Togulykke Storebælt

Staten aktiverer kriseberedskab efter ulykke og storm

Beredskabet hos den særlige Nationale Operative Stab er aktiveret efter ulykken på broen.

Staten har aktiveret sit kriseberedskab. Det sker efter ulykken på Storebæltsbroen med seks døde personer, og efter Danmark er blevet ramt af stormflod flere steder i landet.

- I forbindelse med de to hændelser - togulykken og forhøjet vandstand - har National Operativ Stab indkaldt de nationale beredskabsmyndigheder til et møde, og vi er gået i operationsberedskab for at håndtere situationen på kort og lang sigt, siger stabschef Per Jensen.

Staben koordinerer med centrale myndigheder

I forbindelse med større hændelser, katastrofer og sikkerhedsmæssige trusler kan den særlige Nationale Operative Stab, der i daglig tale kaldes NOST, træde sammen.

Stabens helt centrale opgave er at skabe og opretholde et overblik over en kritisk situation og styrke koordinationen mellem forsvar, politi og andre civile myndigheder, så mandskab og ressourcer fra forskellige sektorer udnyttes bedst muligt - ligesom relevante beslutningstagere skal være i stand til at reagere på et samlet og oplyst grundlag.

Rigspoliti leder staben

I NOST-staben, der som udgangspunkt ledes af Rigspolitiet, indgår repræsentanter for relevante myndigheder på lige fod og alt efter situationen. Det kan for eksempel være repræsentanter for Beredskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Afhængig af situationen og efter konkret vurdering kan repræsentanter fra andre myndigheder deltage i stabens arbejde.

Stabschef Per Jensen fortæller Til TV 2, at NOST holder møde onsdag eftermiddag. Her er Banedanmark, DSB og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indkaldt.

På mødet skal der blandt andet dannes et overblik over det beredskabet, der er til rådighed.

Togulykke med flere døde

Ulykken på Storebæltsbroen skete onsdag morgen, hvor et passagertog blev ramt af dele fra et godtog. Flere er døde, og der er også tilskadekomne.

Toget holder stadig på broen, mens de passagererne, der ikke kom til skade ved ulykken, blev bragt til et krisecenter i Nyborg, hvor der blandt andet var psykologer til stede. 

De kvæstede blev bragt til Odense Universitetshospital.

På toget var der 131 personer om bord, hvoraf to til tre var medarbejdere.