Samfund

Engelsk invaderer det danske sprog

Ny forskning viser, at dansk rummer 12.000 lån fra engelsk, og det er op imod 10 procent af hele vores ordforråd

Dansk har altid lånt fra skiftende tiders dominerende sprog.

Men gennem det 20. århundrede blev den engelske påvirkning stadig kraftigere, og her i det 21. århundrede er den med sprogforskeren Henrik Gottliebs ord "monumental" og består af 12.000 anglicismer. Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Mange af de ord, som er kommet til os fra engelsk, kan vi slet ikke undvære. For eksempel ordet 'film'. Men frekvensen af anglicismer er i dag så høj, at mange danskeres sproglige tolerancetærskel er udfordret, siger Henrik Gottlieb, som er lektor ved institut for engelsk, germansk og romansk på Københavns Universitet.

Han er dansk bidragyder til den globale anglicismedatabase Glad, som 100 forskere er i færd med at opbygge.

Projektet løber frem til 2021, og indtil nu har forskeren ført cirka halvdelen af det anslåede antal anglicismer, altså 6000, ind.

- Det skal ses i forhold til, at almindelige danske ordbøger rummer mellem 50.000 og 100.000 ord. Det er min vurdering, at mellem fem og ti procent af ordstoffet i dansk i dag kommer fra engelsk, siger Henrik Gottlieb, hvis formulering om det "monumentale" omfang indgår i hans nye bog, 'Echoes of English', som han netop har færdiggjort manuskriptet til.

- Det er kun nogle anglicismer, som ser ud til at give anfægtelser. En af de mest højfrekvente lige nu er 'app', som siden 2008 har haft en kometagtig karriere i sproget, men ikke har givet så meget ballade, selvom staveformen med en dobbeltkonsonant til sidst bryder med gængse danske staveprincipper.

Oversmarte udtryk irriterer

Mere irritation vækker det, når der i it eller erhvervslivet bruges oversmarte engelske udtryk, eller når man siger 'rolig nu', som er overtaget fra det engelske 'easy now', i stedet for 'tag det roligt', forklarer Henrik Gottlieb.

Han tilføjer dog, at selvom mange ord kommer ind fra engelsk med nye betydninger, så er det i overvejende grad danske grammatiske principper, vi følger, og nogle af de allermest udbredte ord, funktionsordene, er fortsat i altovervejende grad danske.

Men også her trænger engelsk sig på.

- Et eksempel er endelsen '-ish', som en del unge sprogbrugere sætter ind for enden af et andet ord, på samme måde som man kan gøre med 'agtig'. Her vil mange råbe vagt i gevær, for her er man inde at ændre på nogle af de mere intime, lukkede funktioner i sproget, vurderer Henrik Gottlieb.