Samfund

- Det er okay at være imod kvinder som præster, mener præst

Folkekirken har valgt at leve med det problem, at kvindelige præster oplever diskrimination, mener en præst.

Kvindelige præster skal lade være med at forsøge at ændre på tingenes tilstand og i stedet acceptere, at kønsdiskrimination på jobbet er et vilkår.

Det mener Henrik Højlund, der er præst i Kingos Kirke på Nørrebro i København, efter at en rundspørge foretaget af Jyllands-Posten viser, at hver fjerde kvindelige præst har følt sig diskrimineret på jobbet.

- Jeg synes ikke, at man skal have lov til at være imod kvindelige præster. Men jeg synes, at man skal have lov til at have den holdning, at kvinder ikke skal være præster. Det er ret væsentligt for mig at skelne, siger han.

I undersøgelsen har 631 kvindelige præster deltaget. Her har 158 svaret, at de på et tidspunkt har følt sig diskrimineret af en mandlig kollega på baggrund af deres køn.

Samtidig svarer 11 procent, at de har oplevet at blive nægtet et håndtryk af en mandlig kollega.

Plads til det allermest konservative

Lektor i teologi ved Aarhus Universitet Else Marie Wiberg Pedersen synes, det er forståeligt, at der findes sådanne holdninger i den danske folkekirke.

- Problemet stammer fra den måde, som folkekirken er opbygget på. Den er åben og rummelig. Derfor kan den rumme alt fra det mest liberale til det mest konservative, siger hun til TV 2.

Spørgsmålet er så, hvor langt rummeligheden i sidste ende kan gå. 

- For mig betyder rummeligheden, at folk giver plads til hinanden trods forskellige køn og holdninger, og ikke at man begynder at krænke eller chikanere andre, fordi de har et andet køn, som man ikke anerkender.

Folkekirken blev undtaget fra lov

Else Marie Wiberg Pedersen påpeger, at folkekirken blev undtaget fra ligestillingsloven, da den blev indført i 2000.

Hun forklarer, at man efterfølgende forsøgte at råde bod på det via Præsteforeningen ved at opstille et sæt færdselsregler. Disse kom desværre aldrig i brug, så vidt Else Marie Wiberg Pedersen ved.

Hun mener, at den danske folkekirke bør lade sig inspirere af den svenske, hvor man ikke kan virke som præst, hvis ikke man ikke anerkender, at der også er kvindelige præster.

- Og i præsteløftet, som alle præster jo har afgivet, står der, at man også skal beflitte sig på at opføre sig som en god kollega. Det kunne man ihvertfald følge op på, siger hun.

- Man må se på folkekirken som en meget stor og kompleks arbejdsplads, hvor der må være regler for, hvordan man opfører sig overfor hinanden. Grænsen må gå ved krænkelse og chikane.

Ifølge Else Marie Wiberg Pedersen bør der kigges på, om det stadig skal være lovligt at være imod kvinder i embedet.

Man kan ikke gøre gøre noget ved det

Men det er Henrik Højlund ikke enig i.

- Jeg mener faktisk ikke, at man kan gøre noget ved det. Folkekirken har valgt at leve med det problem, at nogle kvinder føler sig diskrimineret.

- Men folkekirken har også valgt at leve med, at der er en række mandlige præster med mine holdninger, som også kan føle sig ret diskrimineret, siger han og forklarer, at det er, fordi holdningen er så ilde set.

- Det kan i de fleste sogne gøre det umuligt for en mand med de holdninger at få præsteembede, tilføjer han.

Der er forskel på mænd og kvinder

Heller ikke Præsteforeningen eller kirkeminister Mette Bock (LA) bakker op om idéen med at give afkald på rummeligheden i folkekirken.

For Henrik Højlund handler det særligt om et af Bibelens - for ham - klare budskaber - nemlig at der er forskel på mænd og kvinder. Og det bør man følge.

Det er altså ikke, fordi den ene er mindre værd end den anden, forklarer han og understreger, at det er "umuligt at svare kort på".

- Det handler simpelthen om rollefordeling. Der er meget tydeligt i Det Nye Testamente og i hele Bibelen tale om rollefordeling mellem mand og kvinde. Ligesom at der også er biologisk forskel på mænd og kvinder, siger han.

Kvindelig præst fik at vide, hun ville ende i helvede

Sognepræst Heidi Sun fortæller til Jyllands-Posten, at hun som studerende fik at vide, at hun som kvinde og præst vil ende i helvede.

Men hun opfatter det ikke som diskrimination, uddyber hun til Ritzau.

- Jeg synes ikke, vi skal sætte regler for, hvad vi må tro som præster i folkekirken. Men jeg synes, at der bør være nogle rammer for, hvordan vi skal håndtere, at vi har forskellige holdninger.

Hun understreger dog, at det er nogle "skræmmende høje tal" i Jyllands-Postens rundspørge.