Samfund

Synshandicappet må ikke bruge lup til eksamen - afskæres fra at gennemføre studiet

Dansk Blindesamfund er nu gået ind i sagen, som de betragter som ulovlig forskelsbehandling.

Det er normalt ikke en bekymring for studerende, om de kan se spørgsmålene, når de går til eksamen. Men for den 28-årige medicinstuderende Stine Rømer Nielsen ser det anderledes ud.

Hun er nemlig født med en synsnedsættelse og kan derfor ikke læse tekst og se billeder uden at bruge hjælpemidler til at forstørre. Men dem vil Københavns Universitet ikke tillade hende at bruge til eksamen.

- Det er som at sige til folk med briller, at de skal tage dem af inden eksamen eller tvinge hørehæmmede til at tage høreapparatet ud inden en mundtlig eksamen, siger Stine Rømer Nielsen. 

- Jeg er frustreret.

Faktisk ser Stine Rømer Nielsen så dårligt, at hun først kan se det, som en normaltseende kan se på 60 meters afstand, når hun er seks meter fra.

Det er klart min opfattelse, at man fra KU's side forsøger at få mig til at droppe ud af mit studie

Stine Rømer Nielsen, medicinstuderende

I sådan et tilfælde går dansk lovgivning ind og sikrer, at studerende med funktionsnedsættelser kan læse på lige vilkår som deres medstuderende. Derfor har Stine Rømer Nielsen fået bevilliget hjælpemidler for at kunne deltage på lige fod med sine medstuderende - en computer med et forstørrelsesprogram, der forstørrer hele skærmfladen. Men det er altså det, hun ikke kan få tilladelse til at bruge til eksamen.

- Jeg er frustreret. Frustreret over, at man på et kontor på KU bevilliger hjælpemidler, der hjælper til en velfungerende dagligdag på studiet, mens man på et andet kontor, Studienævnet, ved selv samme institution nægter mig adgang til de bevilligede hjælpemidler i eksamenssammenhæng, siger Stine Rømer Nielsen.

Har søgt i et år

Med dokumentation fra Institut for Blinde og Svagsynede søgte hun allerede ved studiestart for næsten et år siden om ligeledes at måtte medbringe hjælpemidlerne til eksamen. Men KU's studienævn har ud fra egne vurderinger valgt ikke at imødekomme forespørgslen.

- Det sidste år har været en kamp med talrige mails, telefonsamtaler, klager med videre for at få omstødt afgørelsen om, at jeg ikke må bruge mine bevilligede hjælpemidler.

- Det betyder, at jeg ikke har en jordisk chance for at læse og se eksamensopgaverne. Jeg får altså mulighed for at følge undervisningen, mens jeg afskæres fra at gennemføre eksamen - og dermed indirekte afskæres fra at gennemføre en uddannelse.

Der gælder andre vilkår

Hos KU kan man ikke udtale sig om den enkelte sag, men bekræfter, at studerende ikke kan være sikre på, at de kan få tilladelse til at bruge hjælpemidler, der er godkendt til undervisningen, til eksamen.

- Der har vi ikke en ensretning. De hjælpemidler, man kan få bevilliget til undervisningen, er én ting. Hvis man skal til eksamen, så er det lidt nogle andre vilkår, fordi det er universitetets computere, vi stiller til rådighed, forklarer sektionsleder på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som Medicin hører under, Birgit Thomsen.

- KU's computere har en standardopsætning. Hvis der er programmer, man vil have adgang til, der ikke er på denne pc, skal man søge en dispensation. 

Sektionslederen henviser til Studienævnet, der står bag den faglige vurdering.

Et spørgsmål om teknik

Stine Rømer Nielsen har netop forsøgt at søge dispensation, siden hun startede på studiet, men hun har fået afslag med den begrundelse, at det teknisk ikke kan lade sig gøre.

