Samfund

Dansk hjerneforsker: Din smartphone gør dig glemsom

Ifølge en førende hukommelsesforsker tyder meget på, at digitale hjælpemidler som smartphones er med til at gøre vores hukommelse dårligere.

Er du også dårlig til at huske nye telefonnumre udenad, eller husker du kun halvdelen, når du handler? Så er det måske med god grund.

Vil du have testet din hukommelse?

TV 2 efterlyser testpersoner til et hukommelses-eksperiment, der foregår i samarbejde med Rigshospitalets Hukommelses-klinik og som strækker sig over tre måneder fra slutningen af januar.

Hvis det lyder som noget for dig, så send hurtigst muligt og senest 20. januar en mail til maey@tv2.dk med informationer om: Alder, køn, uddannelsestrin og hvor i landet, du bor. Skriv også gerne et par linjer om, hvorfor du ønsker at medvirke i eksperimentet.

Ifølge hjerneforsker Anders Nykjær fra Aarhus Universitet er der basis for at tro, at digitale hjælpemidler som gps, Google og indkodede telefonnumre i smartphonen er med til at sløve vores hjerner på nogle områder. Det hænger sammen med den måde, vi tilegner os ny viden på.

- Indlæring og hukommelse er meget tæt forbundet. Lærer man ikke rigtigt, så er der heller ikke noget, man kan huske. I virkeligheden kan man sige, at det er indlæringen, som er hele fundamentet. Og der gider vi ikke rigtig lære det, for der er ingen grund til det, forklarer Anders Nykjær som leder Aarhus Universitets nye grundforskningscenter i hukommelse, Promemo.

Færre forbindelser mellem nerveceller

Anders Nykjær henviser blandt andet til et udenlandsk forsøg fra 2018, der viser, hvordan en gruppe testpersoner, der brugte gps, dannede færre forbindelser mellem visse nerveceller i hjernen end kontrolgruppen.

Forsøget bestod af to grupper testpersoner og strakte sig over tre måneder. Begge grupper skulle lære at finde vej i nye omgivelser. Den ene gruppe ved hjælp af et gammeldags kort. Den anden gruppe ved hjælp af virtual reality-briller med indbygget gps.

Før og efter forsøgsperioden blev testpersonernes hjerner scannet, og det viste sig, at der undervejs blev dannet flere forbindelser mellem nerveceller i hjernen hos den gruppe, der brugte det fysiske kort til at lære at finde vej, mens der var blevet færre forbindelser hos de forsøgspersoner, som blev hjulpet af gps, og som ikke aktivt havde brugt hjernen til at finde vej.

Testgruppen med det fysiske kort havde bagefter lettere ved at finde vej i de nye omgivelser, end den gruppe der havde brugt gps.

Hjernen bliver "slap"

Forsøget viser ifølge Anders Nykjær, at hjernen groft sagt er som en muskel, der kan styrkes af at blive trænet, mens den omvendt kan blive ”slap” af ikke at blive brugt.

- Hjernen som helhed er rimeligt plastisk. Især den del som har med hukommelse at gøre. Og med plastisk mener jeg, at nervecellerne kan tale sammen og kommunikere. De sender udløbere ud og danner noget, der hedder synapser. Hvis man bruger hjernen meget, kan synapserne styrkes, og der kan dannes flere af dem, forklarer Anders Nykjær.

- Det viser også, at hvis vi ikke bruger hjernen selv, så bliver den ikke udfordret på samme måde. Og så er der visse ting i hjernen, der ikke dannes og måske ligefrem i et vist omfang svinder ind.

Noget, man ifølge hjerneforskeren selv rimeligt let kan gøre for at hjælpe sin hukommelse på vej, er at skrive ned.

- Hver eneste gang man skriver noget ned, så husker man det bedre. Det er også derfor, at selv hvis man skal over at handle ind, så laver man en huskeseddel. Bare det, at man skriver det ned, hjælper. For hvis man glemmer sedlen, så husker man det alligevel. Så brug hånden og brug hovedet aktivt – og ikke kun mobiltelefonen, opfordrer Anders Nykjær.

Vil du have testet din hukommelse?

TV 2 efterlyser testpersoner til et hukommelses-eksperiment, der foregår i samarbejde med Rigshospitalets Hukommelses-klinik og strækker sig over tre måneder fra slutningen af januar.

Eksperimentet går ud på at undersøge, om man ved hjælp af forskellige metoder kan styrke sin hukommelse. Før og efter forsøgsperioden skal man gennemgå en hukommelsestest på Rigshospitalet - og man skal regne med at blive filmet undervejs.

Hvis det lyder som noget for dig, så send hurtigst muligt og senest 20. januar en mail til maey@tv2.dk med informationer om: Alder, køn, uddannelsestrin, og hvor i landet du bor. Skriv også gerne et par linjer om, hvorfor du ønsker at medvirke i eksperimentet.