Fik slettet sin gæld til det offentlige: - Først overvejede jeg, om det var fup

Især folk med lave indkomster og dårlig betalingsevne får afskrevet deres gæld til det offentlige.

- Gældsstyrelsen har ekstraordinært afskrevet 548,83 kroner af din gæld.

Det er overskriften i et af de to breve, Michelle Bilde har modtaget i sin e-boks fra Gældsstyrelsen. I det andet stod der, at 2000 kroner var blevet afskrevet.

Hun er en af de 485.000 danskere, der siden november og frem til januar modtager et brev om, at deres gæld til det offentlige er blevet slettet. Gæld for samlet 5,8 milliarder kroner.

Gælden er eftergivet, efter et enigt Folketing sidste år besluttede, at Gældsstyrelsen skal afskrive en større mængde af den gæld, danskerne har til det offentlige.

Direktøren i Gældsstyrelsen, Lars Nordahl Lemvigh, forklarer, at omkostningerne, der er forbundet med at inddrive de mindre gældsposter, vil være større, end gældsposterne er i sig selv. 

De får afskrevet gæld:

  • 90 procent af skyldnerne, der får afskrevet gæld, har en årlig indkomst på under 200.000 kroner. 
  • Det er særligt personer på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, førtids- og folkepension, der får afskrevet gæld.
  • Cirka 60 procent af den afskrevne gæld afskrives for skyldnere uden reel betalingsevne. 
  • Cirka 93 procent af de afskrevne gældsposter har en værdi under 2.000 kroner.
  • 72 procent får afskrevet mindre end 25 procent af deres gæld, mens det kun er 13 procent, der får afskrevet hele deres gæld til det offentlige.

Kilde: Skatteministeriet

Det er især folk med lave indkomster, blandt andet dagpengemodtagere og førtidspensionister, der får strøget deres gæld.

- Det er socialt udsatte borgere, typisk uden eller med en dårlig betalingsevne, som får eftergivet en gæld. Og så er det små gældsposter. Typisk under 2000 kroner, siger Lars Nordahl Lemvigh.

- Det plejer ikke at gå den vej

Michelle Bilde har været sygemeldt, fordi hun har gigt i ryggen. Nu går hun på VUC i Køge og er på revalidering. Derfor har hun haft en lav indkomst. Den gæld, hun har fået afskrevet, er kommet af for meget udbetalt boligsikring fra en tidligere lejlighed og grøn ejerudgift i forbindelse med en bil, hun ejede.

- Da jeg modtog brevene fra Gældsstyrelsen, tænkte jeg, at det var da mærkeligt. Først overvejede jeg, om det var fup. Så gik der lidt tid, og så kom det frem i nyhederne. Det havde jeg ikke set før. Det plejer ikke at gå den vej. Det plejer at gå den anden vej, siger Michelle Bilde.

- Jeg vidste ikke, jeg havde gæld på bilen. Det var røget ud af mit system. Normalt betaler jeg mine regninger. Depositummet fra lejligheden havde jeg ikke haft mulighed for at betale.

De små poster er dyre at inddrive

Gælden hos de 485.000 danskere eftergives i en erkendelse af, at de omfattede personer under alle omstændigheder ville have svært ved at få betalt deres regninger, og fordi de små gældsposter er meget dyre at inddrive. Derfor er afskrivningen ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) nødvendig for at få den øvrige gæld i kassen.

- Det er frygteligt, at vi er nødt til at gøre det, men vi er nødt til at få ryddet op efter fortidens fejl, sagde Karsten Lauritzen i juni, da beslutningen blev taget.

Lars Nordahl Lemvigh fra Gældsstyrelsen siger, at afskrevet gæld er ”et helt særligt vilkår i den her ekstraordinære situation”.

- Vi er i gang med en stor oprydningsopgave, efter EFI, det tidligere inddrivelsessystem, blev lukket ned for tre år siden. Det er en særlig situation, der finder sted i de her år, og den varer et stykke tid, inden vi er tilbage og har etableret en effektiv gældsinddrivelse. Det er ikke en normaltilstand, vi ser i øjeblikket, siger Lars Nordahl Lemvigh.

I 2015 stoppede Skat den automatiserede inddrivelse af gæld via it-systemet EFI, der tilsyneladende både havde glemt at opkræve gæld og opkræve forældet gæld. En rapport anbefalede at skrotte det milliarddyre system.

- EFI har forurenet data

Beslutningen om at opgive at inddrive de næsten seks milliarder kroner blev fra politikernes side fulgt op med en styrket indsats mod skyldnere. Det skete, efter TV 2 igennem længere tid havde haft fokus på manglende skattebetaling.

Blandt andet kunne TV 2 fortælle, at omkring 100.000 skatteskyldnere med en samlet gæld til statskassen på omkring otte milliarder kroner er flyttet til udlandet. TV 2 har også kunnet fortælle, at det er blevet markant lettere for danske virksomheder at snyde i skat.

Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, kalder det ”dybt frustrerende”, at man bliver nødt til at droppe at få gælden inddrevet.

- Men vi må bare sige, at de problemer, der er efter EFI, er vi nødt til at få ryddet op i. Det er ikke sådan, at man kan forvente, at det her vil ske igen. Det her er en engangsting. Vi afskriver gælden, fordi EFI har forurenet de her data, så vi ved simpelthen ikke, hvad der er op og ned i dem, siger Louise Schack Elholm.

Anfægter velfærds-logik

Statsrevisor fra De Radikale Klaus Frandsen forstår, at man bliver nødt til at fraskrive de små gældsposter, som er for dyre at inddrive, men det bør kun ske denne ene gang, siger han.

- Det har en meget uheldig signaleffekt. Vi har et velfærdssamfund, som vi er fælles om, og der er det virkelig vigtigt, at alle oplever, at alle andre borgere også bidrager ligeså meget som en selv. Det er det psykologiske, man kommer til at anfægte en smule ved sådan et initiativ, siger Klaus Frandsen.

Michelle Bilde er enig. Hun forstår godt, hvis nogle føler, at man skal betale den gæld, man har til det offentlige.

- Som hovedregel skal man jo betale sine regninger, siger hun.

- Men jeg kan heller ikke sige, at jeg er ked af, at de nu er blevet afskrevet. Der er mange, som ikke har mulighed for at betale.