Samfund

Advokat mener, dræbt ulv kan være hybrid og kræver ny DNA-prøve

Miljøstyrelsen fastholder, der var tale om en ulv. En forsker undrer sig over, hvad han kalder unødige spekulationer.

Der skal laves en helt ny dna-analyse af den ulv, der blev skudt i april sidste år.

Det mener advokat Jan Schneider, der er forsvarer for Mourits Troldtoft, som er dømt for at skyde ulven.

Jan Schneider mener ikke, at den første analyse tilstrækkeligt fastslår, hvorvidt den nedskudte ulv reelt var en ulv eller en såkaldt hybrid – en ulv blandet med tamhund.

Samtidig undrer en forsker sig over, at Miljøstyrelsen ikke fremlægger hele dna-analysen.

Forsvarsadvokat Jan Schneider kræver at få lov til at indhente ny dokumentation i forbindelse med en kommende ankesag, hvor Mourits Troldtoft skal i Vestre Landsret.

-  Vi har kun fået en enkelt linje tekst og et stamtræ udleveret. Den fulde undersøgelse har vi ikke på noget tidspunkt fået, og det udgør selvfølgelig et betydeligt retsikkerhedsmæssigt problem. Især fordi det her er den første sag af sin art i Danmark, siger han til TV 2.

Vi har ikke grund til at tvivle på, at det er en ulv

Anne-Marie Vægter Rasmussen, kontorchef i Miljøstyrelsen

Advokat: Enhver sten skal vendes

Mourits Troldtoft, der i september blev idømt 40 dages betinget fængsel i byretten, stod for første gang frem i et interview på TV 2 i søndags.

Her kom det frem, at han ikke mener, det dyr, han skød, reelt var en ulv, men derimod en hybrid.

Hybridulve

Ulven og tamhunden, som nedstammer fra ulven, er så nært genetisk beslægtet, at de kan få unger med hinanden. I sådanne tilfælde bliver afkommet hybrider af både ulv og hund.

Hybrider ikke beskyttede af EU's habitatdirektiv og skal aflives, hvis DNA-undersøgelser kan bekræfte, at der er tale om hybrider.

Der findes ikke regler for, hvor stor en del af DNA'et, der skal stamme fra hund, før man klassificerer en ulv som en hybridulv.

Kilde: Miljøstyrelsen

Det er et standpunkt, som hans forsvarsadvokat, Jan Schneider, altså har tænkt sig at fremføre i den kommende ankesag, der er sat til at begynde ved Vestre Landsret i slutningen af februar.

Er der tale om en hybrid og ikke en ren ulv, kan det nemlig have betydning for Mourits Troldtofts straf. 

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det her ikke handler om at være for eller imod ulve. Min eneste interesse er at få den her sag belyst til bunds og få enhver sten vendt, så retten har en mulighed for at træffe en afgørelse på det korrekte grundlag.

Styrelse: Ingen grund til at tro, det ikke er en ulv

Retten i Herning afgjorde, at den dræbte ulv reelt var en ulv. Det skete blandt andet på baggrund af resultatet af en dna-analyse foretaget på et institut i Tyskland for Miljøstyrelsen, der forvalter ulveområdet.

Resultatet viste, at ulven var én ud af i alt otte hvalpe født i Danmark i 2017. Forældrene var det såkaldte Ulfborg-kobbel navngivet efter den vestjyske by, hvor de holdt til.

Disse ulve er individbestemt, er registreret under et unikt nummer og betragtes af Miljøstyrelsen som værende en del af den centraleuropæiske ulvebestand.

- Vi kender både forældrene, bedsteforældrene og de fleste af oldeforældrene til den pågældende ulv, som er en del af den centraleuropæiske ulvebestand. Så vi har ikke grund til at tvivle på, at det er en ulv, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Anne-Marie Vægter Rasmussen til TV 2.

I Tyskland, hvor de første danske ulve stammer fra, har der dog været flere sager, hvor hunde og vilde ulve har fået hvalpe. Alligevel fastholder Anne-Marie Vægter Rasmussen, at den centraleuropæiske ulvebestand ikke er blandet med hund.

- De (hvalpe af ulv og hund, red.) er jo helt tydeligt ikke en del af den centraleuropæiske ulvebestand. Derfor har man i Tyskland gjort en indsats for at få dem udryddet. Det er man stadig i gang med, og det samme ville ske, hvis det forekom i Danmark.

Ifølge Anne-Marie Vægter Rasmussen findes der ingen officielle regler for, hvor stor en del tamhund, der skal være i en ulv, for at den betragtes som en hybrid, men hun siger:

- Udgangspunktet er, at en hybrid består af 50 procent ulv og 50 procent hund, altså en direkte krydsning.

Miljøstyrelsen har ikke dna-analyse

På sidelinjen står dna-forsker ved Københavns Universitet Anders Hansen og undrer sig over diskussionen om hybrider.

Han mener, at det i Danmark er kutyme at fremlægge hele dna-profiler i danske retssager. Han mener, at Miljøstyrelsen bør imødekomme forsvarsadvokatens påstand ved at fremlægge de bagvedliggende analyser for dna-prøven.

- Det ville reducere mængden af spekulation. Så kan man sige ja eller nej i stedet for, at det bliver rygtebaseret, hvor man har en masse tanker om, hvad der er lavet, og hvad der kunne være lavet. Vi havde jo ikke diskuteret det her, hvis der ikke var noget at diskutere.

TV 2 har bedt Miljøstyrelsen om aktindsigt i de bagvedliggende analyser af dna-prøven, men disse er styrelsen ikke i besiddelse af.

Hvorfor har I det ikke?

- Vi er jo ikke genetiske forskere. Derfor indhenter vi faglig rådgivning fra nogle, der har viden om det. Men hvis der er andre, der gerne vil se det, så stiller vi os ikke i vejen, siger Anne-Marie Vægter Rasmussen og henviser til, at man i så fald skal rette henvendelse til forskere på Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus for at se analyserne.

Det er dem, som Miljøstyrelsen har givet opgaven at overvåge ulven i Danmark. Efter TV 2s henvendelse vil Miljøstyrelsen dog undersøge, om det kan lade sig gøre at fremskaffe hele dna-analysen.

Se dokumentaren 'Ulveland' tirsdag klokken 21.05 på TV 2 eller nu på TV 2 Play.