Samfund

Hemmelig Jehova-bog: Religiøse råd skal dømme i sager om druk og sex før ægteskab

Ifølge en håndbog for religiøse ledere skal der nedsættes et dømmende udvalg ved eksempelvis drab, druk, utroskab og fejring af falske højtider.

Religiøse råd i Jehovas Vidner skal undersøge overtrædelser af interne regler og sidenhen dømme den, der har begået overtrædelsen. Men kun hvis de rette beviser findes.

Det fremgår af en hemmelig håndbog for de ældste - Jehovas Vidners religiøse ledere - som TV 2 er i besiddelse af.

Håndbogen, der hedder 'Vær hyrder for Guds hjord', specificerer i detaljer, hvilke typer overtrædelser, de ældste skal blande sig i og i nogle tilfælde dømme i. Det gælder blandt andet ægteskab og sex, men også rygning og anden social adfærd.

Yderligere fremgår det, at de ældste skal tage affære i sager, der også i det danske retssystem betragtes som ulovlige, herunder drab, voldtægt og misbrug af børn.

En af de førende danske eksperter i religionsret, Lisbet Christoffersen, kender til håndbogens eksistens og mener, den er udtryk for et parallelt retssamfund.

TV 2 har talt med flere tidligere medlemmer af Jehovas Vidner, som fortæller, at man oplæres til først og fremmest at gå til de ældste og ikke myndighederne. Det er problematisk, mener Lisbet Christoffsen.

 - Det er jo et grundlæggende problem, for så afskærer man medlemmer af Jehovas Vidner fra samfundets almindelige institutioner, siger hun.

Udstødt for sex før ægteskab

TV 2 har talt med række tidligere Jehovas Vidner, der alle er blevet udstødt af trossamfundet, fordi de har overtrådt regler, der fremgår af håndbogen for de ældste. 

En af dem er den 25-årige Ann Celina, der i 2017 blev udstødt, fordi hun havde havde sex med en mand, som hun ikke var gift med - og som ikke var medlem af trossamfundet. Hun blev indkaldt til et møde, hvor tre ældste dømte hende. Konsekvensen er, at hun i dag ikke længere kan se sin familie.

Ann Celina blev udstødt efter én af reglerne i ældstehåndbogen - det Jehovas Vidner kalder 'porneia'. Det indbefatter udover sex før ægteskabet også utroskab, homoseksualitet og sex med dyr.

Udgaven af håndbogen, som TV 2 er i besiddelse af, er på dansk, 142 sider lang og kan kun åbnes i Jehovas Vidners egen app på en smartphone.

Det fremgår, at ældstehåndbogen skal holdes hemmelig og er udgivet af den højeste autoritet i Jehovas Vidner - Det Styrende Råd i New York, USA.

Herfra bliver den, ligesom alt andet officielt materiale i Jehovas Vidner, sendt ud til afdelinger i hele verden, der oversætter den til lokalsprog og sender den videre ud til ældsterådene, der leder hver menighed. I Danmarks tilfælde 173 menigheder.

Af bogen fremgår det, at alle ældste i menigheden skal være i besiddelse af en kopi af bogen.

Kan nedsætte et dømmende udvalg

Håndbogen er bygget op af kapitler med en lang række regler og vejledninger, hvoraf mange af dem refererer til Jehovas Vidners egen udgave af biblen.

Kapitel fem i håndbogen hedder 'Hvornår der skal nedsættes et dømmende udvalg'. Her oplistes en række typer af sager, som kan være alvorlige nok til, at de ældste skal nedsætte et dømmende udvalg.

Udover porneia gælder det blandt andet:

  • Manddrab
  • Skamløshed (blandt andet samvær med udstødte medlemmer, seksuelt misbrug af børn)
  • Overnatning hos det modsatte køn uden for ægteskabet
  • Gentagne umoralske samtaler over telefon, i chatrum eller anden elektronisk vej
  • Gentagen brug af porno
  • Tobaksrygning
  • Drukkenskab
  • Ekstrem fysisk urenhed
  • Fejring af falske højtider

Bekendelse eller to vidner er eneste gyldige bevis

For at de ældste kan dømme et medlem af menigheden, skal der være beviser mod medlemmet. Ifølge håndbogen kan en overtrædelse kun bevises, hvis den anklagede går til bekendelse, eller hvis der har været to vidner til overtrædelsen.

I Ann Celinas sag havde de ældste dog hverken brug for bekendelse eller andre vidner. Uden hendes viden blev hun nemlig optaget af en kvinde, imens hun fortalte om sin nye kæreste.

Under Ann Celinas udstødelsesmøde, som TV 2 har en lydoptagelse af, siger en ældste, at han og en af de andre ældste har bevidnet optagelsen med Ann Celina, hvilket er nok til, at overtrædelsen er bevist.

Ældstehåndbogen

Der kommer løbende nye, reviderede udgaver af håndbogen for ældste i Jehovas Vidner, der oversættes til mange forskellige sprog.

Flere udgaver af bogen er lagt på internettet, blandt andet en engelsk udgave, der blev lagt på de australske myndigheders hjemmeside i forbindelse en undersøgelse af sager om misbrug af børn. 

Denne udgave kan findes her.

Da hun ikke angrede sine handlinger, dømte de tre ældste hende til udstødelse - den groveste straf, de kan give.

- Vi har desværre ikke kunnet se andre muligheder end at udelukke dig, som situationen er. Vi har ikke kunnet finde den sindsændring hos dig, som vi egentlig gerne ville finde, sagde en af de ældste til Ann Celina på mødet.

I ældstehåndbogen fremgår det forskellige steder, at der udover udstødelse findes andre typer sanktioner, herunder fratagelse af opgaver i menigheden samt offentlige og ikke offentlige påtaler af overtræderen.

Kan der ikke findes beviser for en overtrædelse, "må de ældste lade sagen hvilke i Jehovas hånd", står der i håndbogen.

Professor: - Parallelt retssystem kan være problematisk

Professor i religionsret ved Roskilde Universitet, Lisbet Christoffersen, forklarer, at der i mange foreninger og eksempelvis sportsklubber findes interne retningslinjer, der kan betragtes som parallelle retssystemer. Dog mener hun, at retssystemet i Jehovas Vidner er meget udviklet, blandt andet på grund af ældstehåndbogen.

- Man beskriver, hvad der er de ældstes funktion, og hvordan de udøver den funktion - også i forhold til at afsige domme, og hvordan dommene også kan føre til, at man bliver udstødt af trossamfundet, siger hun.

Lisbet Christoffersen mener, det kan være problematisk, hvis Jehovas Vidner vælger at gå til de ældste fremfor de danske myndigheder.

- Hvis det handler om straffelovsovertrædelser, så er det jo politiets og domstolenes opgave. Det skal jo ikke være en eller anden intern justits. Det er jo et problem, vi har diskuteret i forhold til alle børnesagerne i den katolske kirke over hele verden, og det er lige så relevant i forhold til Jehovas Vidner, siger hun.

Jehovas Vidner oplyser på sin hjemmeside, at organisationen underordner sig de verdslige - altså de ikke-religiøse - love.

I en mail skriver Jehovas Vidners skandinaviske afdelingskontor i Holbæk, at "Bibelens krav til bevisførelse (en tilståelse, stærke indicier, eller to vidner), alene er noget de ældste bruger i deres vurdering af, om der er grundlag for en eksklusion."

Jehovas Vidners skandinaviske afdelingskontor i Holbæk ønsker ikke at stille op til interview.