Samfund

Rekord mange pakker giver rekord meget pap

Forbruget af pap er fordoblet i Danmark på bare seks år, viser undersøgelse fra Miljøstyrelsen.

Forbruget af pap bliver ved med at stige, fordi vi handler på nettet og får stadig flere pakker tilsendt.

Tirsdag er faktisk netop den dag, hvor vores pakkeforbrug kulminerer. Det er en af året største pakkedage, hvor PostNord alene bringer over en halv million pakker ud.

Det giver masser af pakker og affaldspap – og det kan mærkes i alle distributionsled.

Fra PostNord, der leverer pakkerne:

- Vi har kunnet mærke i flere år, at der kommer flere pakker, siger postomdeler Per Bang Andersen i Holstebro.

Via butikkerne, der udleverer pakkerne:

- Til daglig kommer der to bure med pakker. I dag er der kommet 12, fortæller købmand Palle Helm fra Meny i Odense.

Og til renovationspladserne, hvor alt det brugte pap ender:

- Der kommer løbende mere og mere hele tiden. Jeg har gået her i 15 år, og mængderne har kun været stigende, siger Lars Hermansen, der er genbrugsvejleder på Odense Renovationscenter, hvor man nu må tømme pap-containeren tre gange om dagen.

Lars Hermansen, Odense Renovation

100.000 tons pap 

Tørre tal viser, at danskernes forbrug af pap er fordoblet fra 2010 til 2016. Ifølge Miljøstyrelsen er forbruget per husstand steget fra 16 kilo til 36 kilo pap.

En anden opgørelse fra Miljøstyrelsen fra 2017 viser, at der alene i de private husstande samler sig næsten 100.000 tons pap i løbet af et år. Det vil alt sammen potentielt kunne genanvendes.

Og pap er kommet for at blive, vurderer Per Bang Andersen fra PostNord midt i travlheden med at få de mange julepakker ud. 

- Jeg har ikke noget bud på, hvad man ellers kunne gøre, siger han.