Samfund

Ny fejl i recepter på Sundhedsplatformen - flere tusinde patienter ramt

Politikere vil have fjernet det udskældte IT-system efter opdagelsen af nye fejl på op imod 6.000 recepter.

I snart to år har Sundhedsplatformen været implementeret på sygehuse i Region Hovedstaden. Men det dyre og avancerede it-system, der skulle effektivisere arbejdsgange, bliver stadig kritiseret for at gøre det stik modsatte. Og i værste fald være til skade for patienterne. Det skriver DR.

Gennem de seneste måneder er flere alvorlige fejl på it-systemet Sundhedsplatformen blevet afsløret. Og nu kan det udskældte it-system skrive to nye fejl på listen, der omhandler medicin.

Det fremgår af en orientering, som er sendt til politikerne i Region Hovedstaden.

Den mest omfattende fejl handler om påsætning af forkerte mærkater på de pilleglas, patienter har hentet på deres respektive apoteker som det blev afdækket i oktober måned.

Nu viser det sig at også recepter, der er oprettet i det såkaldte Fælles Medicinkort, kan være ramt. Op imod 5.700 recepter og lægeordinationer gennem det seneste halve år kan være fejlbehæftede, når lægen efterfølgende ændrer i dosis i Sundhedsplatformen.

- Det kan ikke være rigtigt, at vi på den måde skal sætte patienternes sikkerhed på spil, siger sundhedsordfører Liselotte Blixt (DF) til TV 2.

Patienter skal kontaktes

Konsekvensen er, at et stort antal patienter i hovedstadsregionen kan forvente at blive kontaktet i den kommende tid, fordi det skal tjekkes, om de har taget skade af fejlen. Og hvis det står til DF og Liselotte Blixt, skal Sundhedsplatformen hellere udfases end udbedres.

- Vi ser den helst afskaffet, men vil selvfølgelig kræve de seneste informationer undersøgt til bunds også. Det rokker dog ikke ved, at vi vil gå ind for at få udviklet et nyt it-system, når der skal forhandles om en ny sundhedsreform, siger hun til TV 2.

Selv om de seneste måneder har påvist mangler ved Sundhedsplatformen, fortæller en brugerundersøgelse fra Region Hovedstaden og Region Sjælland omvendt, at tilfredshedsscoren svinger mellem 2,7 og 3,2 på en skala fra et til fem til trods for indkøringsvanskelighederne.

Læger laver sekretærarbejde

Det kan efter temperament muligvis tolkes i retning af, at glasset enten er halvt fuldt eller halvtomt. Men ikke hvis man spøger overlæge Jacob Rosenberg, der sidder i folketinget for Liberal Alliance og som også er medlem for regionsrådet i København.

- Det er et kardinalpunkt, at pationternes sikkerhed er på spil. Men et andet meget vigtigt punkt er også, at det langt overvejende er lægerne, der laver lægesekretærernes arbejde. Det er at tage folk med en høj løn og får dem til at lave arbejde, som folk med langt lavere løn kan lave, siger Rosenberg i et interview med itwatch.dk.

I juni måned dokumenterede en undersøgelse fra Statsrevisorerne, at Sundhedsplatformen havde medført forringet aktivitet på hospitalerne som følge af træghed i systemet.

Det var forventet, at tre uger var nok til at få systemet til at fungere lydefrit. Men Statsrevisorerne konkluderede dengang, at der halvandet år efter systemets ibrugtagning stadig var betydelige problemer.

Ved den lejlighed erkendte regionsformand Sophie Hæstorp Andersen, at man er "blevet klogere undervejs".

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) til de seneste problemer med Sundhedsplatformen.