91 mødte op til møde om ulykke på Storebæltsbroen - mange spurgte til ventetid

Fyns Politi orienterede offentligheden efter møde med passagerer fra togulykken, der kostede otte mennesker livet.

Tre uger efter togulykken på Storebæltsbroen inviterede Fyns Politi torsdag alle overlevende passagerer fra ulykken til et møde.

Her fik de ifølge Fyns Politi lejlighed til at stille spørgsmål til de myndigheder, der var involveret i redningsarbejdet.

91 personer mødte op til mødet. Heraf var 54 passagerer, mens de øvrige deltagende var ledsagere. Desuden var 32 repræsentanter fra myndighederne mødt op.

- Vi har tænkt meget over, hvordan vi skulle arbejde os igennem de mange indtryk, der har sat sig hos rigtig mange mennesker. Og det stod os hurtigt klart, at der kunne være behov for også at adressere de mange spørgsmål, der typisk melder sig noget tid efter, at man har været udsat for en alvorlig hændelse.

- Formålet var med andre ord, at de (passagerer og pårørende .red) kunne få lov til at stille de spørgsmål, der måtte trænge sig på. Og det andet formål er, at de havde mulighed for at tale med hinanden, da de jo sidder med en vidt forskellig oplevelse af ulykken, sagde Arne Gram, politidirektør ved Fyns Politi på et pressemøde på Hotel Nyborg Strand efter mødet.

Formålet var med andre ord, at de (passagerer og pårørende .red) kunne få lov til at stille de spørgsmål, der måtte trænge sig på

Arne Gram, politidirektør Fyns Politi.

Arne Gram understregede, at selve passagermødet var godt og behageligt, og at der kom mange spørgsmål. Både af teknisk og praktisk karakter. Chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj fortalte, at spørgsmålene var relevante på hver sin måde, og at de med dem in mente er godt tilfredse med, hvordan beredskaberne på Fyn håndterer krisesituationer. 

Selve passagermødet var lukket for pressen.

Mange spurgte til tidsrum fra ulykke til redning

Fyns Politi oplyste inden pressemødet, at myndighederne ikke ville svare på spørgsmål vedrørende efterforskningen, som stadig er i gang.

Det understregede souschef Bo Haaning fra Havarikommissionen. Han fortalte, at de fortsat arbejder med at indsamle data fra før og efter ulykken.

Vi har ikke kunnet oplyse passagerne om, hvor lang tid der gik

Lars Bræmhøj, Chefpolitiinspektør Fyns Politi.

Selvom mødet overordnet, ifølge myndighederne, forløb tilfredsstillende, havde flere passagerer spørgsmål angående tiden fra ulykken indtraf, til redningsmandskab var på broen. Chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj fortalte, at man fortsat ikke har dét overblik:

- Vi har ikke kunnet oplyse passagerne om, hvor lang tid der gik. Det er blandt andet, fordi der var mange forskellige myndigheder tilstede derude, der ankom på forskellige tidspunkter. Og vi skal også selv have lavet vores evaluering af tingene, hvor det her vil indgå.

Der er mange forskellige ting, der skal falde på plads, inden vi er i stand til at gå ind i toget. Så meget af det, der kan føles som ventetid, er faktisk en del af redningsindsatsen

René Cording Jensen, Beredskab Fyn.

Årsagen var, at man måtte sikre redningsmandskabet, så de ikke fik strøm af nedfaldne køreledninger, samt sikre adgang fra motorvejsbroen og over til jernbanebroen - de to er adskilt af vand. Og så de udfordringer, som stormen Alfrida samtidig bidrog med, fortalte viceberedskabsdirektør fra Beredskab Fyn René Cording Jensen:

- Der er mange forskellige ting, der skal falde på plads, inden vi er i stand til at gå ind i toget. Så meget af det, der kan føles som ventetid, det er faktisk en del af redningsindsatsen, sagde han. 

91 passagerer og pårørende mødte op til møde om ulykken på Storebæltsbroen - mange spurgte til tiden for redningen, oplyste myndighederne. Video: Kasper B. Andreasen

Men den forståelse var alligevel tilstede hos de fremmødte passagerer og pårørende. Det fortale overlæge Søren Jepsen, der er leder af Akut Medicins Koordination i Region Syddanmark:

- Det var vigtigt for os at få forklaret, hvorfor der var de forsinkelser, der var. Og det fornemmede jeg helt klart, at de forstod. Så det har været en god dag for os, sagde han.

Otte personer mistede livet ved ulykken

Til stede var repræsentanter fra de involverede myndigheder ved ulykken.

  • Søren Jepsen, overlæge, leder af Akut Medicinsk Koordination, Region Syddanmark.
  • René Cording, viceberedskabsdirektør, Beredskab Fyn.
  • Flemming Jensen, administrerende direktør, DSB.
  • Bo Haaning, souschef Havarikommissionen.
  • Lars Bræmhøj, chefpolitiinspektør, Fyns Politi.

Ulykken skete om morgenen 2. januar, da lyntog 210 kørte op på Storebæltsbroen cirka klokken 07.35 og forulykkede.

En lastbiltrailer fra Carlsberg menes at have været årsag til ulykken, da den faldt af et godstog, der krydsede Storebælt fra Sjælland og ramte lyntoget.

Otte personer blev dræbt i ulykken, og yderligere 16 personer blev såret.

Begge lokoførere fra de to tog er fortsat sygemeldt, men er i bedring, oplyste DSB ved pressemødet.