Samfund

Uenighed før retssag: Var det overhovedet en ulv, der blev skudt i Ulfborg?

Spørgsmålet kan få betydning, når sagen kommer for Vestre Landsret.

Ulv eller hybrid?

Det spørgsmål kan meget vel komme til at fylde en hel del, når Vestre Landsret i februar skal tage stilling til sagen, hvor Mourits Troldtoft ved byretten er dømt for at have overtrådt jagtloven og bekendtgørelsen for artsfredning, da han i april sidste år skød og dræbte en hunulv på sin jord i Vestjylland.

Den 66-årig mand fra Ulfborg blev i efteråret idømt 40 dages betinget fængsel ved Retten i Herning.

Mens Statsadvokaten - nøjagtigt som anklagemyndigheden ved byretten - slet ikke er i tvivl om, at det dræbte dyr var en ulv, er Troldtoft stenstikker på, at det var en såkaldt hybridulv, han skød.

- Jeg er stadigvæk overbevist om, at det er en hybrid, og at der er meget hund i den, siger han og begrunder sin overbevisning med den adfærd, han har observeret.

Den virkede for eksempel ikke bange for traktorer, forklarer han i TV 2s dokumentar 'Ulveland'.

Hybrider skal aflives

Netop hvorvidt der var tale om en ulv eller en hybrid kan få betydning for strafudmålingen. 

For mens ulven ved EU-lov er fredet, foreskriver selv samme lov, at hybrider skal aflives for at beskytte ulvearten. Dette er dog ikke ens betydende med, at man som privat blot må skyde dem. Aflivning af hybrider må kun ske, hvis myndighederne godkender det.

Hybridulve

Ulven og tamhunden, som nedstammer fra ulven, er så nært genetisk beslægtet, at de kan få unger med hinanden. I sådanne tilfælde bliver afkommet hybrider af både ulv og hund.

Hybrider ikke beskyttede af EU's habitatdirektiv og skal aflives, hvis DNA-undersøgelser kan bekræfte, at der er tale om hybrider.

Der findes ikke regler for, hvor stor en del af DNA'et, der skal stamme fra hund, før man klassificerer en ulv som en hybridulv.

Kilde: Miljøstyrelsen

På trods af sidstnævnte brugte Mourits Troldtofts advokat under sagen ved byretten hybrid-lovgivningen som argument for, at hans klient skulle frifindes. Han stillede blandt andet spørgsmål ved den DNA-analyse, som Senckenberg Institut har lavet. Og det planlægger han at gøre igen.

Analysen viste, at den nedskudte ulv var en af de hvalpe, som det danske ulvepar fik i 2017 – og at den dermed var en del af den centraleuropæiske ulvebestand. Men slægtskabet kan ikke stå som bevis alene, lød det i byretten fra forsvarer Jan Schneider.

Og bestyrelsesmedlem fra 'Ulvefrit Danmark' bakker op: 

- Vi har ikke set nogen beviser for, at det rent faktisk var en ulv. De har kun foretaget en slægtsanalyse. Hvorfor lægger man dem ikke frem, hvis de er der? Hvad er det, de skjuler? Spørgsmålet er, om det er de rigtige DNA-test, der er foretaget.

Analyser er ikke 100 procent sikre

Anders Johannes Hansen er genetiker og biolog ved Institut for Biologi på Københavns Universitet, og han forklarer, at alle hunde i dag stammer fra ulvene, men at det alligevel er muligt at skelne de to fra hinanden, fordi de har levet adskilt så længe. 

På den bagrund er det muligt at se, om der er tale om hybrider eller ulve. 

- Det handler om, at vi ved at kigge på DNA’en kan estimere, hvor meget der kommer fra den ulvepopulation, der findes nu, og hvor meget der stammer fra en europæisk hund.

Der mangler dog stadig forskning, der kan gøre det muligt at give et 100 procent sikkert resultat, forklarer han: 

- Men det er relativt målbart med de teknikker, vi har i dag. Vi ved, hvordan omkring 80 procent af arvematerialet fra ulven ser ud, og for hunden kender vi omtrent 90 procent. De sidste 10 til 15 procent kender vi ikke helt sikkert endnu.

- Vi har ikke hybridulve i Danmark 

Forskning til side er Thomas Niels Thomsen, formand for Ulvens Venner, slet ikke i tvivl om, at det dræbte dyr fra Vestjylland var en fuldblodsulv.

Mens nogle ulve-kendere, som TV 2 har talt med, mener, at der lever mellem 50 og 100 hybridulve i Danmark, mener andre - heriblandt Thomas Niels Thomsen - at der slet ikke eksisterer hybridulve i landet.

- Jeg tror ikke på, der er fritgående hybridulve i Danmark. Der er så få ulve i Danmark, og vi har helt styr på, hvilke de er, fortæller han. 

Han giver desuden ikke meget for Mourits Troldtofts beskrivelse af dyrets adfærd som argument for, at der var tale om en hybrid. 

- Du kan ikke vurdere den slags via adfærd. I Afrika nærmer vilde dyr sig jo også køretøjer. 

- Jeg er hundrede procent sikker på, at det er en ægte ulv. 

Vil frifindes

Den tiltalte Mourits Troldtoft holder trods modstand og debat fast i sin overbevisning. 

Men er det ikke bare noget juristeri, hvorvidt det er en hybrid eller en ulv?

- Nej, det er da absolut ikke noget juristeri, for det er spørgsmål om, hvordan de dyr de opfører sig.

Sagen starter ved Vestre Landsret den 26. februar. Her går Statsadvokaten efter at skærpe den straf på 40 dages betinget fængsel, som Mourits Troldtoft blev idømt ved byretten. 

Den tiltalte selv går efter at blive frifundet.

Se dokumentaren 'Ulveland' på tirsdag klokken 21.05 på TV 2 eller allerede nu på TV 2 Play.