Chefer i staten får bonusser trods skandaler

Skat udbetalte bonusser til chefer tilknyttet det nu lukkede digitale inddrivelsessystem, EFI.

En række statsansatte chefer har fået bonusser, selvom de har haft ansvaret i skandalesager.

Det skriver Jyllands-Posten.

Avisen har gennemgået Rigsrevisionens beretning for statsregnskabet i 2017.

Af den fremgår det blandt andet, at Bygningsstyrelsen har udbetalt 11 bonusser til ledere, som har været tilknyttet byggeriet af Niels Bohr Bygningen. Et projekt, som har overskredet både tidsrammer og budget. Indtil nu er budgettet løbet 1,3 milliarder kroner over rammerne.

Bonus til chefer for skatteskandale

Og lederne i Bygningsstyrelsen er ikke ene om at have modtaget bonusser, selvom de har stået i spidsen for skandalesager. I Skat blev der udbetalt bonusser på mellem 50.000 og 100.000 kroner til chefer tilknyttet det skandaleramte digitale inddrivelsessystem EFI.

Samtidig kunne en chef i Banedanmark hæve den maksimale bonus på 100.000 kroner, selvom resultatkontrakten for det nye signalsystem ikke blev opfyldt. Også det system har sprængt tidsrammerne, og regningen her indtil nu løbet 4,4 milliarder kroner over budgettet.

I forbindelse med fremlæggelsen af beretningen udtalte den tidligere formand for statsrevisorerne, Peder Larsen (SF) kritik af forholdene på området. Heller ikke den nuværende formand er tilfreds.

- Hvis de ikke opfylder det mål, som man har opstillet, så har de fået en resultatløn alligevel. Hvis de ikke opfylder de ting, man har aftalt på papiret, skal de selvfølgelig ikke have en resultatløn, siger Henrik Thorup (DF) til TV 2, og lover at Rigsrevisionen vil følge udviklingen på området.

Brugen af bonusser undersøges

Siden beretningen kom i august har Finansministeriet sat gang i yderligere en undersøgelse af brugen af bonusser og resultatkontrakter i staten. Resultatet af den er endnu ikke klar.

Ifølge Jyllands-Posten er brugen af bonusser i form af resultatløn og engangsvederlag steget med ni procent i forhold til året forinden, så der i 2017 blev udbetalt 170 millioner kroner.

Sophie Løhde (V), minister for offentlig innovation og ansvarlig for lønforhold i staten, har igangsat en analyse af brugen af resultatløn.

- Og når analysen inden længe er klar, vil jeg blandt andet tage stilling til, om der er behov for klarere retningslinjer på området, udtaler hun til avisen i en skriftlig kommentar.