Samfund

Så meget tjener staten på gebyr på erstatninger til patienter

Tallene vækker opsigt hos patientforening.

Cristina Møller fra Herlev, som TV 2 lørdag kunne fortælle om, er blot en af de mange, der har måttet tilbagebetale en stor del af den erstatning, de har fået på grund af fejl i sundhedssystemet. Hun måtte betale 7.300 kroner - næsten en tredjedel af en erstatning på i alt 23.752 kroner - i gebyr.

Gebyret som fra 2019 er hævet til 7.625 kroner, blev indført fra 1. juli sidste år. I løbet af de første fem måneder med den nye regel om egenbetaling fik statskassen cirka 14 millioner kroner ind i gebyrer som følge af reglen. I perioden 1. juli til 1. december 2018 blev der trukket gebyr i 2043 sager.

Det fremgår af tal, som TV 2 søndag har fået fra Patienterstatningen. Af tallene fremgår det også, at der i alt blev tildelt cirka 311 millioner kroner i erstatninger i perioden, og at egenbetalingen udgjorde cirka fire procent af den samlede erstatningssum.

Hos patientforeningen Danske Patienter vækker tallene opsigt.

- Det er jo nogle store beløb, patienterne skal betale i egenbetaling. Det er ikke rimeligt, at de patienter, der er blevet påført skaderne, skal betale gebyr, siger Morten Freil, direktør i Danske Patienter, til TV 2.

Minimumsgrænse ikke fjernet i praksis

Da reglerne blev vedtaget af et enigt folketing i 2017, fjernede man også minimumsgrænsen på 10.000 kroner, som indtil da var en bagatelgrænse. Man kunne ikke få erstatning for skader, som blev vurderet til at være under det beløb - det kan man nu. Men tallene fra Patienterstatningen viser også, at bagatelgrænsen i praksis ikke er blevet afskaffet.

I de fem første måneder af de nye reglers levetid afviste Patienterstatningen 257 sager, 'fordi vi har vurderet, at erstatningen ikke ville overstige egetbidraget', oplyser Patienterstatningen .

I hele 2017, hvor de gamle regler eksisterede, 'afviste vi 635 sager, fordi de var under minimumsgrænsen på 10.000 kroner'.

På den baggrund konkluderer Patienterstatningen:

- Antallet af sager, der afvises med henvisning til, at de ikke overstiger egetbidraget, svarer altså nogenlunde til antallet af sager, der tidligere blev afvist på grund af minimumsgrænserne.

Morten Freil fra Danske Patienter siger:

- Vi er glade for at den utryghed, der før var i forhold til om patienterne skulle betale tilbage til regionerne, nu er fjernet. Og vi er også glade for at minimumsgrænsen er blevet fjernet, men de her tal viser jo, at den ikke er blevet afskaffet i praksis.

Efter TV 2 har fortalt historien om Cristina Møller og hendes erstatning, har et flertal blandt folketingets partier tilkendegivet, at de er klar til at se på reglerne om gebyr igen.