Samfund

Radikale kalder Lindholm-plan for vanvid - vil erstatte meldepligt med fodlænker

God opførsel skal fritage udlændinge på Kærshovedgård fra at melde sig på centret hver dag.

Det Radikale Venstre foreslår nu at lempe vilkårene for en del af de udlændinge, der er anbragt på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Partiet foreslår, at en del af de anbragte kan slippe for den daglige meldepligt på centeret, hvis de til gengæld frivilligt går med til at bære fodlænke.

- Vi ønsker at finde en praktisk løsning på det her problem, så det hverken bliver det ene eller det andet lokalsamfund, der skal bære hele den her byrde for os, siger de radikales politiske leder, Morten Østergaard, til TV 2.

Man kan ikke permanent bede dem opholde sig på et center. Derfor spørger vi, hvorfor vi bruger al den energi på at spærre dem inde

Morten Østergaard, politisk leder, De Radikale

Vil motivere med fodlænke

Torsdag kom det frem, at en stor del af de personer, der har melde- eller opholdspligt på Kærshovedgård, er forsvundet for de danske myndigheder. En aktuel opgørelse viser, at myndighederne ikke ved, hvor 328 af de indregistrerede personer befinder sig. Nogle af dem er rejst til udlandet på egen hånd, mens andre overtræder reglerne og opholder sig et andet sted i Danmark.

Udlændingene på Kærshovedgård:

Afviste asylsøgere er udlændinge, der ikke har overtrådt nogen love, men har fået afslag på deres asylansøgning, og som ikke kan eller vil rejse hjem.

Kriminelle udviste er udlændinge, der er dømt for kriminalitet i Danmark og har udstået deres straf og nu skal udvises.

Personer på tålt ophold kan ikke få asyl i Danmark, fordi de har begået alvorlig kriminalitet i Danmark eller i udlandet. Men de kan ikke udvises, fordi de risikerer tortur eller dødsstraf i deres hjemland.

De to sidste grupper skal efter regeringens plan placeres på Lindholm.

Det Radikale Venstre vil give en del af de indregistrerede personer mulighed for at erstatte den daglige meldepligt med en fodlænke, hvis en konkret vurdering – for eksempel baseret på god opførsel – taler for det.

- Hvis man kan motivere folk til at opføre sig ordentligt og sige til dem, at hvis de gør det i en periode, så er der mulighed for at tage ophold ved slægtninge eller andre, der kan forsørge dem, hvis bare vi ved, hvor de er. Det kan man bruge den her frivillige fodlænke til.

Men, Morten Østergaard, det er vel også en slags fængsel?

- Uanset hvem, der sidder i regningen, er situationen, at der er nogle mennesker, der ikke har lov til at være her i landet. Spørgsmålet er, hvad vi skal gøre. Man kan ikke permanent bede dem opholde sig på et center. Derfor spørger vi, hvorfor vi bruger al den energi på at spærre dem inde. Vi ved, at det går mentalt ned ad bakke for dem, at det kommer til at koste sundhedsvæsenet, og at det går ud over lokalsamfundene. 

Fodlænke skal erstattet Lindholm

Samtidigt foreslår de radikale, at klientellet på Udrejsecenter Kærshovedgård deles op, så man ikke længere blander både udvisningsdømte, folk på tålt ophold og afviste asylsøgere (se faktaboks, red.) på centret.

Det er det samme, som regeringen ønsker at opnå med det nye udrejsecenter på øen Lindholm ud for Sjælland, men det vil først stå klar i 2021. Morten Østergaard ønsker allerede nu, at man får skilt de kriminelle fra de ikke-kriminelle personer på Kærshovedgård. Det kan gøres både bedre og billigere med en fodlænke end en ø, mener de radikales politiske leder:

- Lindholm kommer til at koste trekvart milliard kroner og tage mindst et år at gennemføre. Det er vanvid. Vi skal finde en praktisk løsning, der virker. En fodlænke kunne være en bedre mulighed end den model, man har i dag, hvor vi ikke ved hvor tre ud af fire er.