Begravelser bliver gratis for medlemmer af folkekirken - men kun nogle steder

Der er splittelse omkring, hvorvidt det er en god idé at gøre begavelser og bisættelser gratis for folkekirkens medlemmer.

8500 kroner koster det at få et gravsted og få nedsænket kisten eller urnen, hvis man skal begraves i en af de ti kirker, der er i Fredensborg Provsti. Men det er kun indtil nytår. Derefter vil det være det gratis for medlemmer af folkekirken.

Den model er allerede indført på Fyn i de i alt 68 kirker, som er en del af provstierne Svendborg Midtfyn og Faaborg. Og i 2020 følger provstierne i Vejle og Ribe også trop.

- For os er kirkegårdsdriften en helt central folkekirkelig opgave, men man skal selvfølgelig tænke på, at når man bruger pengene på kirkegårdsdrift, så er der færre penge til aktiviteter, de kirkelige handlinger, koncerter og alt det sociale arbejde, siger Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af menighedsråd.

Han ser ikke noget galt i, at medlemsbetingelserne ikke er ens for alle medlemmer af folkekirken.

- Jeg synes, det er helt fint, at man lokalt træffer den beslutning. Behovene kan være forskellige, og nogle steder satser man mere på, at der skal være plads til det kirkelige børne- og ungdomsarbejde og socialt arbejde i sognene. Det er noget, man må tage lokalt, mener Søren Abildgaard.

Vil skabe øget ulighed

Ifølge beregninger fra Fredensborg Provsti kommer det til at gøre et indhug i budgettet på 1,2 millioner kroner, når provstiet fremover skal betale for begravelserne.

Det koster en begravelse/bisættelse

  • Prisen på en begravelse eller bisættelse løber typisk op i 20.000-25.000 kroner.
  • En gravplads kan i pris variere fra 1000 kroner til 10.000 kroner.
  • Provstierne kan selv vælge, hvor meget de vil give i tilskud til medlemmer af folkekirken - både til selve gravpladsen og til gravningen af hullet til kisten/urnen

Kilde: Foreningen Liv og Død

- Vi har i mange år været flinke til at betale af på gælden og holde bygningerne i flot stand uden at sætte kirkeskatten op. De seneste år har vi håndteret flere uforudsete udgifter uden at låne, og vi har nu en så god økonomi, at vi er blevet enige om at lave denne gode løsning for folkekirkens medlemmer i provstiet, fortæller provst Hans-Henrik Nissen til Frederiksborg Amts Avis.

Karen Marie Leth-Nissen, der forsker i teologi, mener dog, at initiativet har en slagside, hvis den gratis begravelse kun indføres i nogle dele af landet.

- Det kommer da til at skabe enormt stor ulighed blandt folkekirkens medlemmer. Kirkegårdsdriften er dyr, og ude på landet, hvor man har masser af små kirkegårde, vil de aldrig kunne få det til at hænge sammen, hvis begravelse gøres gratis for medlemmer, siger Karen Marie Leth-Nissen, ph.d. og postdoc i teologi.

Hvis man vil have flere medlemmer, så skal man se på, hvor folkekirken bløder medlemmer, og det er ikke blandt de gamle

Karen Marie Leth-Nissen, ph.d og postdoc i teologi

Der skal være medlemsfordele

Men så er der også stemmer, der mener, at der skal være endnu flere fordele ved at være medlem af folkekirken end bare at få en gratis begravelse. En af dem er sognepræst Kaj Bollman fra Jyllinge. .

- Vi er i en situation, hvor en fjerdedel af befolkningen ikke er medlemmer af folkekirken, og det er jo dejligt at de også vil bruge folkekirken. Men der er en økonomi, der også skal hænge sammen. Derfor synes jeg, vi skal overveje, om der skal være flere fordele ved at være medlem af folkekirken, siger sognepræst Kaj Bollman.

Folkekirkens medlemstal er fra 1990 til i dag er faldet fra 89,3 procent af befolkningen til 75,3 procent.

Men selvom der skal være flere medlemsfordele end i dag, så er der ifølge sognepræsten en grænse. Troen skal stadig være omdrejningspunktet, uanset om man er medlem eller ej. Derfor skal både medlemmer og ikke-medlemmer stadig have gratis adgang til gudstjenester, samtale med en præst og kirkens diagoni, hvis man er i nød og vil have hjælp.

Forkert at lave fordele for de ældre

- Men i forhold til den bredere service, synes jeg ikke, det er suspekt at tage betaling. Det har jo ikke noget at gøre med, at vi vil lokke folk til - omend vi da tager til takke med det, hvis det er en biomstændighed - men det handler altså om, at der er en praktisk økonomi, der skal hænge sammen, siger Kaj Bollman.

Karen Marie Leth-Nissen mener dog, at begravelser er et helt forkert sted at kigge, hvis man vil have den nedadgående kurve for medlemstallet - og økonomien - knækket.

- Hvis man vil have flere medlemmer, så skal man se på der, hvor folkekirken bløder medlemmer, og det er ikke blandt de gamle. Det er blandt dem, der fravælger at få døbt deres børn - og de er ret ligeglade med begravelse, så jeg tror altså ikke, at det her kommer til at give flere medlemmer, siger ph.d. og postdoc Karen Marie Leth-Nissen.

Det får du som medlem af folkekirken

Dåb

Ved dåben bliver man automatisk medlem af folkekirken.
Alle medlemmer af olkekirken har ret til at få sit barn døbt i det sogn, hvor man bor.
Hvis man ikke er blevet døbt som barn, kan man blive det senere - uden omkostninger - og på den måde blive medlem af folkekirken.

Konfirmation

Hvis du er døbt og medlem af den danske folkekirke, har du ret til at blive konfirmeret, som bekræfter din dåb og medlemsskab af folkekirken.

Bryllup

Par, hvor den ene er medlem af folkekirken, har ret til at blive viet i kirken.

Kirkelig begravelse eller bisættelse

Som medlem af folkekirken har du ret til at blive begravet eller bisat af en præst i folkekirken. Du har også ret til en gravplads på en kirkegård. 
Hvis du ikke er medlem af folkekirken, må du stadig gerne blive begravet og bisat fra en kirke - men uden en præst. Du kan stadig få en gravplads, men det vil koste dine efterladte dyrt, fordi du ikke får tilskud fra folkekirken.

Kirkeligt arbejde

Som medlem af folkekirken har du ret til at deltage i det kirkelige arbejde som for eksempel at sidde i menighedsrådet, hvor du kan få indflydelse på de lokale beslutninger - som for eksempel hvor meget tilskud provstiet skal give til begravelser og bisættelser.