Samfund

Stadig flere indvandrere bliver væk fra dansktimerne

Ifølge en kommune skyldes højt fravær på sprogskoler, at mange flygtninge kommer i job.

Fraværet blandt flygtninge og familiesammenførte til danskundervisning er stigende i 93 ud af landets 98 kommuner.

I 2014 var fraværsprocenten 24,8 procent for hele landet. Men Økonomi- og Indenrigsministeriets nyeste tal fra 2017 lyder på en fraværsprocent på 36,4 procent. Det skriver DR P4 København

Kommune: Højt fravær skyldes arbejde

En af de kommuner, hvor fraværet er højt, er Lejre. Her ligger fraværsprocenten på 44,6 - et stykke over landsgennemsnittet på 36,4 procent.

Det skyldes blandt andet, at kommunen er god til at få flygtninge i job. Derfor har mange flygtninge sprogundervisning om aftenen, forklarer Carsten Madsen, direktør på NSI - Sprog og integrationscenter i Lejre.

- Det har en betydning for, hvor meget folk er til stede i undervisningen, når de kommer om aftenen, mener Carsten Madsen ifølge DR P4 København. 

Han bliver bakket op af kommunens borgmester, Carsten Rasmussen (S).

- Det er endnu sværere at finde tiden og overskuddet til at komme på sprogskolen, når der også er fuldtidsjob, siger borgmesteren til DR P4 København.

Ingen mulighed for sanktion

Når flygtninge og familiesammenførte er i job og selv tjener penge, mister kommunerne også sanktionsmuligheden ved at trække dem i integrationsydelsen, hvis de ikke dukker op til undervisningen.

Derfor forsøger man i Lejre nu at indføre lørdagsundervisning for at lokke flere til. 

Hos Sprogcenter Nordsjælland, som ti nordsjællandske kommuner bruger til sprogundervisning, genkender centerleder Hanne Lohmann forklaringen om, at der er kommet mere fokus på job og praktik fra kommunernes side.

Hun mener samtidig, at mange flygtninge har deres fokus andre steder end på verber og skolebænk.

- Man skal ordne en masse ting og har måske også en masse ting, der fylder rent mentalt, siger Hanne Lohmann til DR P4 København.

Chokerende, mener Khader

På Christiansborg mener flere ordførere på området, at det er for dårligt, at fraværsprocenten ligger så højt i landets kommuner.

De Konservatives integrations- og udlændingeordfører Naser Khader kalder det chokerende og alarmerende.

- Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi er så højt oppe. Det undrer mig, at man har accepteret, at niveauet er så højt, uden at det får konsekvenser, siger Naser Khader til P4 København. 

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye (Socialdemokratiet) peger på, at man i de tilfælde, hvor kommunerne ikke kan straffe økonomisk, fordi flygtningene er selvforsørgende, også må understrege de andre argumenter for at lære dansk.

- Hvis man skal have permanent ophold, hvis man skal have statsborgerskab og opnå en masse forskellige rettigheder, skal man opnå visse danskniveauer, så det er ret kraftigt argument for at få lært dansk, siger udlændingeordføreren til DR P4 København.