Herunder vil vi overveje at indklage Københavns Universitet for Ligebehandlingsnævnet

Dansk Blindesamfund

- Jeg har derfor ad flere omgange videregivet kontaktoplysninger på de it-folk, der sidder på Institut for Blinde og Svagsynede, da de netop er til for at hjælpe i sådanne situationer. KU har aldrig kontaktet dem, men blot selv konkluderet, at det ikke kan lade sig gøre, siger Stine Rømer Nielsen.

- Det er klart min opfattelse, at man fra KU's side forsøger at få mig til at droppe ud af mit studie. Det er aldrig sagt direkte, men de mange dårlige undskyldninger og vage argumenter lugter langt væk af, at det ville være den nemmeste løsning for dem. 

Ulovlig forskelsbehandling

Dansk Blindesamfund er også gået ind i sagen. De har fredag sendt et brev til ledelsen på det medicinske fakultet på Københavns Universitet, som TV 2 har set. 

- Vi betragter i Dansk Blindesamfund denne behandling af Stine som usaglig forskelsbehandling, altså diskrimination, og er indtil nu på ingen måde blevet gjort bekendt med saglige grunde til forskelsbehandlingen af Stine. Derfor betragter vi også studienævnets afgørelser som brud på paragraf 5 i "Lov om forbud mod diskrimination på grund af handicap" og desuden som brud på almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om ligebehandling samt saglig begrundelse af afgørelser, står der i brevet.

Den paragraf, der henvises til, siger, at "ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af dennes handicap".

- Vi sender dette brev efter aftale med Stine og har aftalt med Stine, at vi vil støtte hende i alle administrative og retlige skridt, som Stine måtte ønske at tage for at kunne få lov at gå til eksamen på rimelige vilkår. Herunder vil vi overveje at indklage Københavns Universitet for Ligebehandlingsnævnet, skriver Dansk Blindesamfund.

Giver ikke en fordel

Studienævnet for Medicin på Københavns Universitet har behandlet Stine Rømer Nielsens ansøgning. Formand for nævnet Jørgen Kurtzhals vil ikke udtale sig om den konkrete sag, og han vil derfor ikke over for TV 2 begrunde afslaget af Stine Rømer Nielsens ansøgning. 

På baggrund af hvilke kompetencer Studienævnet har vurderet, at Stine Rømer Nielsen ikke har brug for hjælpemidler på grund af sit synshandicap, vil Jørgen Kurtzhals heller ikke oplyse. Men fortæller, at nævnet generelt skal "indhente eksperthjælp i de sager, hvor vi har brug for eksperthjælp".

Om sagen siger Jørgen Kurtzhals: 

- Jeg kan personligt godt lide, at folk råber op. Det er enormt vigtigt, at folk bruger den stemme, de har. Det er flot gjort af Stine, at hun gør det på den måde, hun gør. 

Jørgen Kurtzhals afviser, at afslaget handler om, at et forstørrelsesværktøj på computeren ville give Stine Rømer Nielsen en fordel i forhold til andre studerende.

Han afviser også, at det ikke handler om, at Studienævnet vurderer, at hun på sigt ikke ville kunne arbejde som læge på grund af sit handicap. 

Hvad tænker du om, at en studerende føler, at man prøver at presse hende ud af studiet ved at nægte hende adgang til de hjælpemidler, der gør, at hun kan gå til eksamen på lige vilkår med de andre studerende?

- Det er jeg meget ked af, at hun har det indtryk. At nogen som helst kan have det indtryk, er jeg utroligt ked af. Det er stik i mod det, vi ønsker, siger han og fortsætter: 

- Vi har et enormt stort ønske om at optage studerende, der repræsenterer befolkningen bredt, for det giver et bedre studiemiljø, bedre læger og er mere tilfredsstillende for patienter, at de kan finde mennesker, som de kan genkende sig selv i, blandt vores læger. Det gør stort indtryk, hvis nogen får den oplevelse, at vi har et ønske om at holde funktionsnedsatte ude af vores uddannelse, siger Jørgen Kurtzhals. 

Formanden for Studienævnet vil heller ikke kommentere, om der er en chance for, at beslutningen kan blive omgjort, så Stine Rømer Nielsen kan få hjælpemidler med til sine to eksamener til januar.