75 på tålt ophold i Danmark - se, hvem de er, hvad de har gjort, og hvor længe de har ventet

TV 2 har samlet en liste, der viser, hvorfor de enkelte udlændinge er endt på tålt ophold, hvor længe de har været det - og hvad de er dømt for.

SE LISTEN OVER DE 75 PÅ TÅLT OPHOLD NEDERST I ARTIKLEN

Kriminelle udlændinge på tålt ophold er en af de grupper, som regeringen vil sende ud på øen Lindholm.

Det er typisk udlændinge, der har begået alvorlig kriminalitet i Danmark, som de har modtaget en udvisningsdom for. Men gruppen tæller også udlændinge, der har begået krigsforbrydelser eller er til fare for statens sikkerhed.

Fælles for dem alle er, at de ikke kan sendes ud, fordi Flygtningenævnet har vurderet, at de risikerer forfølgelse eller dødsstraf i deres hjemland.

Lige nu er rekordmange udlændinge på tålt ophold i Danmark. For ti år siden var 18 personer på tålt ophold. I 2018 er tallet 75. 

TV 2 har samlet en anonymiseret liste over samtlige udlændinge på tålt ophold på baggrund af detaljerede oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som vi har haft adgang til.

Listen viser, at de fleste personer på tålt ophold er udvisningsdømte, der har begået alvorlig kriminalitet. 18 personer har begået narkokriminalitet, mens 12 har begået voldtægt, voldtægtsforsøg eller andre sædelighedsforbrydelser. Og otte personer er dømt for drab eller drabsforsøg.

Det gode ved øen Lindholm er, at vi får bedre styr på disse mennesker

Martin Henriksen, udlændingeordfører (DF)

- Det gode ved øen Lindholm er, at vi får bedre styr på disse mennesker - og det tror jeg samlet set er i det danske samfund interesse, siger udlændingeordfører Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, da vi viser ham listen.

Det er politisk ordfører Pernille Skipper fra Enhedslisten ikke enig i.

- Man kan på ingen måde forsvare den kriminalitet som disse personer er dømt for, men derfor skal vi stadig behandle dem som mennesker. Det er det, der kendetegner et demokrati. Det gælder for alle mennesker, der begår kriminalitet, at man får en straf, og når man har afsonet den, får man en chance til. Men disse mennesker får ikke en chance til. De sidder i et juridisk ingenmandsland, siger Pernille Skipper til TV 2.

Terrordømte skal ud til øen

På listen optræder blandt andet den irakiske statsborger Ahmad Khaldhahi, der har afsonet 12 år for forsøg på terror for sin rolle i Vollsmosesagen.

Han forsøgte sammen med to andre mænd at fremstille en bombe, der skulle bruges et ikke nærmere defineret sted i Danmark. De bombemål gruppen talte om, var Christiansborg, Jyllands-Posten og Rådhuspladsen i København.

Nu er han på tålt ophold.

En anden person på listen har samme navn, fødselsår, nationalitet og flere andre personoplysninger som den somaliske mand Muhudiin Mohamed Geele, der nytårsdag 2010 brød ind i bladtegneren Kurt Westergaards hjem for at angribe ham med en økse.

Vi kommer for mig at se ud på et gevaldigt demokratisk skråplan, hvis vi accepterer nedværdigende og umenneskelig behandling af et menneske.

Pernille Skipper, politisk ordfører (Ø).

De to mænd vil skulle bo på Udrejsecenter Lindholm.

- Jeg vil ikke forsvare nogen enkeltpersoners kriminalitet og slet ikke nogen, der går til angreb på andre mennesker med en økse. Det er jo en fuldstændig vanvittig handling at begå. Men det betyder ikke, at alle rettigheder skal sættes ud af spil. Vi kommer for mig at se ud på et gevaldigt demokratisk skråplan, hvis vi accepterer nedværdigende og umenneskelig behandling af et menneske, fordi han har begået en forfærdelig handling. Så er vi jo ikke meget bedre end dem, siger Pernille Skipper fra Enhedslisten.

22 år på tålt ophold

En gennemgang af listen viser, at en del udlændinge har været på tålt ophold i en lang årrække. 15 personer har været på tålt ophold i mere end 10 år og den person, der har været på tålt ophold i længst tid, er en statsløs tyrker, der i sin tid fik syv års fængsel for narkokriminalitet, men som siden sin løsladelse har været på tålt ophold i hele 22 år.

