 28 forhold giver et meget klart indblik i PET's maskinrum, som offentligheden ikke burde have fået kendskab til, medmindre PET selv gør det, påpegede vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen i november 2018 under et af de 17 retsmøder i Københavns Byret.

Jakob Scharfs brud på tavshedspligten er desuden sket under særligt skærpende omstændigheder, fordi der var en kommerciel intention med udtalelserne, lyder påstanden fra anklagerne.

Anklager mangler begrundelse

Omvendt har Jakob Scharfs forsvarer gentagne gange under retsmøderne påpeget, at PET ikke nærmere har begrundet, hvorfor de 28 passager i bogen skulle være fortrolige og desuden skadelige, hvis offentligheden skulle få kendskab til dem.

Advokat Lars Kjeldsen mener, at det er et afgørende punkt og en principiel svaghed ved sagen imod Jakob Scharf.

- Anklagemyndighedens synspunkt er, at alt er hemmeligt, medmindre PET selv har sagt det tidligere. Så er retten fuldstændig på herrens mark. Så kan man jo ikke skelne imellem, hvad der kan siges, og hvad der ikke kan siges.

- Hvordan kan der ske en domstolsprøvelse i fuldt omfang, når anklagemyndigheden ikke vil fortælle om baggrunden for skønnet, har Lars Kjeldsen påpeget.

Trodsede fogedforbud

Bogen 'Syv år for PET' blev inden sin udgivelse i oktober 2016 ramt af to fogedforbud, men på trods af dette valgte Politiken 9. oktober at bringe hele bogen som et særtillæg til avisen. Desuden blev bogens tekst lagt på avisens hjemmeside.

Derfor måtte PET to dage senere opgive at opretholde fogedforbuddet mod bogen, men efterretningstjenesten valgte efterfølgende at retsforfølge JP/Politiken Hus og chefredaktør Christian Jensen for at trodse forbuddet. Retssagen har kørt siden december 2016 ved landets højeste retsindstanser.

Københavns Byret idømte i sidste uge JP/Politikens Hus en bøde på 100.000 kroner, mens ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen blev idømt en bøde på 50.000 kroner for at offentliggøre PET-bogen - trods fogedforbuddet.

Desuden skal JP/Politikens Hus og Christian Jensen betale sagens omkostninger på 60.000 kroner, som fordeler sig med 40.000 kroner til bladhuset, mens Christian Jensen skal af med 20.000 kroner.

JP/Politikens Hus og Christian Jensen valgte på dagen ikke at anke bøderne, hvilket satte punktum i denne del af sagen. Men PET ankede til landsretten med krav om en hårdere fængselsstraf.