Samfund

Regeringen vil ændre 7-trinsskalaen

Tommy Ahlers vil især have fokus på to svaghedspunkter i den nuværende karakterskala.

Efter en evaluering af 7-trinsskalaen mener regeringen, at der er behov for at justere karakterskalaen.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet søndag.

Ifølge evalueringen er der flere udfordringer med skalaen, som blev indført i 2007 og erstattede 13-skalaen.

Springene mellem de midterste karakterer 4, 7 og 10 er for store, der er for stort fokus på de ting, eleven mangler at lære, og så mangler der en mulighed for at belønne den ekstraordinære præstation, lyder det.

To ting falder ministeren for brystet

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) lægger især mærke til to ting i evalueringen af 7-trinsskalaen.

- Det ene er, at vi har lidt for store spring mellem trinene, og det gør, at skalaen bliver upræcis og svær at bruge for dem, der bedømmer. Det fører til karakterinflation, især på de videregående uddannelser. Nogle steder er det blevet sådan, at 12-tallet er den eneste karakter, der rigtig tæller. Sådan skal det selvfølgelig ikke være, siger han til TV 2.

- Det andet, undersøgelsen peger på, er, at det er blevet lidt for meget en mangelskala. At vi fokuserer på fejl, i stedet for hvad der er godt og originalt. Du starter egentlig på 12, og afhængig af hvor mange fejl du laver, så tæller vi ned derfra. Det gør, at det bliver endnu sværere at bedømme det helt ekstraordinære. For det ekstraordinære er ikke nul fejl. Det er at kunne noget andet og mere end nul fejl.

Karakterskalaen

  • 12 gives for den fremragende præstation
  • 10 gives for den fortrinlige præstation
  • 7 gives for den gode præstation
  • 4 gives for den jævne præstation
  • 02 gives for den tilstrækkelige præstation
  • 00 gives for den utilstrækkelige præstation
  • -3 gives for den ringe præstation

Et 12-tal skal ikke stå alene

Udmeldingen bliver positivt modtaget hos Danske Studerendes Fællesråd og i Danmarks Lærerforening.

Sana Mahin Doost, talspersonen i Danske Studerendes Fællesråd, tror dog ikke en ændring af karakterskalaen kan løse alle problemer.

- Det er ikke afgørende, om det er den ene eller anden karakterskala – det er formativ feedback, som er afgørende. Et 12-tal skal ikke stå alene, siger hun til TV 2.

Sana Mahin Doost er enig i, at den ekstra gode indsats skal belønnes. Til gengæld mener hun ikke, at der er behov for en ny karakter. Derimod er der behov for, at den studerende får mere feedback.

- Midterkaraktererne siger intet, fordi de er for brede. Du kan godt få 7 hele vejen igennem din uddannelse og stadig udvikle dig, men det ved du ikke, om du gør, hvis du ikke får feedback, siger hun.

Folkeskoleelever bør vurderes anderledes

Den holdning er formanden for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Jeanette Sjøberg, enig i.

- Det er tilbagemeldingen, der er vigtig. Det er det, eleverne lærer af, siger hun til TV 2.

Hun er dog positivt indstillet over for udsigten til et nyt karaktersystem.

- Karakterræset rammer også folkeskolen, og derfor bør eleverne vurderes på anden vis – som for eksempel med kommentaren ’sikker præstation’. Og så er det relevant at diskutere, om der skal være samme system i folkeskolen og universiteterne. Der er brug for en rangliste - det skal der være. Men det bør gøres med ord, så vi ikke får fastlåste stempler, advarer hun.

Samtidig medgiver Jeanette Sjøberg, at det er svært at navigere i midterkarakterne.

- 4 dækker gammelt 7 og 8. 7 dækker 8, 9 og 10. Det er blevet sværere at vurdere elevernes faglige udvikling, fordi springene er så store, siger hun.

Klar i løbet af foråret

Med ændringen håber Tommy Ahlers at kunne sikre en karakterskala med et klart signal om, at studerende i Danmark skal være nysgerrige og have mod. Både på grunduddannelser, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Arbejdet med at ændre karakterskalaen går i gang nu. I første omgang i et samarbejde mellem uddannelses- og forskningsministeren og undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Herefter vil de nye løsningsforslag komme til intern diskussion i regeringen, inden Folketingets øvrige partier bliver inddraget. Forventningen er, at regeringen er klar til at fremlægge en ny karakterskala i løbet af foråret.

Bygger videre på 7-trinsskalaen

Samtidig anerkender Tommy Ahlers, at der er gode elementer i 7-trinsskalaen, som der kan bygges videre på.

Han medgiver, at 7-trinsskalaen blandt andet blev indført i 2007 med det argument, at det gamle 13-tal ikke kunne sammenlignes på en international skala.

- Evalueringen siger, at det lykkedes at lave noget nyt, som var mere anvendeligt internationalt. Det skal vi ikke droppe. Men jeg tror godt, at vi kan finde en måde at belønne det ekstraordinære uden decideret at sige, at der nu skal være et 14-tal eller noget i den retning, uddyber ministeren.

- Det kan også være, at det internationale samarbejde omkring det her har flyttet sig, så der er rum til noget mere. Det skal vi kigge på nu. Men vi bygger videre på det eksisterende.

Opgør med perfekthedskulturen

Tommy Ahlers vil på nuværende tidspunkt ikke komme nærmere ind på, hvordan en eventuel ekstra belønning fremadrettet kan løses på karakterskalaen.

Dog tilføjer ministeren, at han i sit arbejde også vil se nærmere på gennemsigtigheden i brugen af karakterskalaen.

- Det vigtigste mål med justeringerne er, at vi får en karakterskala, der fortæller de studerende, at det handler om, hvor god du er. Ikke hvor mange fejl, du har. Og at vi fortæller, at det perfekte resultat ikke findes. Hvis du virkelig vil have den bedste karakter, så skal du turde nogle ting. Det kan du ikke slå op i en bog, siger Tommy Ahlers.

Ministeren håber, at en justering af karakterskalaen kan blive led i et generelt opgør med perfekthedskulturen.

- Det at uddanne sig skulle gerne handle om at være nysgerrig, modig og dygtiggøre sig, siger han.