Samfund

Højesteret afviser sag mod mor, der delte billede af blotter

Først blev hun frifundet. Så idømte både byretten og landsretten hende en bøde. Nu har Højesteret afvist sagen.

Rikke Louise Andersen fra Nyråd på Sydsjælland skal ikke betale en bøde for at have delt et overvågningsbillede på Facebook af en 20-årig mand, som i 2016 blottede sig foran hendes datter.

Højesteret har mandag middag afvist sagen.

Dermed går Højesteret imod afgørelsen fra både byretten og landsretten, der havde idømt den sydsjællandske kvinde en bøde på 5000 kroner.

Ifølge Højesteret har anklagemyndigheden nemlig rejst tiltale mod kvinden for noget, som hun allerede var blevet frifundet for. Og det må man ikke.

Blev i første omgang frifundet

Rikke Louise Andersen delte på Facebook i august 2016 et billede, som viste en 20-årig mand, der havde blottet sig og onaneret foran hendes tiårige datter og datterens veninde.

Billedet havde Rikke Louise Andersen affotograferet med sin mobiltelefon fra en overvågningsvideo fra den lokale Brugsen i Nyråd ved Vordingborg. Et billede, der blev delt over 1000 gange på det sociale medie.

Det var i strid med persondataloven, mente anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, men Rikke Louise Andersen blev i første omgang frifundet ved byretten. Årsagen var, at anklagemyndigheden havde brugt en forkert paragraf i persondataloven, paragraf 26a, der handler om, at man kan straffe den ansvarlige for selve optagelsen.

Gerningsmanden blev dømt for blufærdighedskrænkelse og fik ti dagbøder på hver 250 kroner i straf.

Mit barns retssikkerhed er blevet krænket, så jeg er villig til at tage den hele vejen op til Menneskerettighedsdomstolen.

Rikke Louise Andersen

Efter fejlen rejste anklagemyndigheden fornyet tiltale mod Rikke Louise Andersen, denne gang ud fra paragraf otte i persondataloven, som handler om, at man skal have samtykke fra den afbildede ved videregivelse af et foto.

Denne gang blev hun dømt, og straffen lød på 5000 kroner i bøde.

Nægtede at betale bøden

Rikke Louise Andersen nægtede at betale bøden, fordi gerningsmanden var sluppet med det halve i bødestraf. Derfor blev sagen behandlet i Østre Landsret, der stadfæstede dommen, hvorefter Rikke Louise Andersen ankede dommen til Højesteret.

Dengang sagde Rikke Louise Andersen til TV2 om baggrunden for at føre sagen helt til Højesteret:

- Det er den eneste mulighed, jeg har for at kæmpe videre med den straf, jeg har fået, sagde hun og fastlog, at hun i tilfælde af nederlag ikke ville give op.

- Mit barns retssikkerhed er blevet krænket, så jeg er villig til at tage den hele vejen op til Menneskerettighedsdomstolen, sagde Rikke Louise Andersen. 

Kan ikke tiltales for samme sag igen

I afgørelsen fra Højesteret lægger domstolen netop vægt på bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Her er det ikke tilladt at tiltale en person for samme sag, som de én gang er frifundet for - såkaldt dobbelt strafforfølgning.

Og da Højesteret finder, at den nye tiltale angik de samme faktiske omstændigheder, som Rikke Louise Andersen var tiltalt for i den tidligere sag, var sagen i strid med forbuddet mod dobbelt strafforfølgning.

Overblik over sagen

  1. 4. august 2016, cirka kl. 13.20

   En 20-årig mand blotter sit lem over for to tiårige piger bag butik på Nyraad Hovedgade i Nyråd.

  2. 4. august 2016, cirka kl. 14.10

   Episoden anmeldes til politiet, og den ene pige bliver afhørt.

  3. 5. august 2016, mellem kl. 8 og 9

   Rikke Louise Andersen ser butikkens videoovervågning og tager et billede af gerningsmanden fra overvågningsvideoen.

  4. 5. august 2016, cirka kl. 13.10

   Politiet ser overvågningsbilleder fra butikken, og overvågningsbillederne bliver efterfølgende sikret.

  5. 5. august 2016 cirka kl. 16.10

   Rikke Louise Andersen offentliggør fotoet på Facebook med teksten ”ham hér skal vi have fat i, så del, indtil vi finder ham”. Kvinden har tidligere lagt en beskrivelse af episoden på Facebook sammen med datterens tegning af gerningsmanden. 

  6. 4. oktober 2016

   Retten i Nykøbing Falster afsiger dom mod gerningsmanden, der idømmes 10 dagsbøder af 250 kroner for blufærdighedskrænkelse.

  7. 10. marts 2017

   Rikke Louise Andersen bliver frifundet ved Retten i Nykøbing Falster på baggrund af en fejl i anklageskriftet.

  8. 24. marts 2017

   Anklagemyndigheden rejser fornyet tiltale mod Rikke Louise Andersen.

  9. 27. juni 2017

   Rikke Andersen idømmes en bøde på 5000 kroner for overtrædelse af Persondataloven ved retten i Nykøbing Falster. Denne gang bliver hun dømt ud fra § 8 i persondataloven, som handler om, at hun ikke havde fået samtykke af den afbildede til at videregive fotoet.

  10. 29. januar 2018

   Dommen fra retten i Nykøbing Falster blev stadfæstet i Østre Landsret.

  11. 14. januar 2019

   Sagen kommer for Højesteret. Der falder dom i sagen mandag 21. januar klokken 12.