Togulykke Storebælt

Vogntypen fra Storebæltsulykken væltede i Norge i 2006

Men ulykken i Norge skete ved lav hastighed, og ved ulykken på Storebælt blæste det, understreger direktør fra norsk havarikommission.

En ulykke med en vogntype som den, der var involveret i togulykken på Storebæltsbroen, hvor otte mennesker omkom, skete i 2006 i Norge, skriver Berlingske torsdag.

For 13 år siden var det låsemekanismen, der fejlede på to forskellige vogne med en godsvognsulykke. Det viser rapporten fra den norske pendant til Havarikommissionen.

Det vides endnu ikke, om det som i Norge er låsemekanismen mellem de to vogne, der er årsag til ulykken på Storebæltsbroen 2. januar. Men tirsdag udstedte Trafikstyrelsen et øjeblikkeligt forbud i foreløbigt 14 dage mod kørsel med sættevogne (også kaldet lastbiltrailere) læsset på lommevogne (særlige godsvogne, der kan transportere og holde en trailer på plads).

Til TV 2 siger Kurt Olsen, afdelingsdirektør for jernbaner ved den norske Stats Havarikommisjon for Transport, til Berlingske, at han ikke ved, om oplysningerne om ulykken dengang blev delt med de danske myndigheder.

- Jeg ved ikke, om de danske myndigheder blev orienteret dengang, siger Kurt Olsen.

Han understreger, at der er et godt samarbejde mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland om udveksling af informationer.

Forskel på ulykker

Men han peger også på forskellene mellem de to ulykker.

I den norske ulykke rev en sættevogn sig løs fra sin godsvogn, men den faldt ikke af sporet, som det formentlig skete ved den danske ulykke.

- Grunden til, den ikke faldt af, var, at toget kørte med relativ lav hastighed, siger Kurt Olsen.

Han påpeger også, at det ved ulykken på Storebæltsbroen blæste kraftigt, hvilket ikke var tilfældet ved den norske ulykke i 2006.

Preben S. Pedersen, næstformand i Dansk Jernbaneforbund, siger til Berlingske, at han efter at have læst rapporten fra den norske ulykke ikke kan vurdere, om fejlen ved låsemekanismen er den samme, som blev afsløret i mandags - og som udløste et forbud fra Trafikstyrelsen mod kørsel med vogntypen.

- Men det virker sådan, og hvis fejlen er den samme, så er det foruroligende, siger han til Berlingske.

Fik ikke besked om tysk ulykke

Flere transportordførere på Christiansborg kræver desuden handling fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), efter det er kommet frem, at de danske myndigheder ikke fik besked om en ulykke i Tyskland i 2014, der kan ligne den på Storebælt.

- Vi skal ned og slå i bordet på EU-niveau og sige, at det er uacceptabelt. Meldingerne skal igennem med det samme. Det her er ikke atomfysik, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, til TV 2.

Transport-, bygnings-, og boligminister Ole Birk Olesen (LA) vil ikke stille op til interview med TV 2 om sagen. Han har i stedet sendt et skriftligt svar.

- Det er uacceptabelt og under al kritik, at en sådan ulykke kan ske i Tyskland, uden vi får viden om det i Danmark. Når vi har et overblik over, hvad vi samlet vil opfordre EU-myndighederne til som konsekvens af ulykken på Storebælt, vil jeg naturligvis straks henvende mig klart og utvetydigt på et passende højt niveau, skriver Ole Birk Olesen.