- Det er lang tid, men for min skyld kunne han sidde i 100 år på tålt ophold. Jeg undrer mig over, at han har lyst til at sidde på tålt ophold i Danmark i 22 år. Hvorfor rejser han ikke? Nu gør vi i livet endnu mere besværligt for ham. Han vil være endnu mere isoleret, når han rykker ud på øen Lindholm. Og hvis der en dag kommer en mulighed for, at vi kan sende ham ud med tvang, gør vi det, siger Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti.

Blandt gruppen af personer på tålt ophold befinder der sig også udlændinge, der er tæt på pensionsalderen eller over – den ældste er 72 år.

Tålt ophold for små domme

Listen viser desuden, at man kan ende på tålt ophold for mindre forbrydelser. En syrisk mand er således endt på tålt ophold på grund af en dom på blot 20 dages fængsel for trusler.

- Hvis du er udlænding i Danmark og overtræder dansk lovgivning, skal du ikke være her mere. Det gælder sådan set også, hvis du begår et tyveri, og det er klart, at hvis du har truet et andet menneske, er det en alvorlig forseelse, og så skal du sendes ud. Kan du ikke det, kommer du ud på øen, og det er helt i orden, siger Martin Henriksen.

I Enhedslisten ser man mere principielt på det.

Nyt udrejsecenter på Lindholm

Regeringen og DF vil afsætte 759 millioner kroner til etablering og drift af udrejsecenteret på Lindholm i Stege Bugt. 

Heraf skal 210 millioner kroner bruges på etableringsudgifter som bygninger (145 millioner) og infrastruktur og forsyning (55 millioner). 

Centret ventes at kunne tages i brug i 2021 og skal huse udlændinge på tålt ophold, udviste kriminelle, fremmedkrigere og kriminelle afviste asylansøgere.

Op til 125 udlændinge skal opholde sig her. Driften vil koste 1,8 millioner kroner årligt per udlænding. Til sammenligning koster det 250.000 kroner årligt per udlænding på Kærshovedgård.

- Der er disse eksempler, hvor vi alle sammen tænker: det er så lille en ting, at de åbenlyst skal have en chance til. Men uanset om det er en stor eller en lille forbrydelse, disse mennesker har begået, så har de nogle grundlæggende rettigheder. Jeg synes, vi er på kant med de rettigheder med denne ø - for vi er tæt på at sætte dem i fængsel på ubestemt tid uden udsigt til at få deres bevægelsesfrihed og deres borgerrettigheder tilbage, siger Pernille Skipper.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet var 17 udlændinge på tålt ophold indkvarteret på Udrejsecenter Kærshovedgård nær Ikast i oktober 2018. Og Rigspolitiet oplyser til TV 2, at 49 udlændinge på tålt ophold per 30. juni 2018 havde meldepligt samme sted.

Dermed ville 17 udlændinge på tålt ophold skulle ud og bo på det nye Udrejsecenter Lindholm, hvis der var flyttedag i dag, mens i alt 49 personer på tålt ophold skulle melde sig til myndighederne på øen.

75 på tålt ophold i Danmark - Se, hvem de er, hvad de har gjort, og hvor længe de har ventet

 1. Statsløs tyrker født i 1963. Fik en dom på 7 år for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 1996. Baggrund for udelukkelse fra asyl: Udvisningsdømt.

 2. Iransk statsborger født i 1981. Fik en dom på 10 år for drab. Har været på tålt ophold siden 2002. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 3. Afghansk statsborger født i 1957. Har været på tålt ophold siden 2003. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 4. Statsløs palæstinenser født i 1961. Fik en dom på 8 måneder for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2003. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 5. Algerisk statsborger født i 1949. Har været på tålt ophold siden 2005. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 6. Iransk statsborger født i 1963. Har været på tålt ophold siden 2005. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 7. Iransk statsborger født i 1960. Fik en anbringelsesdom (straffelovens paragraf 68) for drab. Har været på tålt ophold siden 2006. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 8. Libanesisk statsborger født i 1966. Fik en dom på 8 år for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2006. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 9. Iransk statsborger født i 1946. Fik en behandlingsdom (straffelovens paragraf 68) for drab og drabsforsøg. Har været på tålt ophold siden 2007. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 10. Iransk statsborger født i 1960. Fik en behandlingsdom (straffelovens paragraf 68) for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2007. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 11. Afghansk statsborger født i 1971. Fik en dom på 7 år for vold med døden til følge. Har været på tålt ophold siden 2007. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 12. Irakisk statsborger født i 1967. Har været på tålt ophold siden 2008. Baggrund for udelukkelse fra asyl: Udvist fordi udlændingen vurderes at være til fare for statens sikkerhed, jf. Udlændingelovens paragraf 25, jf. paragraf 45 b.

