Samfund

Erhvervsministeren: Der er ikke behov for mere revision

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har i dag sendt en ny evaluering af revisionspligten til Folketinget. Foto: Ritzau Scanpix/Philip Davali Philip Davali / Ritzau Scanpix

Erhvervsministeriet har i dag fremlagt en ny evaluering af revisionspligten, som møder stærk kritik fra den følgegruppe, der skulle sikre kvaliteten.

Erhvervsministeriet har fredag eftermiddag offentliggjort en større evaluering af de love, som har gjort det muligt for mange virksomheder, at droppe revisoren. Den viser ifølge erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), at der ikke er behov for skærpe revisionspligten:

- Det handler om at finde en effektiv og billig måde at sikre, at virksomhederne får lavet regnskaber, der er så retvisende som muligt. Jeg er langtfra overbevist om, at vi skal rulle revisionspligten tilbage til dér, hvor den var tidligere, siger Ramus Jarlov.

Tidligere i dag har ordførerne fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre ellers givet udtryk for, at de var klar til igen at gøre det lovpligtigt for en række virksomheder at få revision.

Afviser skatteregning på 1,5 milliard

Udmeldingen kom, efter TV 2 i morges kunne fortælle om en undersøgelse lavet for FSR – Danske Revisorer, der viser, at lempelserne af revisionspligten årligt koster det danske samfund over 1,5 milliarder kroner i tabte skatteindtægter.

Det regnestykke mener Erhvervsministeren ikke er korrekt:

- Vores undersøgelse viser ikke, at der skulle være tab i skatteindtægter. Dermed viser vores undersøgelse noget markant andet end revisorernes egen undersøgelse med den meget bastante konklusion om, at det skulle koste 1,5 milliarder kroner om året at have lempe revisionspligten, siger Ramus Jarlov.

Evaluering af revisionspligten

Pligten for virksomheder til at bruge en revisor er lempet tre gange siden 2006. Erhvervsministeriet har publiceret en rapport, der undersøger konsekvenserne. Konklusionerne er:

- Der er ikke forskel på hvor mange fejl, der er i regnskaber, som er reviderede, og regnskaber, der ikke er reviderede.

- Udover moms er der ikke forskel i skattebetalingen hos virksomheder, der er reviderede og virksomheder, som ikke reviderede.

- Revision hjælper ikke til at forebygge økonomisk kriminalitet

- Virksomheder, som kan fravælge revision, har fået en direkte besparelse på 1,6 milliarder kroner i 2017.

Professor har svært ved at genkende sin egen konklusion

Pressemeddelelsen fra Erhvervsministeriet har også overskriften: ”Revisionspligt giver ikke færre fejl i årsregnskaber og skatteangivelser”.

I min optik misbruger man analyserne. Den hovedkonklusion her, kan vi ikke stå inde for

 Martin Thygesen, kontorchef Finans Danmark

Men den overskrift kan Professor Thomas Riise Johansen fra CBS, som har været med til at lave undersøgelsen om fejl i årsregnskaberne, ikke umiddelbart genkende:

 - Hvad angår fejl i årsregnskaber kan man ikke konkludere, at det er ligegyldigt om der er revisionspligt eller ej. For der er flere fejl i de regnskaber, der ikke har revisorerklæringer, siger Thomas Riise Johansen.

Hans deltagelse i undersøgelsen er blevet fremhævet af Erhvervsministeren, og hans navn står også i pressemeddelelsen, sammen med resten deltagerne i følgegruppen.

Tre af medlemmerne af følgegruppen kritiserer nu også rapporten.

- Man misbruger tallene

Pengeinstitutternes brancheorganisation Finans Danmark tager direkte afstand fra hovedkonklusionen om, at revisionspligt ikke har betydning for fejl i regnskaberne.

- I min optik misbruger man analyserne. Den hovedkonklusion her kan vi ikke stå inde for, siger Martin Thygesen fra Finans Danmark, som er pengeinstitutternes brancheorganisation.

Ligesom Thomas Riise mener han ikke, at man kan konkludere, at revisionspligt ikke har betydning for fejl i regnskaberne.

- Så skulle man have lavet en meget grundigere undersøgelse af regnskaberne, men det har man ikke været interesseret i, siger Martin Thygesen fra Finans Danmark.

Forceret forløb

Dansk Erhverv, som også har været en del af følgegruppen, kan heller ikke genkende pressemeddelelsens konklusioner:

- Jeg har meget svært ved at forstå de meget bombastiske konklusioner på baggrund af det arbejde, vi har været med til, men vi har ikke haft mulighed for at nærlæse den endnu, siger fagchef Ulla Brandt.

Hun pointerer, at følgegruppen på trods af flere opfordringer ikke har fået lov at se den endelige rapport, og at de først i går fik at vide, at den ville komme i dag:

- Hele processen har været under al kritik og al for forceret i forhold til emnets vigtighed, siger Ulla Brandt.

Minister beklager fejl

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) erkender, at der er flere fejl i de ikke-reviderede regnskaber.

- Det springende punkt er, at det ikke kan påvises, at ikke-reviderede virksomheder betaler mindre i skat, siger han.

Ministeriet har efterfølgende rettet pressemeddelelsen. Ministeren mener dog ikke, at det giver anledning til overvejelser om at genindføre revisionspligten.

- Vi skal slå hårdt ned på dem, der snyder, men vi skal ikke pålægge de øvrige virksomheder en stor økonomisk byrde, siger han.

- Overskrifterne hænger ikke sammen med undersøgelserne

I organisationen for revisorer, FSR – Danske Revisorer, mener erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen dog, at der er mere grundlæggende problemer med undersøgelsen end fremlæggelsen af den i pressemeddelelsen.

- Overskrifterne hænger ikke sammen med undersøgelserne, og vi er uenige i de metoder og de data, man har brugt, siger Tom Vile Jensen.

Han kritiserer blandt andet konklusionen om, at der ikke er forskel på skattekravet til virksomheder med og uden revision. Det vil sige, at når Skat kontrollerer en virksomhed, så er det i gennemsnit det samme beløb, de kræver, hvad enten virksomheden har revision eller ej.

Det tager ikke højde for virksomhedens størrelse, siger Tom Vile Jensen:

- Der er jo forskel på, om du mangler at betale 20.000 ud af an omsætning på en million, eller om du mangler at betale 20.000 ud af en omsætning på 7 millioner. Og generelt har virksomheden med en omsætning på syv millioner større tendens til at vælge revision, så sammenligningen er skæv.

Virksomheder har sparet 1,6 milliarder kroner

Det er dog ikke alle organisationer i følgegruppen, som er utilfredse med rapporten fra Erhvervsministeriet. Direktør Kent Damsgaard fra Dansk Industri er glad for rapporten og dens konklusioner:

- Vi er glade for, at evalueringen er kommet nu. Den har dokumenteret, at der har været store fordele ved at lempe revisionspligten for mindre virksomheder. Det har blandt andet vist sig ved flere arbejdspladser, siger Kent Damsgaard.

Han henviser til, at rapporten konkluderer, at danske virksomheder sparer 1,6 milliarder kroner om året på ikke at være pålagt revision, og at der er indikationer på, at der er kommet flere arbejdspladser hos de berørte selskaber.