Trængslen stiger i trafikken - pendler sidder i kø fire døgn om året

Trafikken er steget med op til 27 procent på de danske motorveje de seneste fem år. Forsker vurderer ikke, trængselsproblemet kan løses.

Én time og 20 minutter. Sådan lyder GPS'ens forudsigelse en decembermørk mandag morgen.

- Det er en skidt dag, siger Tom Moshage, mens han kigger op fra sin telefon og starter bilen.

Turen til arbejde fra Ringsted til København - og tilbage igen om eftermiddagen - burde kun tage 45 minutter. Men ofte er trafikken så tæt på Køge Bugt Motorvejen, at det ender i lange køer.

Og fremtiden vil med stor sandsynlighed byde på endnu længere tid på vejene for Tom Moshage.

Opdaterede tal fra Vejdirektoratet viser nemlig, at trafikken er steget med op til 27 procent på de mest trafikerede motorvejsstrækninger i Danmark over de seneste fem år.

Den udvikling ser kun ud til at fortsætte, siger trafikforsker og professor ved Københavns Universitet, Mogens Fosgerau.

- Der er ingen tegn på, at trafikvæksten holder op, og det betyder jo, at vi får mere trængsel.

Grafikken herunder viser de motorvejstrækninger med mest trafikvækst. Vejene omkring hovedstadsområdet er de mest befærdede, men særligt Østjyske Motorvej har oplevet en høj stigning og ligger nu på 94.000 biler på hverdage i gennemsnit.

Det er jo mange timer, man bare sidder og glor ud i luften

Nicolai Rasmussen, pendler

Køer koster tid med familien

Tom Moshage er ikke den eneste dansker, der mærker den stigende trafik og trængsel. Knap 780.000 danskere har mere end 20 kilometer til arbejde og undersøgelser viser, størstedelen af dem tager bilen.

For mange pendlere er konsekvensen mindre fritid og tid med familien - det gælder også Tom Moshage:

- Det er irriterende, for jeg kommer senere hjem. Min arbejdsdag starter jo, når jeg kommer, og så slutter den jo så tilsvarende senere, siger han.

TV 2 har bedt en række pendlere, heriblandt Tom Moshage, om at dokumentere, når de hver morgen og eftermiddag kører til og fra arbejde. Alle er de trætte af den megen spildtid i trafikken.

Med deres smartphone siddende i en holder i bilen, har de filmet sig selv samt noteret, hvor lang tid de bruger på vejene.

TV 2 har bedt række pendlere om at optage sig selv, når de kører til og fra arbejde. Her er Christina Bech, der hver dag kører kører på Østjyske Motorvej Video: Privatoptagelse Video: Jonas H. R. Moestrup

Sidder i sin bil 18 døgn om året

En anden af pendlerne, TV 2 har fulgt, er Nicolai Rasmussen, der hver dag tager turen i bil fra Strøby Egede til Brøndby. Ligesom Tom Moshage benytter han også Køge Bugt Motorvejen, der er Danmarks mest befærdede motorvej.

I 18 dage i oktober har han målt, hvor lang tid det tager for ham at køre til og fra arbejde. Han er overrasket over at se en opgørelse over, hvor meget tid han reelt bruger i trafikken.

I grafikken herunder ses først det antal timer, det burde tage Nicolai Rasmussen at køre til og fra arbejde og derefter den spildtid, han havde:

- Det er skræmmende. Tænk på, hvor meget det er på et år. Det er jo mange timer, man bare sidder og glor ud i luften, siger Nicolai Rasmussen.

På ét år svarer det til omkring 102 timer - 4,25 døgn - som Nicolai Rasmussen bruger ekstra i trafikken på grund af trængsel.

I alt bruger han i løbet af et år omkring 18 hele døgn i sin bil til og fra arbejde.

- Jeg arbejder mange timer i forvejen, så jeg ville nok bruge den ekstra tid på noget mere fritid. Det går jo også ud over min kone og børn. Men jeg ville nok også sove noget mere, siger Nicolai Rasmussen.

Han mener, at de slemme dage i trafikken i høj grad skyldes ulykker på vejen. Men han undrer sig også over, hvorfor så mange arbejdspladser har behov for at ligge i hovedstadsområdet.

- Hvorfor skal de ligge der, hvor alle skal hen? De kunne lige så godt ligge i Ringsted eller Slagelse. Så må man jo holde møderne med andre virksomheder digitalt, hvis det er det, der er problemet, siger Nicolai Rasmussen.

Ifølge en beregning fra Brancheorganisationen Dansk Byggeri spilder danskerne omkring 20 millioner timer i trafikken om året.

Økonomisk vækst giver trafikal vækst

Årsagen til den stigende trafik og trængsel skal hovedsagelig findes i den positive økonomiske vækst, Danmark oplever, vurderer trafikforsker og professor ved Københavns Universitet, Mogens Fosgerau.

Flere borgere har arbejde og flere får mere specialiserede job længere væk, men væksten betyder også flere biler på de danske veje, forklarer han.

- Efterhånden som vi bliver rigere, får vi råd til flere biler. Det er stadigvæk sådan, at rigtig mange mennesker køber en bil, når de får råd.

- Det betyder også, at nogle husstande får to biler. Samtidig er de små biler blevet billigere. Så det er blevet lettere at få endnu flere biler, siger Mogens Fosgerau.

Kigger man på udviklingen over antal motorkøretøjer per 1000 indbygger, ses det da også, at Danmark over de senere år nærmer sig det europæiske gennemsnit.

- Vi er på vej hen, hvor andre lande har været i et stykke tid, hvor der er mere trængsel. Danmark har været et land med forholdsvis lidt trængsel, fordi vi har forholdsvis få biler. Nu kommer vi til at ligne resten af verden mere, siger Mogens Fosgerau.

Siden 2010 er antallet af personbiler per 1000 indbygger i Danmark steget med 13 procent og ligger nu på 431.

- Vi kommer ikke uden om at snakke om kørselsafgifter

Tilbage hos Tom Moshage fra Ringsted, der endelig er nået frem til sit arbejde i København. På trods af den ekstra tid i trafikken, er der ikke udsigt til, at han dropper bilen, for han ser ingen reelle alternativer, der vil give ham mere tid hos familien.

- Jeg tog bussen, hvis det kunne lade sig gøre. Men det kan det jo ikke. Så ville jeg være herinde, når klokken er ni. Så ville jeg være hjemme klokken syv om aftenen. Det holder jo ikke.

Tom Moshage skal dog heller ikke regne med, at det bliver mindre tidskrævende at komme på arbejde i fremtiden. Mogens Fosgerau vurderer nemlig ikke, at det er realistisk at komme trængslen til livs.

- Hvis du rigtig gerne vil have en løsning, så har jeg ingen bud. Jeg tror ikke, man kan få problemet til at gå væk. Det vil være alt for dyrt at gøre kollektiv trafik så attraktiv, at man kan få folk til at droppe bilen på arbejde.

- Man kan også forsøge at bygge flere motorveje, men der er ikke rigtig noget håb om, at man kan følge med, siger Mogens Fosgerau.

Han peger dog på flere punkter, der kan være med til at reducere trængslen. Det gælder blandt andet intelligente vejsystemer, der sikrer grøn bølge, rampedosering og vendbare baner på motorvejene, der er med til at udnytte asfalten bedre.

- Men på et tidspunkt kommer vi nok ikke uden om at snakke mere alvorligt om kørselsafgifter, lyder vurderingen fra Mogens Fosgerau.

Afstemning

Bruger du i stigende grad mere tid i kø, når du kører til og fra arbejde i bil?