 13. Statsløs palæstinenser (Libanon) født i 1957. Fik en dom på 1 år for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2008. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 14. Iransk statsborger født i 1962. Fik en dom på 2 år og 3 måneder for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2008. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 15. Irakisk statsborger født i 1951. Fik en dom på 10 år for drab. Har været på tålt ophold siden 2008. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 16. Iransk statsborger født i 1971. Fik en dom på 3 måneder for grov vold, trusler, trusler mod vidne. Har været på tålt ophold siden 2009. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 17. Libanesisk statsborger født i 1963. Fik en dom på 8 år for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2009. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 18. Afghansk statsborger født i 1990. Har været på tålt ophold siden 2009. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 19. Statsløs palæstinenser (Libanon) født i 1957. Fik en dom på 12 år for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2009. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 20. Afghansk statsborger født i 1969. Fik en dom på 8 år for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2009. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 21. Statsløs palæstinenser (Libanon) født i 1980. Fik en dom på 5 år for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2010. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 22. Iransk statsborger født i 1963. Fik en behandlingsdom (straffelovens paragraf 68) for drab. Har været på tålt ophold siden 2010. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 23. Iransk statsborger født i 1989. Fik en dom på 1 år og 6 måneder for røveri. Har været på tålt ophold siden 2010. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 24. Afghansk statsborger født i 1986. Fik en dom på 12 år for drab. Har været på tålt ophold siden 2011. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 25. Libysk statsborger født i 1979. Har været på tålt ophold siden 2011. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 26. Statsløs palæstinenser født i 1961. Fik en behandlingsdom (straffelovens paragraf 68) for sædelighedsforbrydelse. Har været på tålt ophold siden 2011. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 27. Statsløs syrer født i 1976. Fik en dom på 6 måneder for grov vold . Har været på tålt ophold siden 2012. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 28. Statsløs palæstinenser født i 1964. Fik en dom på 1 år og 3 måneder for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2012. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 29. Iransk statsborger født i 1979. Fik en dom på 9 år for røveri og vold med døden til følge. Har været på tålt ophold siden 2012. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 30. Iransk statsborger født i 1982. Fik en dom på 9 år for røveri og vold med døden til følge. Har været på tålt ophold siden 2012. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 31. Syrisk statsborger født i 1974. Har været på tålt ophold siden 2012. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Flygtningekonventionens art. 1F samt Udlændingelovens paragraf 10, stk.2, nr. 2, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 32. Sri Lankansk statsborger født i 1975. Har været på tålt ophold siden 2013. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 33. Afghansk statsborger født i 1980. Fik en dom på 1 år og 8 måneder for sædelighedsforbrydelse. Har været på tålt ophold siden 2013. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 34. Libanesisk statsborger født i 1953. Fik en dom på 8 år for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2013. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 35. Irakisk statsborger født i 1985. Fik en dom på 12 år for forsøg på terror. Har været på tålt ophold siden 2013. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 36. Iransk statsborger født i 1984. Fik en dom på 4 år samt bøde for røveri og narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2013. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 37. Afghansk statsborger født i 1993. Fik en dom på 1 år og 9 måneder for voldtægt. Har været på tålt ophold siden 2013. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 38. Irakisk statsborger født i 1965. Har været på tålt ophold siden 2014. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 39. Syrisk statsborger født i 1972. Har været på tålt ophold siden 2014. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Udlændingelovens paragraf 10, stk. 1, nr. 3 jf. Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 40. Libysk statsborger født i 1993. Har været på tålt ophold siden 2014. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Udlændingelovens paragraf 10, stk. 1, nr. 3 jf. Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 41. Afghansk statsborger født i 1984. Har været på tålt ophold siden 2014. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Udlændingelovens paragraf 10, stk. 1, nr. 3 jf. Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 42. Syrisk statsborger født i 1990. Fik en dom på 1 år for røveri. Har været på tålt ophold siden 2014. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 43. Congolesisk statsborger født i 1966. Har været på tålt ophold siden 2014. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Udlændingelovens paragraf 10, stk. 1, nr. 3 jf. Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 44. Afghansk statsborger født i 1952. Har været på tålt ophold siden 2014. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Udlændingelovens paragraf 10, stk. 1, nr. 3 jf. Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 45. Iransk statsborger født i 1968. Fik en dom på 8 år for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2015. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 46. Syrisk statsborger født i 1988. Fik en behandlingsdom for kvalificeret ildspåsættelse. Har været på tålt ophold siden 2015. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 47. Eritreansk statsborger født i 1980. Har været på tålt ophold siden 2016. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Udlændingelovens paragraf 10, stk. 2, nr. 1, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 48. Syrisk statsborger født i 1983. Fik en dom på 10 år for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2016. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 49. Afghansk statsborger født i 1995. Fik en dom på 2 år og 9 måneder for vold, voldtægt og trusler. Har været på tålt ophold siden 2016. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 50. Somalisk statsborger født i 1995. Fik en dom på 1 år og 3 måneder for voldtægtsforsøg. Har været på tålt ophold siden 2016. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 51. Syrisk statsborger født i 1984. Fik en dom på 4 måneder for grov vold, trusler og hærværk. Har været på tålt ophold siden 2016. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 52. Somalisk statsborger født i 1981. Har været på tålt ophold siden 2016. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Udlændingelovens paragraf 10, stk.1, nr.1, som typisk omhandler fare for statens sikkerhed.

