Samfund

Forsvaret sender betjente fra grænsen til gaderne

Der er i år rejst flere sigtelser, og borgeres tillid stiger. Det skyldes færre grænsebetjente, mener politi.

Når biler kører ind i Danmark fra Tyskland, står Forsvaret og politikadetter oftere for grænsekontrollen end tidligere.

Det giver politibetjente tid til at fokusere på arbejdet i de lokale politikredse.

Det viser en opgørelse, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har sendt til Folketingets Retsudvalg.

Mens betjente havde flere end 626.000 timer ved grænseovergangene i 2016, var det tal bare 185.000 for de første ti måneder af 2018.

Udviklingen vækker glæde hos Thomas Kristensen, der er pressechef i Rigspolitiet.

- Det er jo dejligt, at vi har fået vores folk tilbage til politikredsene, hvor de kan varetage de øvrige opgaver, som politiet har, siger han.

Efterforskning går hurtigere

Når betjente sikrer grænseovergange, går tiden fra andre ikke-akutte opgaver som sagsbehandling, og for flere sagstyper har der været forlænget behandlingstid.

Men med flere folk tilbage på stationerne går efterforskningen nu hurtigere, fortæller Thomas Kristensen.

- Politifolk arbejder med de sager, der ligger, og får fundet den mistænkte og rejst nogle sigtelser, så vi kan få afsluttet sagerne, siger han.

De cirka 400.000 ekstra mandetimer kan allerede mærkes, mener pressechefen. 2018 har den højeste såkaldte sigtelsesprocent i et årti.

Tallet angiver antal rejste sigtelser i forhold til antal anmeldte forbrydelser. I år var politiet 11. december på 42 procent.

En procentandel, som rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg kaldte for "rigtig god". Til sammenligning var den 35 i såvel 2016 som i 2017.

Stigende tillid fra befolkningen

Desuden viser årets trygheds- og tillidsmåling fra Rigspolitiet, at borgerne i stigende grad tror på, at politiet kommer og hjælper, når der er brug for det.

- Det tror vi da også, hænger sammen med, at folk oplever, at politikredsene har fået deres mandskab tilbage, siger pressechefen.

Selv om betjente er rykket fra grænseovergange, skal nogle vogte ved et kommende udrejsecenter på øen Lindholm mellem Sjælland og Møn.

Det estimeres, at der skal 70-80 fuldtidsbetjente til at døgnbemande centret.