Samfund

Cement forurener mere end fly og skibe - og der bliver bygget med det som aldrig før

Forsker vil have ændringer i den måde, vi bygger på. Cementbranchen erkender problemet, men afviser lovgivning.

Hvis cement var et land, så ville det være et af de mest forurenende lande i verden.

Det ville kun blive overgået af Kina og USA og være på niveau med Rusland og Indien. 

For som det er nu, er vi dybt afhængige af cement, som er hovedbestanddelen i beton, som bruges til at bygge i alle dele af verden. Og med stigende rigdom og større byer på verdensplan bliver det mere efterspurgt i fremtiden. 

Forurener mere end fly og skibe

Ifølge DTU står cement for fem procent af verdens samlede udledning af CO2. Ifølge andre internationale forskere er andelen dog højere. Cicero, som er en norsk klimaforskningsenhed, vurderer, at det er op til otte procent. Det samme gør ETH, som er det teknologiske institut i Schweiz.

Uanset andelen er det for eksempel mere end den udledning, der kommer fra de mange fragtskibe, der transporterer varer verden rundt. De står for omtrent 2,5 procent. Eller for al flytrafik i verden, som står for over to procent af den samlede CO2-udledning. 

Især i Kina går det stærkt. Ifølge BBC brugte Kina mere cement mellem 2011 og 2013, end USA gjorde i hele det 20. århundrede.

Beton er nemlig blevet det foretrukne byggemateriale til både store og små projekter.

Det er brugt til alt fra sociale boligbyggerier til Storebæltsbroen, men for eksempel også verdens højeste bygning, Burj Khalifa, i De Forenede Arabiske Emirater.

Der er forskellige måder at producere cement på, men de vigtigste elementer er kridt, sand og vand.

Materialerne opvarmes ved temperaturer på mellem 1400-1500 grader i en roterende, cylinderformet ovn. I den proces produceres de såkaldte cementklinker, som så er det materiale, man laver cementpulveret af.

For det første kommer der CO2-udledning i forbindelse med en række kemiske reaktioner under produktionen. Og derudover er det selve opvarmningen, der er skidt for miljøet.

Forsker: Vi skal tænke anderledes

Men problemet er ikke kun cement.

I det hele taget er der noget galt i den måde, vi bygger bygninger på, mener Michael Faber, som er professor ved Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet og formand for ekspertgruppen JCSS.

For eksempel skal beton ifølge ham anvendes på en anden måde, så det bruges sammen med mere bæredygtige materialer.

- Men så er der også den generelle observation, at man i byggeriet skal lade være med at bygge nyt, når man kan undgå det. Og det er nok en af de allerstørste muligheder, vi har, siger Michael Faber.

Det lyder enkelt, men er sværere i praksis, mener han. Groft sagt skal byggebranchen opdrages til at bruge færre materialer - og i højere grad genanvende de materialer, der allerede er brugt, hvis en bygning skal rives ned.

Dansk Beton: Beton gør gavn

Branchen synes også klar over, at der er noget galt. Senest har en nystiftet global brancheorganisation for cement og beton, GCCA, set dagens lys. For nylig har den også deltaget ved klimatopmødet COP24 i Polen. 

Og målet er, at branchen samlet set skal reducere udledningen af CO2 med 16 procent inden 2030, hvis den skal leve op til løfterne i klimaaftalen fra Paris i 2015.

Spørger man i den danske byggebranche, er det i første omgang vigtigt at huske på, at beton gør meget gavn. Det siger Thomas Uhd, som er branchedirektør i Dansk Beton, som hører under Dansk Byggeri.

- Når vi kigger på, at vi gerne vil have god mobilitet med broer og veje og også gerne vil have gode, brandsikre huse, så har vi brug for materialer til at bygge de ting med. Og min pointe er egentlig, at vi bestemt skal have CO2-udledningen fra cement og beton for øje, men på samme tid også skal huske, at det er et af verdens mest brugte byggematerialer, som også gør en masse gavn, siger Thomas Uhd.

Her fremhæver han blandt andet kloakker, rentvandsreservoirer, havne og andre infrastrukturer, som er lavet af beton.

- Men den anden side er, at både cement- og betonindustrien er yderst opmærksomme på den her CO2-udledning, og at der bliver arbejdet benhårdt på at minimere aftrykket, siger Thomas Uhd.

Arbejder på nye løsninger

Det sker blandt andet gennem projektet Grøn Beton II, som ledes af Teknologisk Institut, men også involverer cementvirksomheder.

Her viser arbejdet, at man kan opnå en reduktion på op til 30 procent i CO2-udledningen ved at designe betonen på en anden måde og arbejde med en ny betontype, som virksomheden Aalborg Portland har patent på og er ved at udvikle.

Ifølge Michael Faber er det dog ikke nok at stole på, at en række teknologiske landvindinger vil gøre byggeriet mere grønt. Der er brug for nye normer.

- Vi skal have opgraderet vores normer for, hvordan vi bygger, så der er 100 procent fokus på, hvor mange CO2-ækvivalenter der må bruges til forskellige byggerier. 

Thomas Uhd ser gerne, at byggeriet arbejder hen imod mere bæredygtighed ved blandt andet at genanvende materialer. Men det skal i første omgang ikke være med tvang gennem lovgivning.

- Mange siger, at løsningen må være at regulere, men hvis løsningerne ikke er klar og udviklede endnu, tror jeg ikke, at man får så meget ud af at stille de krav. Så vil man få vanskeligere ved at bygge det, man gerne vil bygge - og måske vil det også blive dyrere, siger Thomas Uhd.

Uanset hvad ser det ud til, at der bliver brugt mere cement i fremtiden.

En nylig rapport fra det det internationale energiråd, IEA, forudser nemlig, at befolkningsvækst og tilflytninge til verdens byer vil betyde, at cementproduktionen vil stige mellem 12 til 23 procent inden 2050.