 53. Syrisk statsborger. Har været på tålt ophold siden 2017. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Udlændingelovens paragraf 10, stk. 1, nr. 3 jf. Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 54. Eritreansk statsborger. Fik en dom på 2 år for voldtægt. Har været på tålt ophold siden 2017. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 55. Eritreansk statsborger. Fik en dom på 1 år og 9 måneder for voldtægt. Har været på tålt ophold siden 2017. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 56. Syrisk statsborger. Fik en dom på 1 år og 3 måneder for seksuelle krænkelser, trusler om vold samt tvang, blufærdighedskrænkelse og frihedsberøvelse. Har været på tålt ophold siden 2017. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 57. Marokkansk statsborger. Fik en dom på 3 år og 6 måneder for ulovlig omgang med hittegods og narkotika. Har været på tålt ophold siden 2017. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 58. Syrisk statsborger. Har været på tålt ophold siden 2017. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Udlændingelovens paragraf 10, stk. 1, nr. 3 jf. Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 59. Syrisk statsborger. Fik en dom på 1 år og 6 måneder for brandstiftelse og narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2017. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 60. Statsløs palæstinenser (Syrien). Fik en dom på 1 år og 9 måneder for trusler og overtrædelse af våbenloven. Har været på tålt ophold siden 2017. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 61. Aserbajdjansk statsborger. Fik en dom på 6 måneder for tyveri, vold og narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2017. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 62. Syrisk statsborger. Har været på tålt ophold siden 2017. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Udlændingelovens paragraf 10, stk. 5, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 63. Eritreansk statsborger. Fik en dom på 1 år og 6 måneder for forsøg på voldtægt og blufærdighedskrænkelse. Har været på tålt ophold siden 2017. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 64. Russisk statsborger. Fik en dom på 4 år for grov vold, frihedsberøvelse og røveri. Har været på tålt ophold siden 2017. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 65. Eritreansk statsborger. Fik en dom på 9 år for drabsforsøg. Har været på tålt ophold siden 2018. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 66. Syrisk statsborger. Har været på tålt ophold siden 2018. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udelukket efter Flygtningekonventionens art. 1F, som typisk omhandler krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser begået i hjemlandet.

 67. Syrisk statsborger. Fik en dom på 20 dage for trusler. Har været på tålt ophold siden 2018. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 68. Aserbajdjansk statsborger. Fik en dom på 3 år og 6 måneder for narkokriminalitet. Har været på tålt ophold siden 2018. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 69. Syrisk statsborger. Fik en dom på 1 år og 9 måneder for menneskesmugling og dokumentfalsk. Har været på tålt ophold siden 2018. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 70. Statsløs kurder (Syrien). Fik en dom på 1 år for menneskesmugling og dokumentfalsk. Har været på tålt ophold siden 2018. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 71. Afghansk statsborger. Fik en dom på 6 år for forsøg på manddrab og ulovlig indtrængen. Har været på tålt ophold siden 2018. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 72. Eritreansk statsborger. Fik en dom på 2 år for forsøg på voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje opnået ved tvang.. Har været på tålt ophold siden 2018. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 73. Eritreansk statsborger. Fik en dom på 1 år og 6 måneder for brandstiftelse under særligt skærpende omstændigheder. Har været på tålt ophold siden 2018. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 74. Syrisk statsborger. Fik en dom på 1 år og 6 måneder for seksuelt forhold med et barn under 15 og blufærdighedskrænkelse. Har været på tålt ophold siden 2018. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.

 75. Syrisk statsborger. Fik en dom på 1 år og 6 måneder for forsøg på voldtægt, andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse. Har været på tålt ophold siden 2018. Baggrund for udelukkelse fra asyl: udvisningsdømt.